SAMSUNG

Nowa strategia środowiskowa

Nowa

Firma Samsung Electronics Co, Ltd. ogłosiła nową strategię środowiskową, która stanowi kompleksowy wkład w globalne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Do roku 2030 Samsung Electronics zainwestuje ponad 7 bilionów wonów (ok. 3,3 mld złotych) w różne firmowe inicjatywy środowiskowe.

Strategia zawiera zobowiązania firmy do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla w całym przedsiębiorstwie, wykorzystywania energii odnawialnej w większym zakresie, inwestowania i badania nowych technologii w celu tworzenia energooszczędnych produktów, a także zwiększenia poziomu ponownego wykorzystania zużytej wody i opracowania technologii wychwytywania związków węgla.

Celem nadrzędnym nowego podejścia jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto (Scope 1 i Scope 2) we wszystkich działaniach pionu Device eXperience (DX) do 2030 r. oraz we wszystkich działaniach globalnych, w tym pionu Device Solutions (DS), do 2050 r. Pion DX obejmuje wszystkie produkty i rozwiązania w zakresie elektroniki użytkowej, w tym Mobile eXperience (m.in. smartfony), Visual Display (m.in. odbiorniki TV), Digital Appliances (urządzenia AGD), Networks (sprzęt sieciowy i telekomunikacyjny) oraz Health Medical Equipment (urządzenia medyczne), natomiast pion DS odpowiada za rozwój produktów z grupy Memory, System LSI oraz Foundry (m.in. półprzewodniki).

Firma Samsung Electronics dołączyła również do RE100, globalnej inicjatywy największych światowych firm, które podejmują zobowiązanie pozyskiwania 100 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W ramach swojej części zobowiązania firma planuje zaspokajać w ten sposób potrzeby energetyczne swoich oddziałów na całym świecie (z wyjątkiem Korei) już za pięć lat, za pomocą energii odnawialnej.

 „Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Konsekwencje braku reakcji na tę sytuację są niewyobrażalne. Wszyscy muszą się zaangażować: zarówno każdy z nas, jak i firmy i rządy” – mówi Jong-Hee Han, wiceprezes i dyrektor generalny Samsung Electronics. „Samsung reaguje na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi za pomocą kompleksowego planu, który obejmuje redukcję emisji, nowe działania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie innowacyjnych technologii i produktów, które nie będą zagrażać dobru naszej planety”.

Nowa

Plan ten wskazuje również konkretne inwestycje w nowe technologie umożliwiające zmniejszenie emisji gazów technologicznych, jak również zmniejszenie zużycia energii przez końcowe produkty użytkowe. Firma planuje również rozwijać technologie wychwytywania i utylizacji związków węgla oraz poszukiwać rozwiązań eliminujących obecność szkodliwych cząstek stałych w powietrzu. Rozumiejąc potrzebę innowacyjnego podejścia do zagadnienia zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko, do roku 2030 Samsung Electronics zainwestuje ponad 7 bilionów wonów (ok. 3,3 mld złotych) w różne firmowe inicjatywy środowiskowe, w tym dotyczące redukcji wytwarzanych gazów technologicznych, oszczędzania wody, rozszerzenia zbiórki odpadów elektronicznych i zmniejszenia wolumenu zanieczyszczeń. Powyższa kwota nie uwzględnia dodatkowych kosztów związanych ze zwiększeniem wykorzystania przez firmę energii odnawialnej.

Zerowa emisja pośrednia i bezpośrednia dwutlenku węgla do 2050 r.

Firma Samsung Electronics planuje osiągnięcie neutralności emisyjnej, zarówno w zakresie pośredniej, jak i bezpośredniej emisji CO2 netto, do 2050 roku, przy czym pion DX planuje osiągnąć swój cel do 2030 roku. Osiągając neutralność emisyjną, Samsung Electronics zakłada zmniejszenie swoich emisji o równowartość około 17 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2) względem danych z 2021 roku.

Aby zrealizować te zamierzenia, Samsung Electronics zainwestuje w innowacyjne technologie oczyszczania powietrza, które ograniczą emisję dwutlenku węgla. Firma planuje opracować nowe rozwiązania w celu znacznego zmniejszenia wolumenu generowanych gazów technologicznych – produktu ubocznego procesu wytwarzania półprzewodników – i zainstalować do 2030 roku urządzenia do oczyszczania na liniach produkcyjnych tego elementu. Samsung Electronics kontynuuje rozbudowę instalacji do wykorzystania ciepła odpadowego, a także rozważa wprowadzenie źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną, przez co zmniejszy zużycie LNG.

Zerowa emisja pośrednia

Półprzewodniki o bardzo niskim zużyciu energii i energooszczędne produkty elektroniczne

Samsung Electronics planuje rozwijać nowe technologie gwarantujące niski pobór mocy, co przełoży się na mniejsze zużycie energii przez popularną elektronikę użytkową. Chodzi o opracowanie nowych, niskoenergetycznych układów pamięci, dzięki czemu do 2025 roku roczne zużycie energii przez takie układy stosowane w centrach danych i urządzeniach mobilnych znacznie spadnie w porównaniu z obecnymi produktami.

Firma wdroży również technologie niskiego zużycia energii w głównych modelach siedmiu produktów elektroniki użytkowej: smartfonach, lodówkach, pralkach, klimatyzatorach, telewizorach, monitorach i komputerach stacjonarnych. Dzięki temu do roku 2030 poziom zużycia energii przez te urządzenia obniży się średnio o 30 proc. w porównaniu z produktami o zbliżonych parametrach wyprodukowanych w roku 2019.

Firma Samsung Electronics powołała do życia nowe Laboratorium Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy Lab), w którym prowadzi kompleksowe badania nad technologiami recyklingu materiałów i procesami pozyskiwania zasobów z odpadów. Nowe rozwiązania mają zapewnić maksymalizację ponownego wykorzystania zasobów. Ponadto do 2030 roku firma planuje stworzyć system, który pozwoli na ponowne wykorzystanie minerałów pozyskanych ze wszystkich zużytych baterii, których pozbędą się konsumenci. Również do 2030 roku, 50 proc. tworzyw sztucznych używanych w produktach firmy będzie zawierało żywicę pochodzącą z recyklingu. Do roku 2050 ten poziom wzrośnie do 100 proc. Już smartfon Galaxy Z Fold4 został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu starych sieci rybackich. Ten niewątpliwie udany projekt zostanie wkrótce rozszerzony na inne produkty firmy.

Półprzewodniki o bardzo niskim zużyciu energii

Ochrona wody i usuwanie zanieczyszczeń

Firma Samsung Electronics planuje zmaksymalizować efektywność wykorzystania zasobów wodnych. Wraz z rozwojem zdolności produkcyjnych półprzewodników w Korei przewiduje się, że do 2030 roku dzienne zapotrzebowanie na wodę w krajowych zakładach Samsung Electronics podwoi się w stosunku do obecnego poziomu. Firma zobowiązuje się jednak do maksymalizacji ponownego wykorzystania wody, co pozwoli utrzymać wartość rzeczywistych poborów na poziomie z 2021 roku.

Inwestycje i rozwój innowacyjnych technologii na rzecz zrównoważonej przyszłości

We wrześniu 2021 roku, w ramach Zaawansowanego Instytutu Technologii firmy Samsung (SAIT), powołano Instytut Badawczy Wychwytywania Związków Węgla. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w branży produkcji półprzewodników. Misją instytutu jest opracowanie i komercjalizacja technologii wychwytywania i wykorzystania związków węgla, które umożliwią magazynowanie węgla, jako produktu ubocznego przez zakłady produkujące półprzewodniki i przekształcenie go w zasób, który będzie można ponownie wykorzystać. Technologie opracowane przez instytut zostaną w pierwszej kolejności zastosowane na liniach produkcyjnych półprzewodników po 2030 roku, a następnie w innych pionach firmy, w tym u dostawców.

Firma będzie również rozwijać technologie oczyszczania powietrza, w tym nowe systemy filtracji, w celu redukcji ilości cząstek stałych. Po 2030 roku firma planuje umożliwić czerpanie korzyści z omawianych rozwiązań także społecznościom lokalnym.

2022-10-04
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket