Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

CECED Polska

Przypominamy: nowa skala klas w okapach!

Przypominamy: nowa skala klas w okapach!

Od 1 stycznia 2018 r. na etykietach efektywności energetycznej okapów nie znajdziemy już dostępnej dotychczas, najmniej ekonomicznej klasy efektywności energetycznej – F.

W 2015 r. w całej Unii Europejskiej weszła w życie regulacja prawna, która wprowadziła etykiety energetyczne dla okapów. Od tego czasu, dzięki ustawie każdy konsument może porównać urządzenia w tej samej kategorii produktowej, w każdym kraju członkowskim. Etykiety energetyczne okapów stały się więc informacją o najważniejszych parametrach urządzeń, w tym o energooszczędności urządzenia. W celu płynnego dostosowania etykiet w okapach do reszty sprzętu zdecydowano o stopniowym przesuwaniu klas na etykiecie. Na pierwszej etykiecie z 2015 r. pojawiły się klasy efektywności od A do G, a klasy od A+ do F obowiązywały do końca 2017 r. Od stycznia tego roku producenci muszą załączać do sprzętu etykiety okapów w klasie od A++ do E. To jednak nie koniec restrykcji związanych z prowadzeniem polityki energooszczędności na świecie i zmniejszeniem zapotrzebowania na energię w skali globalnej.

Od początku 2019 r. zaczną obowiązywać kolejne ograniczenia dotyczące wydajności sprzętu. Wskaźnik efektywności energetycznej będzie musiał być mniejszy od 100, a wydajność przepływu powietrza, tzw. przepływu dynamicznego (FDA, Fluid Dynamic Efficiency) powyżej 8. W praktyce odpowiada to wycofaniu z produkcji okapów w klasie energetycznej E oraz okapów z klasą przepływu powietrza G lub F. Dla porównania wskaźnik ten w klasie A powinien wynosić ponad 28. W rezultacie najmniej efektywne ekonomicznie modele powoli będą ustępowały miejsca urządzeniom sprawniejszym i bardziej energooszczędnym. W 2020 r. natomiast wejdzie w życie regulacja o klasach od A+++ do E.

– W tym roku mamy do czynienia tylko z „uzupełnieniem” formatu etykiet o klasę A++ i nie wiąże się to z jakimikolwiek zmianami technologicznymi. Dużo istotniejsze będzie przyszłoroczne zaostrzenie wymogów efektywnościowych, szczególnie odnośnie do przepływu powietrza. Producenci mają innowacyjne rozwiązania, które pozwolą przejść na ten wyższy pułap. Należy się spodziewać, że ich zastosowanie będzie bezpośrednio wpływało na koszty produkcji, a w konsekwencji samych okapów – specjalnie dla „InfoMarketu” mówił Wojciech Konecki z CECED Polska.

2018-02-06

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2018 InfoMarket