Strona domowa / AGD DUŻE / Artykuły / Podsumowanie

AMICA

Podsumowanie I połowy roku 2021

Podsumowanie

Największy polski producent AGD zanotował w I półroczu 2021 r. ponad 1,5 mld zł przychodów i zwiększył zyski pomimo m.in. odmrożonych wydatków marketingowych. W drugim kwartale widoczna była już jednak presja kosztów surowców, komponentów i transportu, a ogólnorynkowe podwyżki cen sprzętu AGD mogą wywrzeć dodatkowy wpływ na kształtowanie popytu w kolejnych kwartałach.

W pierwszej połowie 2021 r. grupa Amica zwiększyła przychody o 24 proc. rdr – do 1,57 mld zł, rosnąc we wszystkich obszarach geograficznych i we wszystkich kategoriach asortymentowych. Nastąpiła też korzystna zmiana miksu sprzedażowego ze wzrostem udziału sprzętu grzejnego. Spółka zaksięgowała 55,5 mln zł zysku netto (+41 proc.). W samym drugim kwartale br. skonsolidowane przychody wzrosły o 30 proc. rdr, do 773,0 mln zł, jednakże zysk operacyjny oraz rezultaty brutto i netto były niższe o 8 – 12 proc. rdr. Analizując sytuację w ujęciu rok do roku, należy wziąć pod uwagę istotny wpływ pandemii na drugi kwartał zeszłego roku.

– Wyszliśmy wzmocnieni z trudnego i nieprzewidywalnego roku 2020, realizując dodatkowo w pierwszej połowie 2021 roku zauważalne wzrosty wyników. Od drugiego kwartału odczuwamy jednak po stronie kosztowej mocny wzrost cen stali, komponentów i frachtu morskiego. Liczymy, że powszechna presja inflacyjna złagodzi potencjalnie negatywne efekty popytowe i konkurencyjne – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Pod koniec czerwca br. Amica wypłaciła z zysku z 2020 r. 6 zł dywidendy na akcję, co wraz z odbudową zapasów i wznowieniem inwestycji rozwojowych obniżyło przepływy gotówkowe w ujęciu rok do roku. Pomimo tego na koniec czerwca br. grupa Amica wciąż posiadała 107,6 mln zł wolnej gotówki. Jednocześnie grupa kontynuuje działalność z zakresu odpowiedzialności społecznej. W całym 2020 r. wartość zaangażowania społecznego przekroczyła 2,8 mln zł, a podjęte inicjatywy są prowadzone także w tym roku. To m.in. działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, Fundacji Amicis, a także współpraca z Fundacją Kwiat Kobiecości przy kampanii „Piękna, bo zdrowa”. Grupa Amica przygotowuje się także do kolejnej edycji konkursu grantowego „Inwestujemy lokalnie”, za pośrednictwem którego wspiera i promuje najciekawsze inicjatywy społeczne realizowane na terenie powiatu szamotulskiego.

2021-10-06
x

Kontakt z redakcją

© 2021 InfoMarket