Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

APPLiA

Apel o interwencję legislacyjną

Apel

Przedstawiciele sektorów ZSEE i AGD wystosowali wspólny apel do władz państwowych o pilną interwencję legislacyjną dotyczącą zmiany przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i zakładanych poziomach odzysku.

W tym szczególnym dla obu branż czasie do utrudnień i zagrożeń wynikających z Covid-19 dochodzą turbulencje spowodowane prawem nie w pełni dostosowanym do zmieniających się warunków rynkowych. Przedstawiciele środowisk zwracają szczególną uwagę na fakt, że w związku z tzw. otwartym zakresem stosowania definicji sprzętu elektrycznego panele fotowoltaiczne i cały sprzęt z nimi związany podlega zapisom ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i  elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688), w tym obowiązkowi osiągnięcia minimalnych poziomów zbierania.

Biorąc pod uwagę bardzo długi cykl eksploatacji, a także dynamikę i skalę wprowadzenia w ostatnim czasie tego typu produktów jest oczywiste, że takiej ilości zużytych paneli fotowoltaicznych na rynku odpadów nie ma, nie było i w bliższej perspektywie na pewno nie będzie. Z uwagi na przyjęty sposób klasyfikacji sprzętu (6 grup) obowiązki dotyczące paneli fotowoltaicznych są realizowane z innymi produktami z grupy 4 (sprzęt wielkogabarytowy), w szczególności pralkami. Oznacza to, że do osiągnięcia minimalnego celu zbierania w roku 2021 producenci paneli będą używać innych odpadów klasyfikowanych w grupie 4, w szczególności wspomnianych zużytych pralek, co w przeliczeniu przełoży się na ponad pół miliona sztuk (!), stanowiących ponad połowę rocznego obowiązku producentów AGD w tej kategorii. W przyjętym obecnie systemie kolektywnym problem ten, jak i koszty są przerzucane między sektorami.

Sygnatariuszami listu są szefowie największych organizacji odzysku, spółek akcyjnych reprezentujących ponad 80 proc. rynku ZSEE oraz przedstawiciele rynku producentów AGD. Oficjalne stanowisko i listę sygnatariuszy apelu można znaleźć na stronie internetowej applia.pl.

2021-02-06

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2021 InfoMarket