Strona domowa / AGD DUŻE / Artykuły / Strategia ESG

AMICA

Strategia ESG podczas jubileuszu 25-lecia statusu spółki giełdowej

Strategia ESG

 

 

Z końcem 2022 r. Amica jako spółka akcyjna świętowała 25 lat notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas uroczystości firma zaprezentowała strategię zrównoważonego rozwoju, która wyznacza ambitne cele środowiskowe, społeczne i zarządcze na kolejne lata.

Pod koniec 2022 r. minęło 25 lat od pierwszej sesji, na której wprowadzono do publicznego obrotu walory spółki Amica. Od tego czasu firma, która działała głównie na rynku polskim i eksportowała swoje sprzęty do krajów ościennych, stała się europejskim producentem AGD, a jej urządzenia są dziś sprzedawane pod 5 markami na 70 rynkach na całym świecie.

Początki spółki na giełdzie

Debiut na warszawskiej giełdzie dał spółce impuls do dynamicznego rozwoju. W kolejnych latach producent zwiększał ekspansję na rynkach zagranicznych, tworząc lub przejmując lokalne marki w Europie: wschodnią Hansę, skandynawską Gram, brytyjską CDA oraz hiszpańską markę Fagor, którą następnie wprowadził do Francji za pośrednictwem przejętej wcześniej francuskiej spółki dystrybucyjnej Sideme. Dziś spółka zatrudnia ponad 3 tys. pracowników na całym świecie, sprzedaje ok. 5 mln urządzeń rocznie i generuje przychody przekraczające 3 mld zł (w 2021 r. 3,4 mld zł).

Klimat na kolejne 25 lat

Przy okazji jubileuszu 25-lecia statusu spółki giełdowej Grupa Amica zaprezentowała strategię zrównoważonego rozwoju, nad którą pracowała w ostatnich 12 miesiącach. To dokument, który wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 r. Grupa Amica rozpoczęła prace nad dokumentem od przeprowadzenia badania istotności, w którym zidentyfikowała 9 istotnych grup interesariuszy, 22 istotne zagadnienia o różnym stopniu priorytetyzacji i 9 istotnych ryzyk ESG. Firma przeprowadziła także cykl warsztatów z udziałem pracowników wszystkich swoich spółek w grupie, koncentrując się na wypracowaniu celów zrównoważonego rozwoju i ambicji w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Główną ambicją Grupy Amica w obszarze środowiskowym jest redukcja śladu węglowego. Do 2040 r. firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach, na które ma bezpośrednio wpływ i które kontroluje w procesach produkcyjnych.

Obszar społeczny i zarządczy

W obszarze społecznym spółka deklaruje rozwój talentów w swoich zespołach, wsparcie satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz eliminację Gender Pay Gap do 2030 r. Ważnym filarem strategii w tym obszarze ma być kontynuacja działalności społecznej, m.in. za pośrednictwem Fundacji Amicis, która wspiera osoby w potrzebie, a także przez działania ograniczające marnowanie żywności czy wspierające aktywności sportowe i zdrowy styl życia. Firma stawia też na rozwój wsparcia psychicznego. W trzecim obszarze – zarządczym – firma stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Amica deklaruje także wzmocnienie odporności przez sprawne zarządzanie organizacją. Składają się na to m.in. działania związane z polityką różnorodności oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem i audytem wewnętrznym.

Strategia ESG

Jacek Rutkowski – prezes zarządu spółki Amica

W ciągu ostatnich 25 lat odnieśliśmy wiele sukcesów, ale nie uniknęliśmy też kryzysów. Z każdego jednak wychodziliśmy wzmocnieni. Tak było w pierwszych latach dwutysięcznych, czy po roku 2010. Te doświadczenia nauczyły nas, jak sobie radzić w skrajnych sytuacjach, nawet takich jak okres pandemii, podejmując niejednokrotnie trudne decyzje. Ale prawdopodobnie nie obchodzilibyśmy dziś tego jubileuszu, gdyby nie ludzie, którzy tworzą Amikę na każdym poziomie naszej działalności, począwszy od wykwalifikowanych pracowników w fabryce we Wronkach, przez zespoły pracujące w biurach, a skończywszy na kadrze zarządzającej. Zbudowaliśmy zespół ludzi otwartych, odważnych i zaangażowanych. I to jest dla mnie osobiście największą wartością.

Słowem podsumowania

Cele zrównoważonego rozwoju przyjęte w strategii ESG wspierają założenia strategii biznesowej grupy i stanowią ważne narzędzie w jej realizacji. Misją, która towarzyszyć będzie organizacji w zakresie realizacji celów ESG, jest bycie odpornym i zorientowanym na zrównoważony rozwój europejskim producentem sprzętu AGD z pozytywnym wpływem społecznym.

Strategia ESG
2023-01-04
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket