APPLiA

Małe AGD w raporcie APPLiA Polska

Małe AGD

Związek pracodawców AGD APPLiA Polska opublikował „Raport rynku AGD 2022/23”. Jak z niego wynika, pomimo trudnego okresu Polska zachowała pozycję lidera produkcji AGD w Unii Europejskiej. Wielkość produkcji spadła po raz pierwszy od kilkunastu lat. (Fot. PAP)

W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 25,8 mln szt. dużego AGD, czyli aż o 15 proc. mniej niż w roku 2021. Z uwzględnieniem małego AGD to łącznie ok. 29,6 mln urządzeń. Wartość produkcji sprzedanej dużego i małego AGD to łącznie ok. 25,2 mld zł. Wynik ten jest o 4 proc. niższy niż w roku poprzednim. Szacowana wartość całego przemysłu produkującego tzw. elektryczne AGD (w tym części) osiągnęła w 2022 r. ok. 27 mld zł.

Spowolnienie produkcji nie spowodowało jednak zmniejszenia skali inwestycji. W roku 2022 firmy AGD zainwestowały ponad 2 mld zł. W ciągu ostatnich 5 lat to łącznie prawie 7 mld zł, średnio 1,3 mld zł rocznie. Ponad 90 proc. wartości inwestycji przypada na 4 największych producentów – BSH, Electrolux, Whirlpool oraz Samsung.

Zwiększenie inwestycji to dobry sygnał dla całego przemysłu. Za nami kolejny rok pełen wyzwań. Po dużych wzrostach cen surowców i energii w całej Europie, wy wołanych agresją Rosji na Ukrainę, dwucyfrowej inflacji i rosnących stopach procentowych, w całej Europie mocno zmalał popyt na dobra trwałe, w tym AGD. Jednak wielkość produkcji w 2022 była na poziomie sprzed pandemii, co może sygnalizować pewną stabilizację po dwuletnim okresie rekordowych zamówień dla przemysłu – mówił Wojciech Konecki, prezes zarządu związku producentów AGD APPLiA Polska.

Sprzedaż małego AGD w Polsce

Rynek małego AGD wzrósł wartościowo w roku 2022 o ok. 14 proc. – do prawie 4,4 mld zł netto. Kategorią nr 1 pozostają ekspresy do kawy – dostawcy sprzedali te urządzenia na kwotę 1,4 mld zł. W Polsce w ubiegłym roku sprzedało się 650 tys. szt. tego sprzętu (+1 proc. rdr). Drugą kategorią z rynkiem powyżej 1 mld zł są odkurzacze. Urządzenia sprzątające zasilane akumulatorami stanowią już ponad 50 proc. tej grupy. Odkurzacze są największą kategorią małego AGD pod względem wolumenu sprzedaży – 1,5 mln szt. (-4 proc. rdr). Kategorią z największym wzrostem ilościowym były czajniki, co niewątpliwie ma związek ze wzrostem liczby uchodźców w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę. Drugą i zarazem ostatnią kategorią z ilościowym wzrostem były żelazka (+2 proc.).

Małe AGD

Spotkanie prasowe poprowadził Wojciech Konecki – prezes zarządu związku producentów AGD APPLiA Polska. (Fot. PAP)

AGD w domach

W całej Polsce pracuje ok. 200 mln szt. AGD, w tym ponad 60 mln to duże AGD. Każdego roku zapewniają wygodę oraz oszczędzają czas, prąd i wodę. Same tylko pralki piorą rocznie 19 mln ton ubrań. Taką samą masę żywności przechowujemy corocznie w naszych lodówkach, wydłużając świeżość i zmniejszając ilość marnowanego pożywienia. Z kolei odkurzacze każdego roku oczyszczają powierzchnię równą 50 tys. km2. Szacuje się, że AGD zużywa ponad 50 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, czyli ponad 15 TWh. Stanowi to ok. 10 proc. konsumpcji w całej gospodarce. O ile rachunki za konsumpcję prądu przez AGD w 2021 r. wyniosły ok. 11 mld zł, to w roku 2023 przy mniej więcej podobnej konsumpcji będzie to aż 16 mld zł. Wzrost w ciągu 2 lat ceny energii elektrycznej o prawie 40 proc. sprawił, że konsumenci mają silną motywację finansową oraz świadomość do oszczędzania energii elektrycznej.

Małe AGD

Gościem wydarzenia był Waldemar Buda – minister rozwoju i technologii. (Fot. PAP)

Dystrybucja urządzeń AGD

Pięciu największych dystrybutorów AGD/ RTV osiągnęło w roku 2021 przychód bliski 33 mld zł (+13 proc. rdr). To przez ich sklepy stacjonarne (prawie 2 tys.) oraz internetowe sprzedawana jest w Polsce większość urządzeń AGD. Asortyment wielu firm wykracza poza AGD i RTV, dlatego trudno oszacować wartość sprzedaży samego AGD w tych firmach. Sieci, poza produktami sprzedają liczne usługi, których wartość przekracza już 10 proc. ich przychodów. Najwięksi detaliści zatrudniają w Polsce prawie 24 tys. osób na umowę o pracę.

Małe AGD

Recykling sprzętu AGD

W Polsce w roku 2022 na rynek trafiło ok. 440 tys. ton nowych urządzeń AGD. To około 12 kg w przeliczeniu na mieszkańca Polski. W ramach realizacji swoich celów środowiskowych producenci i importerzy AGD, na równi z dostawcami innego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, realizują tzw. rozszerzoną odpowiedzialność producenta. ROP oznacza przejęcie przez te firmy obowiązku finansowania recyklingu aż 65 proc. masy sprzedanego sprzętu. W przypadku AGD wprowadzający urządzenia w roku 2021 zobowiązani byli do zebrania i poddania recyklingowi ok. 300 tys. ton zużytego sprzętu. To ponad połowa masy wszystkich zbieranych w Polsce elektroodpadów. Dodatkowo w przypadku AGD osiągany jest poziom recyklingu zapewniający odzysk materiałów na poziomie ok. 90 proc. masy zebranego selektywnie zużytego sprzętu. W ostatnich piętnastu latach producenci AGD wydali w Polsce ponad 1,2 mld zł na finansowanie swoich obowiązków środowiskowych.

Podczas spotkania prezentującego wyniki przemysłu AGD obecny był Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, który podkreślił, że branża AGD okazała się mocnym ogniwem polskiej gospodarki, odbudowując po pandemii swoją sprzedaż i potwierdzając rolę jednego z globalnych liderów w tej branży.

W 2022 r. nastąpił wzrost cen surowców energetycznych, w tym także materiałów potrzebnych do produkcji AGD, takich jak np. stal. Był to też rok wojny na Ukrainie. Wysokie ceny i duża niepewność sytuacji finansowej znacznie ograniczyły możliwości zakupowe potencjalnych klientów branży AGD w całej Europie. Rok 2022 uwypuklił także rolę branży w codziennym oszczędzaniu energii i ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko. W obliczu rosnących cen prądu i widocznych skutków zmian klimatu coraz więcej klientów zwraca uwagę na klasę energetyczną i inne parametry urządzenia związane z ekologicznością danego produktu – komentował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

2023-03-07
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket