Strona domowa / AGD MAŁE / Artykuły / Wzrost powierzchni magazynowej

CUSHMAN & WAKEFIELD

Wzrost powierzchni magazynowej do obsługi e-commerce

Wzrost powierzchni magazynowej

7,35 mln m2 powierzchni magazynowej w Polsce, czyli 30,7 proc. całkowitej podaży, przeznaczone jest do obsługi e-commerce. Największy wzrost tego rodzaju powierzchni zaobserwowano w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim oraz śląskim.

Wolumen nowych umów najmu (popyt netto) w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 5,8 mln m2, co stanowi wzrost o 68 proc. w porównaniu do roku 2020. Duże zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe wynika z potrzeby dywersyfikacji sieci logistycznej dostosowanej do potrzeb rynku e-commerce, a także zatorów zauważalnych wciąż w globalnych łańcuchach dostaw, co skłania wiele firm do zwiększania poziomu zapasów.

Biorąc pod uwagę wolumen powierzchni magazynowej w Polsce, wzrost tej przeznaczonej na potrzeby e-commerce w ciągu ostatnich trzech lat osiągnął aż 84 proc. – w 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 3,9 mln m2, a obecnie jest to 7,35 mln m2 Z kolei udział powierzchni przeznaczonej do obsługi e-commerce w całkowitym ujęciu powierzchni magazynowej w Polsce wyniósł o 6,2 pp., więcej; odnotowano wzrost z 24,5 proc. w 2019 r. do 30,07 proc. obecnie.

Największe nasycenie magazynów, których działalność ukierunkowana jest na e-commerce, zauważalne jest w województwach: dolnośląskim, łódzkim oraz śląskim. Powierzchnie magazynowe poświęcone obsłudze rynku e-commerce wynoszą tu odpowiednio: 1 445 000 m2, 1 046 000 m2 i 1 032 000 m2. Popularność tych regionów wynika z ich sąsiedztwa z rynkami zagranicznymi lub centralnego położenia. Takie inwestycje znajdują się m.in. wzdłuż trasy S3 w zachodniej Polsce (np. Legnica, Głogów, Zgorzelec, Słubice, Rokitno, Świebodzin, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski).

W ujęciu regionalnym zachodnie regiony Polski zanotowały największy wzrost powierzchni magazynowej przeznaczonej do obsługi e-commerce w stosunku do 2021 r. W kontekście udziału powierzchni magazynowej wykorzystywanej do obsługi rynku e-commerce w relacji do całkowitej powierzchni tego typu wyróżnia się województwo dolnośląskie (729 tys. m2 podaży), w którym odnotowano 102-procentowy wzrost tego typu powierzchni. Województwa wielkopolskie (579 tys. m2) i śląskie (411 tys. m2) zanotowały odpowiednio wzrost o 142 proc. i 66 proc.

2022-09-16
x

Kontakt z redakcją

© 2022 InfoMarket