ELEKTROEKO

Edukacja ekologiczna to nasza przyszłość [promocja]

Edukacja ekologiczna to nasza przyszłość

Rozmowa z Anną Podsiadło - koordynatorką programu „Moje miasto bez elektrośmieci” w ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

Redakcja: „Zbieraj elektrośmieci i odbieraj nagrody!” to hasło i jednocześnie zaproszenie do uczestnictwa w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”. Co to za projekt i jaki ma on zasięg?

Anna Podsiadło: „Moje miasto bez elektrośmieci” to największy w Polsce i najdłużej działający program łączący zbieranie zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych (ZSEE) z edukacją ekologiczną. W zasięgu naszych działań edukacyjnych znalazł się co czwarty Polak, a bezpośrednio w naszym programie uczestniczy już ponad 5500 uczestników. W pierwszym etapie program realizowany był wyłącznie przez placówki oświatowe, ale obecnie dołączać mogą także instytucje i organizacje różnego typu. Uczestnicy mają zapewniony dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych oraz mogą korzystać z naszego autorskiego Funduszu Oświatowego, który zasilany jest całkowicie ze zbiórek elektrośmieci. Pamiętajmy, że edukacja ekologiczna to nasza przyszłość, z jakiejkolwiek perspektywy byśmy na nią nie spojrzeli.

A propos, czym jest ów Fundusz Oświatowy? Obecnie tak wiele się o nim mówi.

Fundusz Oświatowy jest kluczowym elementem programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, dającym jego uczestnikom możliwość uzyskania dodatkowego finansowania swoich statutowych celów. Każda zebrana tona zużytego sprzętu to 600 zł w formie kart podarunkowych lub na dowolnie wybrane wyposażenie. Obecnie to najlepsza oferta na rynku!

Na czym polega Fundusz Oświatowy w praktyce?

Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie: jeśli jakiejś placówce oświatowej marzy się nowy laptop lub tablica multimedialna, ale nie może sobie pozwolić na zakup tak drogiego sprzętu ze środków własnych, może organizować zbiórki elektrośmieci od rodziców i okolicznych mieszkańców. My ten zebrany sprzęt odbierzemy bezpłatnie, zaś placówka otrzyma punkty Funduszu Oświatowego (1 punkt za każdy zebrany kilogram elektrośmieci), które wymieni na wymarzone wyposażenie.  

Edukacja-ekologiczna-to-nasza-przyszlosc-2

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” to największa w Polsce inicjatywa edukacyjna
związana z problematyką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Kim są uczestnicy programu?

Grono naszych uczestników jest bardzo szerokie. Najliczniejszą grupę w dalszym ciągu stanowią placówki oświatowe, bo to z myślą o nich powstał nasz program. Część szkół podstawowych aktywnie realizuje założenia programu już od ponad dekady. Korzystając z naszego Funduszu Oświatowego, wyposażyły swoje placówki w tablice multimedialne, projektory i inne niezbędne wyposażenie o znacznej wartości. Obecnie do projektu bardzo chętnie dołączają kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, sołectwa, domy kultury, biblioteki, DPS-y, fundacje, stowarzyszenia, organizacje różnego typu, ale także spółdzielnie mieszkaniowe, bursy, teatry, mamy nawet zgłoszony zamek. Ta lista jest bardzo długa.

Wspomniała Pani, że także firmy mogą być uczestnikami programu. Jak mogą one do niego przystąpić i jakie muszą spełnić kryteria?

Firmy mają dwie możliwości. Mogą dołączyć do projektu jako uczestnik i korzystać z naszego Funduszu Oświatowego, czyli organizować zbiórki, zbierać punkty i wymieniać je na nagrody, lub, jeśli nie mają możliwości organizowania zbiórek, mogą przekazywać swój sprzęt inwentarzowy na rzecz wybranych uczestników programu (np. fundacji czy placówek oświatowych). Firmy częściej korzystają z tej drugiej opcji. Zakres zadań do zrealizowania jest taki sam dla wszystkich uczestników. Szczegółowo omawiamy go na naszej stronie internetowej, w tym także w naszym regulaminie.

Jak dołączyć do programu lub jak pomagać razem z „Moim miastem bez elektrośmieci”?

Żeby dołączyć do programu „Moje miasto bez elektrośmieci” wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl i rozpocząć akcję zbierania. Żeby wesprzeć uczestników programu, wystarczy zgłosić odbiór firmowego sprzętu za pośrednictwem strony www.elektroniczne- odpady.pl. W formularzu zgłoszenia odbioru należy wybrać jednego uczestnika, któremu chcemy przekazać punkty za odebrany od firmy sprzęt. A więc 1 kg ZSEE = 1 punkt FO (Funduszu Oświatowego – przyp. red.). To wszystko! Pomaganie z programem „Moje miasto bez elektrośmieci” jest proste i daje dużo satysfakcji. Sprzęt trafi do specjalistycznych zakładów przetwarzania, firma w zgodzie z prawem pozbędzie się e-odpadów, a uczestnik programu otrzyma punkty na realizację swoich statutowych celów (np. szkoła otrzyma nowe wyposażenie sal lekcyjnych, klub sportowy wymieni sprzęt sportowy, fundacja kupi nową drukarkę).

Edukacja-ekologiczna-to-nasza-przyszlosc-3

„Moje miasto bez elektrośmieci” to inicjatywa ogólnopolska do której przystąpić mogą
zarówno placówki oświatowe, jak i instytucje i organizacje społeczne.

Jaki jest zasięg programu i czas jego trwania?

W ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci” działamy na terenie całej Polski. Przyjmujemy uczestników nie tylko z miast (na co wskazywałaby nazwa programu), ale także z małych miejscowości i wsi. Program ma charakter ciągły. Raz zgłoszony uczestnik jest z nami do czasu, aż uzna, że wszystkie elektrośmieci w jego okolicy są już przekazane do recyklingu lub gdy osiągnie wyznaczone cele, korzystając z naszego Funduszu Oświatowego.

Co wyróżnia program „Moje miasto bez elektrośmieci”?

Jesteśmy liderem edukacji ekologicznej. Nasz program wciąż jest najchętniej realizowanym programem na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Z przekazem edukacyjnym dotarliśmy do dzieci i młodzieży z ponad 5500 placówek oświatowych z całej Polski. Posiadamy najlepszą ofertę na rynku – aż 600 zł za tonę elektrośmieci na dowolnie wybrane wyposażenie, do tego najniższa minimalna masa zbiórki – 250 kg dla całej Polski i tylko 50 kg dla Warszawy. Nasz autorski Fundusz Oświatowy to realne wsparcie finansowe dla naszych uczestników. Tylko w ubiegłym roku wymienili oni punkty Funduszu Oświatowego na pomoce dydaktyczne o wartości przekraczającej 650 tys. zł. Ale to nie wszystko. Dostarczamy uczestnikom programu bezpłatne materiały do promocji zbiórek (banery na ogrodzenia, plakaty, kartonowe opakowania na drobne elektrośmieci, kartonowe opakowania na zużyte baterie), dzięki czemu wypromowanie zbiórek jest łatwiejsze, a efekty zbierania – większe, co też oznacza większe korzyści dla uczestnika projektu.

Dlaczego warto dołączyć do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”?

Powody, dla których uczestnicy dołączają do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, są bardzo różne: to troska o środowisko naturalne, szukanie sposobu na zdobycie dodatkowego finasowania, chęć pozyskania nowego wyposażenia z Funduszu Oświatowego, możliwość zapewnienia mieszkańcom bezpłatnego sposobu na pozbywanie się zużytych sprzętów, gdy do gminnego PSZOK-u jest zbyt daleko, to także możliwość pozbycia się bezpłatnie własnych inwentarzowych sprzętów w sposób zgodny z prawem przy jednoczesnej możliwości wsparcia innych uczestników. Każdy z tych powodów jest dobry. Dzięki czemu razem tylko w minionym roku w ramach programu zebraliśmy ponad 1 000 000 kg elektrośmieci, które nie trafiły na wysypiska śmieci czy do spalarni, a zostały prawidłowo przetworzone, surowce odzyskane i mogły posłużyć do produkcji nowych przedmiotów czy urządzeń. Wszystkie te powody sprowadzają się do dbania o środowisko, tworzą dobry klimat. To korzyść dla nas wszystkich!  

O inicjatywie „Moje miasto bez elektrośmieci”

„Moje miasto bez elektrośmieci” to największy w Polsce program łączący zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z edukacją ekologiczną. W zasięgu działań edukacyjnych programu znalazł się już co czwarty Polak, a bezpośrednio w programie uczestniczyło prawie 5,5 tysiąca placówek oświatowych oraz instytucji i organizacji, takich jak np.: domy kultury, biblioteki, świetlice, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, sołectwa, fundacje i stowarzyszenia. Uczestnicy, nie tylko mają zapewniony dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, materiałów do promocji zbiórek, ale przede wszystkim mogą korzystać z autorskiego Funduszu Oświatowego, który zasilany jest całkowicie ze zbiórek elektrośmieci. Dotychczas w ramach programu zebrane zostało ponad 6,5 mln kg elektrośmieci, dzięki czemu Elektro- Eko przekazało uczestnikom projektu pomoce dydaktyczne i wyposażenie o łącznej wartości przekraczającej 2 mln złotych. Więcej o programie na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl  

2024-04-05
3
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket