Stacje pogody z czujnikami

Stacje pogody

W domowym zaciszu zamiast klasycznego termometru możemy wykorzystać stację pogody, która umożliwi obserwację znacznie większej liczby parametrów niż tylko temperatury powietrza. Możemy przewidywać ją sami, wykorzystując domowe stacje pogody z różnymi czujnikami. (Fot. Camry)

Ponad połowa ludzi reaguje na zmiany pogody gorszym samopoczuciem. Dobremu nastrojowi sprzyjają słoneczna pogoda, stabilne ciśnienie atmosferyczne, niezbyt duża wilgotność powietrza, umiarkowana temperatura. Niekorzystne warunki pogodowe są powodowane przede wszystkim przez przechodzące fronty atmosferyczne. Zatem główne czynniki, które wpływają na samopoczucie, to temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, promieniowanie słoneczne albo jego brak przy zachmurzeniu. Niestety, ostatnie lata to znaczne pogorszenie jakości powietrza, które możemy kontrolować za pomocą stacji pomiarowych.

Temperatura powietrza

Jednym z podstawowych parametrów jest temperatura mierzona w stopniach Celsjusza. W stacjach pomiarowych i pogody przewidziano możliwość wyboru między skalą Celsjusza i skalą Fahrenheita (0 °C = 32 °F, 100 °C = 212 °F). W meteorologii jest jeszcze używane pojęcie temperatury odczuwalnej (ang. wind chill). Odpowiada ono odczuciu temperatury otoczenia w konkretnych warunkach pogodowych, z uwzględnieniem temperatury powietrza, prędkości (siły) wiatru i wilgotności. Zakres mierzonych temperatur przez mierniki i stacje pogodowe wynosi przeważnie od 0 do +50 °C we wnętrzach i od -25 do +60 °C na zewnątrz.

Stacje pogody

TECHNISAT iMeteo P1

Wilgotność bezwzględna i względna

Drugim ważnym parametrem w mieszkaniu jest wilgotność powietrza. Wilgotność bezwzględna jest określona przez masę pary wodnej, wyrażoną w gramach, zawartej w metrze sześciennym powietrza. Z kolei wilgotność względna to wyrażony w procentach stosunek ilości pary wodnej znajdującej się w powietrzu do maksymalnej ilości pary wodnej w powietrzu przy tej samej temperaturze. Zawartość pary wodnej w powietrzu w dużym stopniu zależy od temperatury. Jeżeli ilość pary wodnej staje się zbyt duża, jej nadmiar wydziela się z powietrza, tworząc mgłę albo rosę.

Warto zaznaczyć, że wilgotność powietrza wywiera istotny wpływ na nasze samopoczucie w mieszkaniu. Przy wysokiej temperaturze powietrza nadmiar wilgoci powoduje wrażenie duszności. Przy temperaturze niskiej zwiększa się wrażenie zimna. Zdaniem specjalistów optymalna wilgotność w mieszkaniach powinna się zawierać w granicach 40–60 proc. Za dolną granicę przyjmuje się 30 proc. Zakres pomiaru wilgotności wynosi od 0 do 99 proc., a dokładność pomiaru 1 proc.

W miernikach oprócz konkretnej wartości, podawanej w procentach, jest podawane odczucie wilgotności powiązane z wartością temperatury – tzw. współczynnik komfortu, który służy do szybkiego oszacowania warunków temperatury i wilgotności w miejscu ustawienia urządzenia (Dry – za sucho, Comfort – idealnie, Wet – wilgotno). Odpowiadają one następującym zakresom parametrów temperatury i wilgotności powietrza (RH – wilgotność względna):

  • Dry: -5÷50 °C, wilgotność poniżej 40% RH,
  • Comfort: 20÷25 °C, wilgotność 40–70% RH,
  • Wet: -5÷50°C, wilgotność ponad 70% RH.

Popularność zyskują higrometry – mierniki wilgotności połączone z pomiarem temperatury, atrakcyjne wzorniczo, z dużym wyświetlaczem, które warto stosować z nawilżaczem powietrza.

Stacje pogody

ADLER AD 1176; METEO SP80T

Ciśnienie atmosferyczne

Ze względu na pogodę szczególnie ważny jest pomiar ciśnienia, którego wartość może być podawana w różnych jednostkach (mmHg, hPa, mbar lub InHg). Wizualizowany może być przebieg zamian ciśnienia w ciągu 24 lub 36 godzin, co dobrze pokazuje tendencje zmian. Z reguły nadejście deszczu lub burzy sygnalizuje szczególnie szybko spadające ciśnienie atmosferyczne. Zmianom ciśnienia towarzyszą ikony o pogodzie, takie jak słońce czy deszcz, które szybko pokazują, jaka będzie pogoda danego dania.

Stacje pogody

Informacje o temperaturze i wilgotności poda kompaktowy higrometr Stadler Form Selina z dużym wyświetlaczem polecany alergikom. (Fot. Stadler Form)

Pomiar prędkości wiatru

Zewnętrznego czujnika, nazywanego anemometrem, wymaga pomiar prędkości wiatru. Prędkość wiatru może być podawana w m/s lub km/h. Dla pasjonatów żeglarstwa wartość ta może być wyrażana w węzłach lub umownej 12-stopniowej skali Beauforta.

Stacje pogody

Stacje pogodowe Netatmo Weather Station z aplikacją mobilną kontrolują m.in. poziom CO2 ,

wilgotność i temperaturę w domu oraz na zewnątrz, a nawet hałas. (Fot. Netatmo)

Czujnik opadu deszczu

To zbiornik, w którym gromadzi się woda. Poziom wody jest zamieniany na sygnał elektryczny i za pomocą wbudowanego nadajnika informacja o nim przesłana zostaje do stacji pogody. Informacja o opadach może zależeć od oprogramowania stacji pogodowej. W rozbudowanych wersjach można otrzymać informacje o aktualnej ilości opadów (np. 1,0 mm/h), w ostatniej godzinie, z ostatnich 24 godzin, wczoraj, w ostatnim tygodniu lub miesiącu. Przekroczenie ustawionej ilości opadów w pamięci może być sygnalizowane dźwiękiem.

Czas i data

Najwięcej informacji, nie tylko na temat powietrza, podają stacje pogodowe. Mogą być źródłem wzorcowego czasu i daty, synchronizowanych za pomocą radiowego sygnału DCF 77. Jeżeli stacja pogody znajdzie się w zasięgu sygnału DCF 77, czas i data automatycznie się w niej ustawią.

2022-07-15
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket