Strona domowa / IT, MOBILE / Artykuły / Produkty z linii Smart Signage 2022

SAMSUNG

Produkty z linii Smart Signage 2022 z certyfikatami lidera branży

Produkty z linii Smart Signage 2022

Firma Samsung wdraża nowe, zrównoważone ekologicznie procesy i inicjatywy, w tym praktyki zaopatrzeniowe i produkcyjne o minimalnym oddziaływaniu na środowisko. Zmiany wpisują się w dotychczasowe starania firmy zmierzające do zmniejszenia śladu środowiskowego w obrębie całej oferty produktowej.

W ramach swojej wizji „Razem dla jutra”, żeby zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów, Samsung wprowadził materiały z odzysku w niektórych monitorach i wyświetlaczach profesjonalnych. Rozwiązania digital signage, w tym produkty z linii Smart Signage 2022, otrzymały certyfikację sprawności energetycznej spełniającą nowe standardy branżowe. Samsung, by zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów i energii, a jednocześnie zmniejszyć odpadowość, stosuje układy elektroniczne typu System on Chip (SoC), które w przypadku monitorów i produktów digital signage pozwalają na wyświetlanie treści bez użycia jakichkolwiek dodatkowych urządzeń. W uznaniu dla działań marki Samsung oraz wykorzystania tworzyw sztucznych z recyklingu w produktach z linii Smart Signage 2022 (QHB, QMB, QBB) firmie przyznano certyfikat Energy Star (na rynku USA, który dołączył do otrzymanego przez nią wcześniej certyfikatu EPEAT (Narzędzie Elektronicznej Oceny Środowiskowej Produktu). Samsung był również pierwszą marką w branży, która uzyskała wydawany przez Carbon Trust certyfikat redukcji śladu węglowego dla linii monitorów LCD Signage (LH55QHB), LED Signage (LH012IWA) i monitorów biznesowych (LS34A65). Ponadto Samsung opracował i zastosował w debiutującym w roku 2022 monitorze S8 nowy materiał, wykonany z odpadowych tworzyw sztucznych W związku z podjętą w 2022 r. inicjatywą na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju, polegającą na włączeniu dbałości o równowagę środowiska we wszystkie działania, 10 maja podczas „AV News Awards” marka Samsung została ogłoszona zwycięzcą konkursu „Innowacja roku w dziedzinie zrównoważonego rozwoju”, co do których są wątpliwości.

2022-07-03
x

Kontakt z redakcją

© 2022 InfoMarket