Fotowoltaika

Inwertery przetwarzają prąd stały z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny.

Zestaw fotowoltaiczny

Powinien zawierać:

  • panele fotowoltaiczne, których liczba jest zależna od zapotrzebowania na moc. Na przykład 12 sztuk paneli o mocy 255 W daje instalację ponad 3 kW;
  • inwerter sieciowy o mocy odpowiadającej panelom słonecznym;
  • konstrukcję mocującą do dachu lub podłoża;
  • konektory połączeniowe;
  • przewód solarny;
  • akumulatory magazynujące energię;
  • liczniki energii elektrycznej wytworzonej i pobieranej, dostarczane przez operatora energetycznego.

Panele fotowoltaiczne wytwarzające prąd o napięciu stałym współpracują z inwerterem sieciowym, który zmienia prąd stały na prąd przemienny o parametrach prądu w sieci elektrycznej. Dodatkowymi funkcjami inwerterów sieciowych są:

  • kontrola parametrów sieci,
  • e-monitoring (zapis danych do optymalizacji pracy inwertera),
  • optymalizacja procesu ładowania akumulatorów.

Wyróżnia się dwa rodzaje instalacji fotowoltaicznych:

on grid – instalacja jest dołączona do sieci energetycznej. Wyprodukowany prąd w całości jest przekazywany do publicznej sieci poprzez licznik energii wyprodukowanej. Drugi licznik służy do pobierania energii z sieci publicznej. Rozliczenie z operatorem energetycznym następuje na podstawie różnicy wartości liczników. Jeżeli wytwarzamy dużo energii elektrycznej, można ją magazynować w akumulatorach i tylko nieznaczne ilości odprowadzać do sieci, ale jest to rozwiązanie drogie ze względu na koszt akumulatorów;

off grid – instalacja nie jest dołączona do sieci energetycznej, a energia jest magazynowana w akumulatorach. Instalację off-grid stosuje się, gdy nie mamy w zasięgu żadnej linii energetycznej, aby dostarczać wytworzoną energię lub pobierać ją z sieci energetycznej, gdy panele nie będą w stanie wyprodukować wystarczającej energii. Prąd stały z akumulatorów jest przetwarzany przez inwerter na prąd przemienny o napięciu 230 V, który zasila urządzenia domowe. W wypadku naładowania akumulatorów następuje zaprzestanie ładowania.

Off grid jest to rozwiązanie znacznie droższe ze względu na koszt akumulatorów, które mają mniejszą trwałość niż panele fotowoltaiczne.

Jak sprawna będzie instalacja, zależeć będzie od warunków jej umieszczenia na działce czy dachu domu.

2018-01-25
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket