Strona domowa / AGD MAŁE / Artykuły / Program edukacyjny

SAMSUNG

Program edukacyjny „Solve for Tomorrow”

Program edukacyjny

Firma rozpoczyna nowy program edukacyjny – „Solve for Tomorrow” (SFT), w ramach którego młodzież może rozwijać swoje kompetencje i proponować rozwiązania skupione wokół trzech wyzwań współczesności: klimatu, zdrowia i bezpieczeństwa. Pomysły można zgłaszać do 31 października.

„Solve for Tomorrow” to globalny program firmy Samsung, który powstał w 2010 r. i cieszy się zainteresowaniem młodych ludzi w wielu krajach na świecie. W Polsce będzie stanowił wyjątkową przestrzeń do nauki, wymiany pomysłów oraz projektowania i wprowadzania rozwiązań lokalnych problemów. Dzięki SFT młodzi ludzie mogą zmierzyć się z wyzwaniami XXI w., które są coraz dotkliwiej odczuwane z powodu kryzysu klimatycznego albo niewłaściwego korzystania z nowych technologii i Internetu. Celem programu jest wzmacnianie kompetencji przyszłości u młodych ludzi, zachęcanie ich do aktywizmu, twórczej odwagi i realizacji innowacyjnych projektów. Do programu mogą zgłaszać się zespoły składające się z uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielem oraz zespoły studentów i studentek I i II roku studiów pierwszego stopnia. Zainteresowani realizują projekt skupiony wokół jednego z trzech największych wyzwań współczesnego świata – zdrowia, bezpieczeństwa oraz klimatu. Dzięki udziałowi w „Solve For Tomorrow” młodzi ludzie będą mogli nie tylko proaktywnie pomóc naszej planecie czy komuś w swoim otoczeniu, lecz także zyskają możliwość realizowania własnych pasji oraz nawiązania znajomości z młodzieżą ze szkół z całej Polski. Co ważne, działania nad projektem będą przebiegać zgodnie z kolejnymi etapami metodologii nowoczesnego procesu myślenia projektowego, czyli design thinking. Proces ten składa się z następujących po sobie etapów: empatyzowania, diagnozowania problemu, generowania pomysłów, prototypowania i testowania. Ta metodologia pozwoli także kształtować kluczowe kompetencje przyszłości, w szczególności umiejętności współpracy, komunikacji, krytycznego myślenia i rozwijania kreatywności, a co za tym idzie – zdobywanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Podczas realizacji projektów młodzi ludzie poznają również metodę STEAM, zakładającą podejmowanie aktywności, w ramach których wykorzystywane będą przynajmniej dwie z pięciu dziedzin nauki (S – Science, T – Technology, E – Engineering, A – Arts, M – Maths).  

2021-10-12
x

Kontakt z redakcją

© 2021 InfoMarket