ELECTRO-SYSTEM , REMONDIS

Usuwanie substancji niebezpiecznych

Usuwanie

Rozmowa z Rafałem Malinowskim, kierownikiem zakładu przetwarzania REMONDIS Electrorecycling w Łodzi, oraz Jackiem Dzikim, kierownikiem zakładu przetwarzania REMONDIS Electrorecycling w Błoniu.

Redakcja: W Polsce w REMONDIS Electrorecycling blisko 50-osobowy zespół pracowników działu produkcji oraz działu administracji realizuje zadania w zakresie pozyskania i obsługi klientów, logistyki wewnętrznej i zewnętrznej, ewidencji odpadów, a także złożonego procesu ich przetwarzania i recyklingu. Jedną ze składowych tego procesu jest usuwanie substancji niebezpiecznych. Na czym dokładnie polega i jakie wyzwania są z tym związane?

Rafał Malinowski: REMONDIS Electrorecycling jest częścią grupy REMONDIS, wiodącego oferenta wysokiej jakości usług dla sektora komunalnego, w tym usług związanych z recyklingiem i gospodarką surowcami. W skład grupy wchodzą spółki zajmujące się gospodarką odpadami komunalnymi, medycznymi, odpadami przemysłowymi, jak również oczyszczania wody. REMONDIS to szereg firm obejmujących bardzo duże spektrum związanie z ochroną środowiska i usługami dla mieszkańców. REMONDIS Electrorecycling świadczy usługi zbierania, transportu oraz recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego powstałego w naszych domach, ale i również w firmach. Nasza działalność idealnie wpisuje się zatem w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego – dzięki naszej pracy setki ton surowców co roku wracają do obiegu.

REMONDIS Electrorecycling posiada dwa zakłady przetwarzania w Polsce. W czym się specjalizują?

Jacek Dziki: Tak, spółka REMONDIS Electrorecycling posiada dwa zakłady, jeden w Błoniu, a drugi w Łodzi. Oba zakłady zajmują się przetwarzaniem, zbieraniem oraz transportem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Specyfika działania obu zakładów jest podobna. Posiadamy linie do przetwarzania telewizorów CRT i LCD, pralek, małego AGD, konfekcjonowania świetlówek, ale też każdy z zakładów ma swoją określoną specjalizację. Zakład w Błoniu zajmuje się przetwarzaniem lodówek i urządzeń chłodniczych. Posiada profesjonalną instalację do bezpiecznego rozdrabniania korpusów lodówkowych i odzyskiwania substancji zubażających warstwę ozonową, także tych znajdujących się w piance izolacyjnej lodówek. Zakład w Łodzi z kolei wyspecjalizował się w zbieraniu, sortowaniu i przetwarzaniu baterii. Posiada linię do półautomatycznego sortowania tych odpadów.

Usuwanie

Urządzenia elektryczne i elektroniczne składają się z wielu różnych substancji i z tego względu wymagają specjalistycznych procesów przetwarzania – w tym usuwania substancji niebezpiecznych.

Czym wyróżniają s i ę zakłady REMONDIS Electrorecycling na tle innych tego typu zakładów w Polsce?

RM: REMONDIS Electrorecycling jest firmą o zasięgu ogólnoeuropejskim. Może się pochwalić oddziałami m.in. w Austrii, Francji, w Polsce i w Niemczech. Dzięki temu w naszych zakładach w Polsce stosujemy te same wymagania i procedury w zakresie standardów i kontrolingu, oferując usługi na europejskim poziomie. Obowiązujące w grupie REMONDIS zasady corporate compliance gwarantują działanie zgodne z wymaganiami prawnymi i w trosce o dobro środowiska. Ważnym obszarem naszej działalności jest także CSR. Wspieramy różne organizacje, by edukować, inspirować oraz pomagać w zbiórce elektroodpadów. JD: To, co nas wyróżnia na tle innych zakładów, to m.in. wyposażenie w profesjonalne technologie do przetwarzania sprzętu chłodniczego, telewizorów i monitorów oraz sprzętu mało- i wielkogabarytowego. Nasze zakłady posiadają pozwolenia zintegrowane na przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które, można powiedzieć, są dokumentami stojącymi najwyżej w hierarchii różnych pozwoleń na przetwarzanie odpadów. W naszych zakładach wdrożyliśmy i utrzymujemy systemy jakości ISO, także w obszarze zarzadzania energią. Naszym kontrahentom gwarantujemy przede wszystkim transparentny proces zagospodarowania odpadów – od prawidłowej rejestracji i bezpiecznego transportu przez certyfikowanych przewoźników, udokumentowania przyjęcia i ważenia, przez sortowanie elektroodpadów na odpowiednie grupy rodzajowe, usunięcie substancji szkodliwych i ich wstępne unieszkodliwienie zgodnie z zasadami ochrony środowiska, po profesjonalne zarządzanie przepływem materiałów i procesem przetwarzania. Zapewniamy pełną dokumentację potwierdzającą przetworzenie sprzętu.

W ciągu 15 lat działalności firmy REMONDIS Electrorecycling w Polsce w obu zakładach przetworzono ponad 320 tys. ton elektroodpadów.

Jakie ilości zużytych elektrosprzętów i baterii mogą zostać przetworzone w zakładach REMONDIS w Polsce?

RM: Zarówno w zakładzie w Błoniu, jak i w Łodzi rocznie może zostać przetworzone po około 35 tys. ton elektroodpadów, co daje łączną sumę 70 tys. ton. W praktyce ilości przetwarzane w zakładach są mniejsze, nie ma bowiem fizycznej możliwości, aby jakakolwiek decyzja zakładu przetwarzania ZSEE została wykorzystana w 100 proc. w zakresie dostępnych wolumenów.

Usuwanie

REMONDIS Electrorecycling zalicza się do wąskiej grupy usługodawców, którzy potrafią zorganizować transgraniczne systemy zbiórki elektroodpadów w zależności od stanu prawnego danego kraju.  

Dlaczego tak ważne jest, żeby zużyty sprzęt trafił do zakładu przetwarzania?

JD: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien trafiać do wyspecjalizowanych zakładów przetwarzania, ponieważ elektrośmieci zawierają substancje szkodliwe dla organizmów żywych, takie jak rtęć czy kadm. Są to także substancje powodujące niszczenie warstwy ozonowej, głównie związki zawierające freon. Elektroodpady są także źródłem surowców wtórnych, takich jak metale żelazne i nieżelazne (miedź, aluminium), tworzywa sztuczne, oraz pierwiastków metali ziem rzadkich, np. litu, k tóre są uważane obecnie za substancje o znaczeniu strategicznym dla europejskiej gospodarki.

RM: Każda tona odzyskanych i prawidłowo przetworzonych elektrośmieci to tona różnych materiałów, z których blisko 90 proc. możemy ponownie wykorzystać, oszczędzając tym samym zasoby naszej planety.  

Jakie substancje szkodliwe znajdziemy w naszym sprzęcie elektrycznym i bateriach?

RM: Wachlarz jest bardzo szeroki i zależy od rodzaju oraz wieku urządzenia. Ołów, chrom, brom czy wyżej wspomniane rtęć i kadm to tylko niektóre z niebezpiecznych substancji, jakie można znaleźć sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, szczególnie tym starszej daty. Oczywiście, szkodliwe substancje występują w urządzeniach w niewielkich dawkach. Zagrożenie nie sprowadza się do zatrucia przez bezpośredni kontakt z takim sprzętem. To bardziej złożony proces. Niewłaściwie składowane lub przetwarzane elektrośmieci i ich pozostałości są niebezpieczne w pierwszym kroku dla środowiska naturalnego. Szkodliwe substancje mogą dostać się do gleby, a w dalszej kolejności do wód gruntowych. Te z kolei powrócą do nas w formie, zanieczyszczenia w roślinach, które czerpią środki odżywcze z gleby. Z pozoru mało istotny problem pojedynczego urządzenia rośnie i zaczyna bezpośrednio zagrażać człowiekowi przy skali kilkuset tysięcy ton elektroodpadów, corocznie wytwarzanych w polskich gospodarstwach domowych.

Zwykły telefon komórkowy mieści w swojej obudowie niemal całą tablicę Mendelejewa, dlatego tak ważne jest, żeby w sposób zorganizowany i skuteczny usuwać substancje niebezpieczne.

Usuwanie

W przypadku lodówek ważne jest, żeby usuwać z nich substancje wpływające na tzw. Efekt cieplarniany wyłącznie w instalacjach, zapewniających możliwość usunięcia ich z pianki izolacyjnej.

Co się stanie, jeśli ten zużyty sprzęt nie trafi do zakładu przetwarzania?

JD: Bardzo ważne jest, by uświadomić sobie skalę zagrożenia. Zaledwie jedna bateria srebrowa może zanieczyścić aż metr sześcienny gleby, a także 400 l wody. Patrząc na ilości niewłaściwie składowanych odpadów, wartości te można jedynie mnożyć. Przy budowie sprzętu elektronicznego wykorzystuje się wiele różnego rodzaju substancji. Część z nich jest zupełnie nieznana dla statystycznego konsumenta. Przykładem może być zastosowanie złota w układach komputerów. Żartobliwie można powiedzieć, że zwykły telefon komórkowy mieści w swojej obudowie niemal całą tablicę Mendelejewa. Dlatego tak istotne jest ekoprojektowanie, czyli taka budowa urządzeń, żeby ich wpływ na środowisko był minimalizowany na każdym etapie „życia” urządzenia, a recykling pozwalał na zawrócenie do obiegu możliwie największej ilości użytych surowców.

Załóżmy, że sprzęt trafił do zakładu. Na czym dokładnie polega proces przetwarzania elektroodpadów?

RM: Przetwarzanie elektroodpadów to złożony proces, który zaczyna się od ich zebrania i przetransportowania do wyspecjalizowanego zakładu. Tam elektroodpady są poddawane segregacji na typy i kierowane na linie do demontażu. Podstawowym i pierwszym zadaniem zakładu jest usunięcie znajdujących się w elektroodpadach substancji niebezpiecznych. Na liniach demontażu sprzęt jest rozkręcany i rozdrabniany na poszczególne części i elementy. Tam właśnie następuje usunięcie substancji niebezpiecznych, a podzespoły takie jak silniki, kable, tworzywa sztuczne, złom żelazny, jest trafiają do magazynu w celu uzbierania partii transportowej. Zebrane odpady z demontażu są następnie kierowane do unieszkodliwiania, recyklingu lub unieszkodliwiania w zakładach współpracujących z nami w tych obszarach.

A jak wygląda proces usuwania substancji niebezpiecznych na przykładzie lodówki, która jest specyficznym rodzajem elektroodpadów w kontekście przetwarzania?

RM: Proces usuwania substancji niebezpiecznych rozpoczyna się w pierwszym etapie przetwarzania i jest to odsysanie czynników chłodniczych przy użyciu specjalistycznego urządzenia. Układ chłodniczy jest nakłuwany przy użyciu kleszczy, które zapewniają szczelność i możliwość odessania czynnika chłodzącego układu. Olej wraz czynnikiem chłodniczym usuwany jest w podciśnieniu do urządzenia, gdzie następujące separacja oleju od czynnika chłodniczego. Drugi etap recyklingu lodówek to dwustopniowe rozdrabnianie korpusu w instalacji zapewniającej odzysk czynnika z pianki izolacyjnej w procesie oczyszczania gazów procesowych. Na tym etapie następuje także automatyczna separacja poszczególnych frakcji – metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne.  

2023-04-08
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket