AMICA

Polski producent AGD podsumowuje 2022 rok

Polski producent AGD

Największy polski producent AGD odczuwał presję kosztową i popytową, ale jednocześnie z sukcesem wzmocnił płynność finansową, zmniejszył zadłużenie i jest przygotowany na różne scenariusze rozwoju sytuacji na europejskim rynku AGD. Spółka spodziewa się lepszego roku 2023.

Grupa Amica w pełnym wyzwań dla branży AGD roku 2022 roku utrzymała przychody na poziomie 3,4 mld zł. Podobnie jak pozostali europejscy producenci największy polski wytwórca AGD odczuł skokowy wzrost bazy kosztowej, w szczególności w obszarze surowców, komponentów i wynagrodzeń, co nie zostało w pełni skompensowane podwyżkami cen sprzedaży. Wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej negatywnie wpłynęło to na dynamikę rezultatów finansowych prezentowanych w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Dodatkowo od końca lutego – w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę – potencjał sprzedażowy rynków wschodnich skokowo się zmniejszył. W rezultacie drugi kwartał zeszłego roku grupa Amica zakończyła ujemnymi wynikami finansowymi, które w trzecim kwartale były już jednak wyraźnie lepsze. Dobre rezultaty wypracowane w czwartym kwartale pozwoliły z kolei Amice powrócić do pozytywnej wartości zysku operacyjnego i zysku brutto narastająco od początku roku, wyraźnie zwiększając też wynik na poziomie EBITDA.

W roku 2022 Grupa Amica wyraźnie wzmocniła bilans i prezentuje bardzo dobrą sytuację finansową, czego przykładem jest rekordowo niski wskaźnik długu netto do EBITDA (0,63x), zanotowany nawet pomimo istotnego spadku wyników finansowych. Grupa Amica wygenerowała również aż prawie 379 mln zł gotówki z działalności operacyjnej.

Pod koniec 2022 roku Grupa Amica zaprezentowała strategię zrównoważonego rozwoju „Action for Climate”, która wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 r. Główną ambicją Grupy Amica w działaniach na rzecz klimatu jest redukcja śladu węglowego. Do 2040 r. firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach, na które ma bezpośrednio wpływ i które kontroluje w procesach produkcyjnych. W obszarze społecznym Grupa deklaruje rozwój talentów w swoich zespołach, wsparcie satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz eliminację „gender pay gap” do 2030 r. W filarze zarządczym firma stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Prezentacja dokumentu odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przy okazji jubileuszu 25-lecia statusu spółki giełdowej.

Polski producent AGD

Jacek Rutkowski, prezes zarządu Grupy Amica

Grupa Amica w 2022 r. podejmowała liczne działania, aby wyjść wzmocniona z aktualnych turbulencji rynkowych. Już w 2021 r. mierzyliśmy się z rosnącymi kosztami, a w minionym roku pojawiły się też wyzwania popytowe. Wiele już dokonaliśmy, ale wiele pozostaje jeszcze przed nami. Pracujemy nad kolejną długoterminową strategią rozwoju, rozwijamy rynki zagraniczne i inwestujemy w efektywność. Jestem przekonamy, że rok 2023 powinien przynieść pozytywne informacje dla naszych akcjonariuszy.

Polski producent AGD

 

Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Zmniejszyliśmy o 40 proc., czyli o 105 mln zł, zadłużenie kredytowe, wydaliśmy ponad 73 mln zł na inwestycje oraz wypłaciliśmy blisko 27 mln zł w formie dywidendy. Mimo to posiadaliśmy na koniec grudnia ponad 166 mln zł środków pieniężnych, czyli prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej. Będziemy obserwować rozwój sytuacji na europejskim rynku AGD i podejmować dalsze działania wspierające nasze wyniki finansowe.

2023-05-09
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket