Strona domowa / AGD DUŻE / Artykuły / Grupa Amica

AMICA

Grupa Amica podsumowuje pierwszy kwartał 2021 r.

Grupa Amica

Największy polski producent AGD podczas oficjalnej konferencji prasowej podsumował działania w pierwszym kwartale 2021 r. W tym czasie zanotował prawie 800 mln zł przychodów i zwiększył zyski pomimo uruchomionych już m.in. wydatków marketingowych. Jednak sprzyjające tendencje popytowe, efektywność operacyjna oraz dobre spozycjonowanie strategiczne grupy Amica coraz mocniej znajdują się pod presją kosztową surowców i transportu.

Po przekroczeniu progu 3 mld zł rocznej sprzedaży (+4 proc. rdr) i zanotowaniu wzrostu zysku operacyjnego o jedną piątą grupa Amica mocnym akcentem otworzyła rok 2021. W pierwszym kwartale zwiększyła przychody o 19 proc. rdr, do 797 mln zł, rosnąc we wszystkich obszarach geograficznych. Wypracowała jednocześnie 5,7 proc. marży EBIT (+1,7 p.p. rdr), co przełożyło się na 45,4 mln zł zysku operacyjnego (+71 proc. rdr). Zysk brutto podwoił się do 45,2 mln zł, a zysk netto wzrósł o 111 proc., do 34,2 mln zł.

Wraz ze stabilizacją otoczenia biznesowego grupa Amica odbudowała zapasy (+99,7 mln zł), co w naturalny sposób wpłynęło na przepływy pieniężne. Niemniej na koniec marca br. pozycja gotówkowa (232,5 mln zł) była prawie trzy razy większa niż przed rokiem.

Wspomniana wcześniej solidna baza finansowa roku 2020 i pomyślny rozwój sytuacji na początku roku 2021 pozwoliły zarządowi na zarekomendowanie 6 zł dywidendy na akcję (dwa razy więcej niż rok wcześniej). Finalną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Warto zauważyć, że w pełnym wyzwań roku 2020 grupa Amica realizowała inicjatywy CSR związane z pandemią, a wartość zrealizowanych działań osiągnęła poziom 2,8 mln zł. Przekazano urządzenia AGD oraz darowizny pieniężne placówkom medycznym, stacjom pogotowia ratunkowego, uniwersytetom medycznym, laboratoriom, domom pomocy społecznej, jednostkom OSP i oddziałom PCK. Amica wsparła potrzebujących również w zakresie aparatów wspomagających oddychanie, maseczek FFP2, strojów ochronnych, gogli i rękawiczek jednorazowych. Z kolei fundacja Amicis przekazała tablety dla uczniów szkół, aby umożliwić im zdalną naukę. Projekty CSR są realizowane również w bieżącym roku.

W pierwszym kwartale 2021 roku kontynuowaliśmy dynamiczne wzrosty skali działania i generowanych wyników, korzystając z faktu, że wyszliśmy wzmocnieni z trudnego i nieprzewidywalnego roku 2020. Dobrą sytuację z jednej strony zawdzięczamy efektywnym i nowoczesnym procesom, konsekwentnie realizowanej strategii, silnym finansom i atrakcyjnej ofercie produktowej, a z drugiej strony wynika ona ze sprzyjającej sytuacji rynkowej oraz możliwości bazowania na korzystniejszych niż obecne, wynegocjowanych jeszcze w zeszłym roku, cenach komponentów. (...) Podczas okresu zawirowań i niepewności, jakim była duża część roku 2020, zamroziliśmy wiele inicjatyw i akumulowaliśmy gotówkę. Obecnie powróciliśmy do inwestycji rozwojowych, także do tych w obszarze cyfryzacji, automatyzacji czy wzrostu mocy wytwórczych. Na kolejne kwartały wyzwaniami pozostają ceny surowców czy frachtu morskiego i można się spodziewać, że ich wpływ na wyniki będzie wyraźniejszy niż w pierwszym kwartale. Podejmujemy jednak inicjatywy optymalizacyjne w tych obszarach i kontynuujemy prace nad wzrostem efektywności biznesowej – podkreśla Michał Rakowski, członek zarządu grupy Amica. ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Grupa Amica

Amica prowadzi wiele kampanii reklamowych. Jedną z ostatnich jest akcja promująca urządzenia z funkcjami parowymi.

Grupa Amica

Grupa Amica od lat angażuje się w działania sponsoringowe drużyn sportowych. W ostatnim czasie należąca do niej marka Fagor została partnerem żeńskiej drużyny piłki nożnej Atletico Madryt.

2021-07-08
x

Kontakt z redakcją

© 2021 InfoMarket