Strona domowa / RTV WIDEO / Artykuły / Propozycja zmian w paśmie częstotliwości

KRRiT

Propozycja zmian w paśmie częstotliwości – DAB+ w VHF a telewizja DVB-T2/HEVC tylko w UHF

Propozycja zmian w paśmie częstotliwości

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała stanowisko w sprawie zmiany zagospodarowania częstotliwości w paśmie 174 – 230 MHz (VHF).

Realizując zadania ustawowe wynikające z art. 6 urt oraz cele wytyczone w rozdziale 2.2.2 „Strategii regulacyjnej na lata 2017 – 2022”, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia stanowisko w sprawie zmiany zagospodarowania częstotliwości w paśmie 174 – 230 MHz (VHF), wynikające z planów rozwojowych w zakresie radiofonii i telewizji cyfrowej. Podczas Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej w Genewie w 2006 r. Polska, jako jeden z niewielu krajów europejskich, zdecydowała o wykorzystaniu pasma VHF zarówno dla radia, jak i dla naziemnej telewizji cyfrowej. W rezultacie w „Planie cyfrowym GE06” znalazły się zasoby częstotliwości dla trzech ogólnokrajowych pokryć (multipleksów) DAB+ i jednego dla DVB-T. W roku 2016 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o zagospodarowaniu części zasobów z „Planu GE06” i uruchomieniu multipleksu telewizji naziemnej – tzw. MUX 8, przeznaczonego do zwiększenia oferty programowej telewizji publicznej i koncesjonowanej.

Decyzja o zmianie w Polsce standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2/HEVC spowodowała, że możliwe jest zaplanowanie w paśmie UHF (470 – 694 MHz) dwóch dodatkowych ogólnokrajowych multipleksów telewizyjnych – MUX 5 i MUX 6. Stwarza to szansę na przeniesienie programów TV nadawanych w MUX 8 do nowych multipleksów, ich konwersję z SDTV do HDTV i zwolnienie tej części pasma VHF dla DAB+. W wyniku tej zamiany pasmo VHF byłoby przeznaczone wyłącznie dla cyfrowej radiofonii naziemnej, a pasmo UHF dla naziemnej telewizji cyfrowej.

W związku z powyższym przewodniczący KRRiT zwróci się do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości zmiany planu zagospodarowania częstotliwości w paśmie 174 – 230 MHz umożliwiającej przeznaczenie całego pasma na potrzeby radiofonii cyfrowej DAB+.

2021-12-28
x

Kontakt z redakcją

© 2022 InfoMarket