Strona domowa / / Artykuły / ELECTRO-SYSTEM i REMONDIS Electrorecycling

REMONDIS , ELECTRO-SYSTEM

ELECTRO-SYSTEM i REMONDIS Electrorecycling we wspólnej kampanii edukacyjnej

ELECTRO-SYSTEM i REMONDIS Electrorecycling

Dr Robert Wawrzonek, prezes zarządu ELECTRO-SYSTEM, członek zarządu REMONDIS Electrorecycling.

W ramach realizowanych projektów edukacyjnych firma REMONDIS Electrorecycling przekazuje informacje o wpływie prawidłowego recyklingu zużytych baterii i akumulatorów na otoczenie oraz zagrożeniach dla środowiska wynikających z nieprawidłowego zagospodarowania tych odpadów. Z kolei organizacja odzysku Electro-System edukuje w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elektroodpady powinny trafiać do właściwych punktów zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Jednym ze wspólnych działań edukacyjnych, w których od lat partnerami są obie nasze firmy, są „EkoWalentynki”. Jest to cykliczna akcja z Dominikiem Dobrowolskim – ekologiem i podróżnikiem, w ramach której dzieci, młodzież i osoby z lokalnych społeczności uczone są, aby nie wyrzucać tych niebezpiecznych odpadów do zwykłego kosza na śmieci. Podczas akcji koordynatorzy zbiórek zachęcają są do właściwego postępowania ze zużytymi bateriami oraz ze zużytym sprzętem. Wciąż wiele osób nie wie, co zrobić z elektroodpadami i dlaczego ich decyzje w tym zakresie są tak istotne dla środowiska. Dlatego edukacja jest tak ważna i wciąż potrzebna.

#EkoWalentyki z roku na rok coraz popularniejsze

Grupa REMONDIS, to światowy gigant, świadczący usługi dla ponad 30 milionów mieszkańców w ponad 30 krajach świata. Spółki z tej grupy, dla których dbanie o środowisko jest bardzo ważne, włączają się cyklicznie już od ponad 10 lat w ogólnopolską akcję edukacyjną #EkoWalentynki. Chcą pokazać, że czysta ziemia, woda i powietrze są dla nich priorytetem! „EkoWalentynki” to ogólnopolska akcja edukacyjna realizowana od 2010 r., której celem jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podobnie jak w poprzednich edycjach „EkoWalentynek”, w roku 2022 do akcji edukacyjnej włączają się spółki z grupy REMONDIS: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. i ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku SEiE S.A. To firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.

Przebieg akcji i dotarcie do odbiorców

Akcja „EkoWalentynki” rozpoczęła się w Dniu Zakochanych (14 lutego) i potrwa do Dnia Ziemi (22 kwietnia). Celem akcji jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przy okazji przedsięwzięcia podnoszona jest świadomość ekologiczna nie tylko podmiotów uczestniczących w akcji, ale też lokalnej społeczności, w tym dzieci i młodzieży, wśród której jest organizowana. Udział w programie rokrocznie deklaruje i z sukcesem przeprowadza wiele podmiotów na terenie Polski, w tym urzędy gmin, powiatów, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, przedszkola, kluby seniora, a także przedsiębiorstwa prywatne. Ogromna popularność akcji to z jednej strony możliwość promocji postaw ekologicznych, a z drugiej podnoszenie świadomości przez współzawodnictwo. Każdy z podmiotów biorących udział w #Eko- Walentynkach przygotowywał plakaty, organizował zbiórki i edukował w zakresie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę, a jednocześnie promował siebie jako odpowiedzialnego ekologicznie partnera. Promocja akcji, jak również jej przebieg są szeroko rozpowszechnione w mediach społecznościowych czy lokalnej prasie. „EkoWalentynki” prowadzą do podejmowania kolejnych działań, które kształtują wśród uczestników postawy ekologiczne.

ELECTRO-SYSTEM i REMONDIS Electrorecycling

W Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, tylko podczas kilku godzin akcji EkoWalentyki, zapełniono przygotowane pojemniki zużytymi bateriami i elektroodpadami po brzegi. Pomimo zakończonej walentynkowej akcji pojemniki nadal będą ustawione w szkole i będzie można do nich wrzucać zużyte baterie.

Recykling elektroodpadów w Polsce

W roku 2020 w Polsce osiągnięto 45-procentowy poziom zbiórki baterii i akumulatorów. Warto wspomnieć, że większość wprowadzanych na rynek baterii i akumulatorów to baterie przemysłowe i samochodowe. Osiągnięto także wymagany 60-procentowy poziom zbiórki elektrośmieci. Minimalne poziomy zbierania dla elektroodpadów zgodnie z prawem wzrastają każdego roku. W roku 2021 wymaganie to ponownie wzrosło o 5 p.p. i minimalny poziom zbierania wynosił już 65 proc. średniorocznej masy wprowadzonej na rynek. Poziomy zbierania dla baterii na razie pozostały bez zmian. Ważnym elementem pozwalającym na osiąganie rosnących poziomów zbierania jest właściwe i wystarczające finansowanie.

Elektroodpady do ponownego odzysku

Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi. Zużyty sprzęt może zawierać również substancje, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska! Dlatego nie wolno wyrzucać zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Za wyrzucenie elektroodpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone grożą wysokie kary pieniężne – do 5000 zł!

ELECTRO-SYSTEM i REMONDIS Electrorecycling

W Przedszkolu Miejskim nr 5 w Ozorkowie, jak i w wielu przedszkolach i szkołach w całej Polsce, akcja została połączona z zajęciami edukacyjnymi i podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród dzieci.

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Od 2005 r. w Polsce działa system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), oparty o organizacje odzysku, które w imieniu podmiotów wprowadzających nowy sprzęt na rynek realizują obowiązki w zakresie organizowania systemu zbierania i recyklingu elektroodpadów. Organizacje działające na polskim rynku, w tym ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku, przeznaczyły na ten cel ponad miliard złotych i z roku na rok ich wydatki są wyższe. ROP w obszarze baterii realizowany jest z kolei przez tzw. podmioty pośredniczące, działające na podobnych zasadach jak organizacje odzysku.

Razem można więcej

REMONDIS Electrorecycling Polska oraz Electro-System Organizacja Odzysku od wielu lat realizują obowiązki w zakresie zbierania, organizowania systemu zbierania i recyklingu elektroodpadów. Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących. Ważne jest również, aby obok edukacji konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby. Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt, niezależnie od tego, czy kupuje się nowy produkt czy nie.

Na „EkoWalentynkach” nie koniec!

Ważną rolę w edukacji ekologicznej spełniają również PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Do tego równolegle funkcjonują projekty nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu. Przykładem takich działań jest projekt DECYDUJESZ.PL, prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling Polska i ELECTRO-SYSTEM Organizację Odzysku, w ramach którego zapewniany jest nieodpłatny odbiór wielkogabarytowych urządzeń, takich jak pralki czy lodówki.

Akcja #EkoWalentynki przypomina, że każdy z nas dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i ZSEE zapobiega szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

ELECTRO-SYSTEM i REMONDIS Electrorecycling

Dominik Dobrowolski, pomysłodawca i koordynator akcji #EkoWalentynki w Polsce, ekolog i podróżnik

Pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych na to najwspanialsze uczucie zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem troski o naszą planetę. Pamiętajmy! Każdy z nas dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zapobiega szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2022-03-08
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket