Smart, czyli co jest inteligentne?

Smart, czyli co jest inteligentne?

Nie bez przyczyny zaczynamy od zdefiniowania inteligencji, ponieważ słowo to robi ostatnimi czasy zawrotną karierę. Otaczająca rzeczywistość, urządzenia gospodarstwa domowego i RTV, domy i miasta – wszystko staje się „inteligentne”, a przynajmniej ma takie inspiracje.

Inteligencja jest zdolnością do uczenia się, a tylko niewielki procent urządzeń, zarówno z kategorii AGD, jak i RTV, można by tak określić, a i tak nie byłoby to do końca zbieżne z pełną definicją inteligencji. W jakiej sytuacji można zatem mówić o inteligencji urządzenia? W takiej, gdyby urządzenie lub też cały budynek samodzielnie uczyły się i adaptowały do zmieniających się indywidualnych potrzeb użytkownika.

UWAGA! Urządzenia lub budynki nazywane „inteligentnymi” to takie, w których niektóre procesy do tej pory kontrolowane przez użytkownika zostały w części lub całkowicie zautomatyzowane.

Na przestrzeni lat sposób rozumienia „inteligencji” w odniesieniu do budynków przeszedł ewolucję, a to za sprawą rozwoju technicznego i zmieniających się potrzeb branży budowlanej. Do roku 1985 mianem „inteligentnych” określano budynki sterowane automatycznie. Na przestrzeni lat 1986–91 „inteligentnymi” nazywano już takie, które są w stanie odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby użytkowników. 

Mówiąc o inteligencji w budownictwie, nie można pominąć automatyki, która jest dziedziną techniki i nauki zajmującą się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka. Początkowo „inteligencję” domu stanowiły oddzielne systemy sterujące oświetleniem, ogrzewaniem, napędami dźwigów osobowych i bram, alarmami, ochroną przeciwpożarową, kontrolą dostępu, klimatyzacją i wentylacją obiektu. W miarę rozwoju tej dziedziny duży nacisk położono na integrację tych systemów tak, aby mogły wymieniać między sobą informacje niezbędne do poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń obsługujących „inteligentny budynek”. Integracja taka pozwoliła na globalne zarządzanie budynkiem, w którym zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych znacznie zwiększyło bezpieczeństwo użytkowania i komfort oraz zmniejszyło zużycie energii.

Smart, czyli więcej niż mądry

Często zamiast pojęcia „inteligentnego” urządzenia lub budynku, używa się określenia „smart”. Przymiotnik ten w języku angielskim oznacza „mądry”, ale również „sprytny”, „elegancki”. Szukając definicji słowa „mądrość”, znajdziemy taką, iż jest to obszerna i głęboka wiedza połączona z inteligencją. Możemy więc powiedzieć, że historia zatacza koło i wraca do pojęcia inteligencji. Słowo „smart” robi w Polsce zawrotną karierę, którą zapoczątkowało pojawienie się „smartfonów”, czyli telefonów komórkowych, które łączą w sobie możliwości tradycyjnej „komórki” i komputera. Obecnie dzięki modułów łączności bezprzewodowej użytkownik przez smartfon może sterować urządzeniami, jak również otrzymywać komunikaty o stanie urządzeń w domu. Będąc w pracy, może np. podnieść temperaturę w określonych pomieszczeniach. Także coraz więcej odbiorników telewizyjnych wyposażanych jest w funkcje „smart”. Przechodząc do meritum, aby nie wprowadzać naszych czytelników w błąd, nieco wbrew sobie będziemy posługiwać się zamiennie pojęciami „inteligentnego budynku” i „budynku zautomatyzowanego”.

2017-03-15
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket