Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

KAERCHER

Publikuje nowy raport o zrównoważonym rozwoju

Publikuje nowy raport

Firma Kärcher opublikowała swój nowy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Po raz pierwszy pojawił się on tylko w formie cyfrowej. Główny nacisk położono na Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2025 i osiągnięcia na przestrzeni ostatnich lat we wszystkich obszarach, w których działa firma.

W ostatnich latach firma Kärcher konsekwentnie realizowała wszystkie swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. W szczególności w odniesieniu emisji CO2 i redukcji odpadów odniesiono sukces. Emisja CO2 została zredukowana o 20 proc. od 2017 r., a ilość odpadów o 26 proc. Tylko w latach 2017 – 2019 udało jej się zaoszczędzić 102 tony tworzyw sztucznych. Jeśli chodzi o zużycie CO2 , zoptymalizowano różne obszary. Kärcher coraz częściej wytwarza swoje produkty na rynkach, na których są one sprzedawane, co zmniejsza odległości dostaw. Towary są coraz częściej transportowane koleją, a systemy fotowoltaiczne na dachach budynków to ukłon w stronę transformacji energetycznej i pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Nowa strategia zrównoważonego rozwoju firmy zakłada, że do roku 2021 wszystkie zakłady produkcyjne i logistyczne na całym świecie będą neutralne pod względem emisji CO2 . Ponadto Kärcher koncentruje się na recyklingu surowców, redukcji tworzyw sztucznych w materiałach opakowaniowych, ustanowieniu proaktywnego zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami oraz licznymi działaniami na rzecz społeczności, w których działa firma.

Kärcher opiera swoją strategię zrównoważonego rozwoju na celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które wyznaczają globalne standardy dla priorytetów i celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Te 17 celów ma zapewnić zrównoważony rozwój na całym świecie na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, a w szczególności ekologicznej. Weszły one w życie 1 stycznia 2016 r. na okres 15 lat (do 2030 r.) i mają zastosowanie do wszystkich krajów członkowskich.

Firma Kärcher jest przedsiębiorstwem rodzinnym, mimo że działa globalnie, nadal pozostaje wierna swoim korzeniom. Kładzie szczególny nacisk na rozwój lokalnych inicjatyw i wspieranie społeczności, głównie w zakresie swoich kompetencji, czyli zachowania czystości i higieny, co jest nie przecenienia zwłaszcza w dobie pandemii.

2021-02-03

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2021 InfoMarket