ELECTRO-SYSTEM , REMONDIS

Kompleksowa i konkurencyjna oferta to nasz klucz do sukcesu

Kompleksowa i konkurencyjna oferta

Rozmowa z dr Robertem Wawrzonkiem – członkiem zarządu REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

Grupa REMONDIS to światowy gigant. Firma świadczy swoje usługi dla ponad 30 milionów mieszkańców w ponad 30 krajach świata. To liczby robiące wrażenie. Jak na tym tle wyglądają nasz kraj i Wasze spółki?

Robert Wawrzonek: Rzeczywiście, REMONDIS to globalna marka w obszarze usług dla środowiska i przemysłu, prowadząca obecnie działalność nie tylko na rynku europejskim, ale także w Azji, Australii i Afryce. Wspólnie z pozostałymi spółkami wchodzącymi w skład przedsiębiorstw Grupy RETHMANN zatrudniamy na całym świecie ponad 80 tys. pracowników. W Polsce REMONDIS znany jest od wielu lat z działalności w obszarze gospodarowania odpadami i usług komunalnych. Oferuje rozwiązania dla samorządów m.in. w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni miejskiej i ulic oraz gospodarki wodno-ściekowej. Dla przedsiębiorców oferuje usługi zagospodarowania odpadów przemysłowych, medycznych i niebezpiecznych. REMONDIS Electrorecycling to wyodrębniona spółka świadcząca usługi w zakresie zagospodarowania elektroodpadów oraz zużytych baterii. Ofertę Grupy w Polsce uzupełniają dwie organizacje odzysku: EKO-PUNKT w zakresie usług dla wprowadzających produkty w opakowaniach oraz ELECTRO-SYSTEM dla producentów oraz importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obserwując od kilkunastu lat polski rynek zagospodarowania odpadów, mogę z przekonaniem powiedzieć, że jako grupa, posiadamy najbardziej kompleksową ofertę dla samorządów oraz przemysłu. Wykorzystujemy efekt synergii i współpracy w grupie dla uzyskania jak najlepszego efektu środowiskowego i ekonomicznego. Udaje nam się to z korzyścią dla mieszkańców, konsumentów i środowiska. Jeśli chodzi o elektroodpady oraz zużyte baterie i akumulatory, to trafiają one do jednego z naszych dwóch zakładów przetwarzania, zlokalizowanych w Błoniu k. Warszawy oraz w Łodzi. Dzięki potencjałowi Grupy REMONDIS i sprawnej logistyce nasz system zbierania ZSEE w Polsce obejmuje cały kraj. Nasze zakłady przetwarzania mają pozwolenia na przetwarzanie 70 tys. ton ZSEE w ciągu roku.

Oczywiście, REMONDIS, jak Pan wspomniał, swym zasięgiem obejmuje wiele sektorów rynku. Jak ważne od strony strategii i rozwoju całej Grupy są wasze spółki REMONDIS Electrorecycling oraz ELECTRO-SYSTEM?

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne to źródło wielu cennych surowców, które mogą i nawet powinny zostać zawrócone do obiegu, by wpisać się w ideę gospodarki cyrkularnej. Wspólnie z TSR Recycling, spółką wchodzącą także w skład Grupy, posiadamy największą sieć zakładów przetwarzania elektroodpadów w Europie. Elektrorecykling jest istotnym obszarem działalności Grupy REMONDIS, którym mam przyjemność zarządzać w Polsce. Od 2006 r. REMONDIS Electrorecycling aktywnie działa na krajowym rynku, rozwijając sieć zbierania i odzysku elektroodpadów. Udało nam się przez te lata zbudować zdywersyfikowany i stabilny system zbierania odpadów ze ZSEE, który nieustannie optymalizujemy w obszarze kosztów oraz logistyki. Aktualnie pracujemy intensywnie nad rozwojem naszego potencjału w zakresie przetwarzania elektroodpadów, analizując możliwości zaangażowania kapitałowego i rozwój organiczny spółki, ale także nieustannie optymalizując procesy na terenie zakładów. Jeśli chodzi o ELECTRO- -SYSTEM, to sytuacja jest stabilna. Właściwie określiliśmy nasze obowiązki, zatem skupiamy się na kontrolowaniu realizacji tegorocznych kontraktów, audytach w zakładach przetwarzania, a także realizujemy kampanie edukacyjne. Z uwagą przyglądamy się zmianom, które zachodzą w obszarze rozszerzonej odpowiedzialności producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. To, w jakim kierunku podążą zmiany w obszarze ROP-u, zdeterminuje bowiem działalność wszystkich organizacji odzysku ZSEE na polskim rynku. Z pewnością będziemy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach, bo pomimo w ostatnim czasie „złej prasy” uważam, że organizacje odpowiedzialności producentów budowały ten rynek od lat i przynajmniej w obszarze electro spełniły swoje zadanie.

Kompleksowa i konkurencyjna oferta

Proszę mi powiedzieć, jaki udział rynkowy mają te firmy i jak wielki wkład wniosły w rozwój polskiego rynku – w tym w zwalczanie problemów związanych ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i często kontrowersyjnych zapisów ustawy o ZSEE?

Jeśli chodzi o udziały rynkowe, mogę opierać się tylko na naszych szacunkach. Od pewnego czasu nie mamy już publicznie dostępnych raportów GIOŚ o rynku ZSEE w Polsce. Szkoda, bo było to cenne źródło wiedzy o rynku dla wielu jego uczestników. Dzisiaj każdy we własnym zakresie szacuje rynek, co prowadzi do niedomówień i szumu komunikacyjnego z uwagi na trudność w weryfikacji tego czy innego oszacowania. Warto byłoby powrócić do publikacji oficjalnych danych. Z uwagi na duże rozdrobnienie rynku elektrorecyklingu żaden z podmiotów, który na nim działa, nie uzyskał pozycji dominującej, co jest korzystne z punktu widzenia zasad konkurencji. Nasze podmioty mają stabilny, ok. 10-procentowy udział w polskim rynku zagospodarowania ZSEE. Jeśli chodzi o wkład w budowanie systemu zagospodarowania elektroodpadów w Polsce, to zapewne czytelnicy dostrzegają nasz aktywny udział w debacie publicznej poświęconej temu rynkowi w Polsce. Od lat uczestniczymy jako partner w konferencjach, targach i wydarzeniach branżowych, ale także jako praktycy, angażujemy się w konsultacje społeczne projektów aktów prawnych regulujących gospodarkę odpadami. Prowadzimy również szkolenia dla naszych klientów oraz zawsze służymy im pomocą w każdym przypadku zapytania o kwestie środowiskowe.

Z czego w tej sferze działań, ale i w całej swej działalności jesteście najbardziej dumni?

Uważam, że największą wartością każdej firmy są ludzie. W REMONDIS Electrorecycling i ELECTRO- SYSTEM udało nam się zbudować stabilny zespół specjalistów, posiadających ogromne doświadczenie i praktyczną wiedzę w obszarze gospodarki odpadami. Z tej całej wiedzy mogą korzystać nasi klienci, dzięki czemu współpracując z nami, niejako w pakiecie otrzymują mocne wsparcie w obszarze zarządzania środowiskiem w swoich organizacjach. Cieszy mnie także to, że pozycja naszych spółek na rynku jest dzisiaj bardzo stabilna i obecnie analizujemy możliwości rozwoju naszej działalności w Polsce. Wprowadzone kilka lat temu zmiany przynoszą oczekiwane efekty, co pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość.

A propos ustawy o ZSEE i działań związanych ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, proszę nam powiedzieć, w jakim miejscu obecnie jesteśmy. Idziemy naprzód, stoimy czy może cofamy się? A może, jak mówią złośliwi, drepczemy w kółko…

Mniej więcej 10 lat i dwie nowelizacje ustawy zajęło nam, mogę tak chyba powiedzieć, bo aktywnie działam w tej branży od 2002 r., doprowadzenie rynku ZSEE do sytuacji, w której organizacje odzysku finansują w imieniu wprowadzających skutecznie działający system. Realizowany jest w nim ambitny cel zbierania i recyklingu 65 proc. masy wprowadzonych urządzeń, rozliczany jest osobno każdy z wprowadzających, a dodatkowo obserwujemy w ostatnim czasie inwestycje zwiększające potencjał przetwarzania elektroodpadów. Organizacje oraz zakłady przetwarzania są rygorystycznie kontrolowane co roku przez organy inspekcji ochrony środowiska, a także poddawane corocznym audytom zewnętrznym. Skuteczna edukacja, na którą tylko ELECTRO-SYSTEM przeznaczył kilka milionów złotych, sprawiła, że elektroodpady trafiają do systemu zbierania, a nie w przypadkowe miejsca. Zatem po kilku latach dreptania w kółko poszliśmy w mojej ocenie w dobrym kierunku i warto o tym pamiętać, projektując zmiany przepisów w obszarze ROP dla ZSEE. Ten dobry w ostatnich latach kierunek rozwoju tego segmentu rynku powinien być wspierany dobrą legislacją, a rewolucyjne zmiany mogą przynieść efekt zupełnie odwrotny od oczekiwanego i zniweczyć kilka lat pracy nad efektywnymi i skutecznymi rozwiązaniami.

Kompleksowa i konkurencyjna oferta

Wróćmy jeszcze do tematu elektroodpadów i najnowszych przepisów, które je regulują. Oferują Państwo kompleksową usługę w tym zakresie. Co to w praktyce oznacza?

Kompleksowość usług jest w mojej ocenie bardzo ważnym kryterium, które oprócz ceny decyduje o wyborze oferty w obszarze, w którym działamy. Rozbudowane struktury Grupy REMONDIS pozwalają nam na zapewnienie rozwiązań dla samorządów i przemysłu nie tylko w obszarze zagospodarowania wszelkiego rodzaju odpadów, ale także logistyki odpadowej i magazynowej, niszczenia i archiwizacji nośników danych, realizacji obowiązków w obszarze rozszerzonej odpowiedzialności producenta produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, edukacji ekologicznej, a także konsultingu środowiskowego.

Czy można zatem zrezygnować z którejś części usługi? W sensie – skorzystać tylko z usługi odbioru i transportu?

Jak najbardziej, ofertę i zakres świadczonych usług każdorazowo dopasowujemy do potrzeb naszych klientów. Ich satysfakcja ze współpracy z nami jest dla nas kluczowa.

To bardzo elastyczne podejście, jeśli klient może dowolnie wybrać zakres usług, ale czy takie rozdrobnienie dostawców jest wygodne, nie wspominając o aspekcie finansowym?

Zgadza się, opcja „jednego okienka” jest z pewnością wygodna. Dlatego dla naszych klientów koordynujemy współpracę w ramach Grupy we wszystkich obszarach. Dążymy do tego, aby nasi klienci, myśląc o jakimkolwiek wyzwaniu związanym z odpadami, bez wahania kontaktowali się z nami, wiedząc, że otrzymają gotowe, sprawdzone i konkurencyjne cenowo rozwiązanie. Z uwagi na wymagania wynikające z obowiązujących przepisów najczęściej konieczne jest jednak i tak zawarcie kilku umów z kilkoma odrębnymi podmiotami.  

Kompleksowa i konkurencyjna oferta

Na terenie całej Polski firma dysponuje własną siecią zbiórki baterii i akumulatorów. To od lat temat rzeka... Jak obecnie wygląda w praktyce ten sektor rynku?

REMONDIS Electrorecycling realizuje obowiązki wprowadzających baterie i akumulatory jako tzw. podmiot pośredniczący, na zasadach określonych w stosownej ustawie. Nasza sieć zbierania zużytych baterii w dużej mierze pokrywa się z budowaną siecią zbierania elektroodpadów, co pozwala na optymalizację kosztów pozyskania odpadów. Sukcesywnie rozwijamy sieć zbierania zużytych baterii, proporcjonalnie do rosnących z roku na rok obowiązków, wynikających z ciągłego powiększania się grona naszych klientów.

Wspólnie z firmą ELECTRO-SYSTEM stworzyliście Państwo unikalną w skali kraju usługę bezpłatnego odbioru sprzętu wielkogabarytowego bezpośrednio z domu. Mam na myśli projekt pod nazwą Dedydujesz. pl, który działa od blisko 10 lat. Czy nadal cieszy się tak dużą popularnością?

To bardzo trudny i czasochłonny projekt. My jednak lubimy wyzwania i być może dlatego jako jedyni oferujemy usługę o takim zasięgu i standardzie odbioru. Dodatkowo jest to projekt potrzebny społecznie, nie każdy bowiem ma możliwość dostarczenia ciężkiego urządzenia do punktu zbierania. Nasze statystyki pokazują coraz większe zainteresowanie odbiorem wielkogabarytowych urządzeń. W ciągu ostatnich 5 lat przyjęliśmy na DECYDUJESZ.pl ponad 80 tys. zleceń odbioru. W ostatnim czasie obserwujemy wzmożone zainteresowanie korzystaniem z usługi ze strony samorządów, sieci handlowych, a także dystrybutorów sprzętu AGD.

REMONDIS i ELECTRO-SYSTEM to bez wątpienia czołowe firmy, jeśli mówimy o edukacji ekologicznej. Zakres Państwa działań jest imponujący! Ostatnią dużą inicjatywą był konkurs „Lato w mieście z Eco Studio”. Co czeka nas jeszcze jesienią z Państwa udziałem?

Zawsze staraliśmy się, aby nasze działania były efektywne. Realizując kampanie edukacyjne w imieniu naszych klientów, chcemy jak najlepiej wydać otrzymane od nich środki. Zależy nam na ciekawych, nieszablonowych działaniach i takim jest właśnie Eco Studio ELECTRO- SYSTEM, w ramach którego nawiązaliśmy współpracę ze znaną młodzieży gwiazdą Internetu, a ostatnio uczestniczką jednego z tanecznych talentshow – Kingą Sawczuk. Jesień to kontynuacja Eco Studia, akcje zbiórkowe, w czasie których także edukujemy, ale również seria filmów edukacyjnych, gdzie główne role odegrają nasze żywe maskotki z Green Team.  

Kompleksowa i konkurencyjna oferta

Zaobserwowałam również Państwa wzmożoną komunikację w mediach społecznościowych, w szczególności w zakresie naszej wspólnej odpowiedzialności za planetę. Czy to duch czasu, czy pandemia skłoniła Państwa do takiej aktywności w sieci?

Ponieważ nasz zespół to młodzi i dynamiczni ludzie, od zawsze byliśmy obecni w mediach społecznościowych. Koronawirus i ograniczenie możliwości prowadzenia edukacji w plenerze skłoniły nas do opracowania projektu hybrydowego i tak powstało Eco Studio ELECTRO-SYSTEM. W zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń możemy prowadzić nieprzerwanie nasze działania edukacyjne w sieci lub w plenerze. Raporty zasięgu dotarcia są imponujące, a inspirowanie się przez niektóre podmioty konkurencyjne naszymi pomysłami potwierdzają, że był to strzał w dziesiątkę. Cieszę się, że byliśmy pierwsi i mogę zagwarantować, że zamierzamy nadal realizować nasze działania w nieszablonowy sposób. Zachęcam więc do śledzenia naszych profili w social mediach.

Nie jest tajemnicą, że w większości akcji czynny udział biorą pracownicy Remondis, dla których – jak wiemy – często jest to przygoda i misja, a nie firmowy obowiązek. To dobrze o was świadczy.

Zdecydowanie tak. Nasz zespół dba o środowisko nie tylko „zza biurka”, ale także biorąc aktywny udział w różnego rodzaju projektach i akcjach. Przyznam, że nie muszę specjalnie zachęcać do udziału, zazwyczaj wystarczy krótkie hasło i lista chętnych jest gotowa. To bardzo budujące, bo pokazuje, że nasi pracownicy identyfikują się z firmą i wartościami, które są dla REMONDIS ważne.

Życzymy zatem świetnej atmosfery i mile spędzonego razem czasu. Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję i zapraszam do kontaktu oraz korzystania z naszej oferty.  

 

Rozmawiała:
Agnieszka Poliszewska-Ostrowska

2021-09-29
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket