Strona domowa / AGD MAŁE / Artykuły / Znacząco ograniczył

KAERCHER

Znacząco ograniczył emisję CO2

Znacząco ograniczył

Globalny koncern Alfred Kärcher SE & Co. KG opublikował nowy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Publikacja zawiera kluczowe dane liczbowe za rok 2021 oraz uszczegółowione cele w tym obszarze.

W 2021 r. Kärcher zdołał zmniejszyć swoją bezwzględną emisję CO2 związaną z produkcją o ponad 18 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Kluczowe było tu przejście na zieloną energię w wielu zakładach. Do 2030 r. Kärcher planuje dalszą redukcję o 42 proc.

Zmiany klimatyczne można powstrzymać tylko wtedy, gdy biznes również podejmie zdecydowane działania. Konsekwentnie realizujemy cele naszej strategii zrównoważonego rozwoju 2025 i bierzemy odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo – powiedział Hartmut Jenner, dyrektor generalny i prezes zarządu.

Ambitne cele dotyczą zarówno emisji związanych z produkcją, jak i emisji powstających w wyniku zakupu energii. Przez ich redukcję Kärcher dostosowuje się do inicjatywy „Science Based Targets” (SBTi). Projekt ten to wspólna inicjatywa „Carbon Disclosure Project”, „Global Compact” ONZ oraz „World Wide Fund for Nature”. Inicjatywa wspiera firmy w określaniu ich celów energetycznych, bazując na wynikach badań naukowych. Kärcher zmniejszy emisję dwutlenku węgla w swoich zakładach produkcyjnych przede wszystkim przez inwestowanie w energię odnawialną.

Zrównoważony rozwój jest jednak dla koncernu pojęciem szerszym, wykraczającym poza same zakłady produkcyjne. W ramach uczestnictwa w SBTi firma zwraca uwagę na swoją działalność w zakresie upstream i downstream, czyli na emisje związane z pozyskaniem surowców, jak i dystrybucją. Do 2025 r. planuje między innymi ustanowienie proaktywnego systemu zarządzania dostawcami, w którym wszyscy dostawcy są oceniani pod kątem zrównoważonego rozwoju, a także zmniejszenie emisji w logistyce i nadanie priorytetu dostawcom regionalnym.

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Kärcher składa się z trzech głównych inicjatyw. „Zero Emission” skupia się na redukcji CO2. „Reduce, Reuse, Recycle” ma na celu zmniejszenie liczby odpadów i zapewnienie efektywnego wykorzystania surowców. Do 2025 r. Kärcher zwiększy udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu we własnych produktach do 50 proc. i zoptymalizuje wszystkie opakowania produktów pod kątem zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa „Social Hero” skupia się na aspektach społecznych, takich jak projekty konserwatorskie, czyszczenie zabytków, udzielanie szybkiej pomocy w wypadku klęsk żywiołowych czy długoterminowe wsparcie, jak w przypadku SOS Wiosek Dziecięcych. Kompletny raport w języku angielskim, zawierający wszystkie dane i wiele konkretnych przykładów, można pobrać po zeskanowaniu kodu QR.

Znacząco ograniczył
2022-11-12
x

Kontakt z redakcją

© 2022 InfoMarket