Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

BNP PARIBAS

Perspektywy gospodarcze Polski w 2021 r.

Perspektywy gospodarcze

W kolejnych miesiącach pandemię uda się w dużym stopniu opanować, a w 2021 roku gospodarka Polski urośnie o około 3,5 proc. – uważają ekonomiści banku BNP Paribas. Przedkryzysowy poziom PKB zostanie w naszym kraju osiągnięty w trzecim kwartale br.

Głównymi motorami wzrostu gospodarczego będą eksport i konsumpcja w gospodarstwach domowych. Sektory przemysłowe na całym świecie dosyć szybko zaadaptowały się do nowych warunków.

– Dlatego niezła koniunktura w przemyśle powinna w kolejnych miesiącach wspierać polskich eksporterów oraz branże ściśle związanie z przemysłem, takie jak transport i logistyka. Ponadto, w odróżnieniu od poprzednich kryzysów, jak dotąd nie ucierpiały znacząco dochody gospodarstw domowych. Odłożony w ubiegłym roku popyt wskazuje na duży potencjał wzrostu wydatków konsumpcyjnych w 2021 r. – mówi Michał Dybuła, główny ekonomista oraz dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych banku BNP Paribas.

Ubiegłoroczna recesja w różnym stopniu dotknęła poszczególne branże. Postępująca zmiana nawyków konsumentów sugeruje również asymetryczny charakter ożywienia. Niektóre sektory będą rozwijać się bardzo szybko, inne zaś prawdopodobnie pozostaną w stagnacji przez dłuższy czas.

Między innymi dlatego nieco gorzej rysują się perspektywy dla inwestycji. Na skutek drugiej fali pandemii w ostatnich miesiącach ubiegłego roku niepewność sektora przedsiębiorstw co do własnej sytuacji finansowej oraz tempa rozwoju poszczególnych rynków ponownie wzrosła. Ekonomiści banku BNP Paribas spodziewają się, że ta niepewność będzie powstrzymywać firmy przed znaczącym zwiększaniem nakładów kapitałowych, zwłaszcza tych mających na celu wzrost potencjału produkcyjnego. Nakreślony przez ekonomistów banku BNP Paribas scenariusz nie jest jedynym, który rozpatrują. Możliwe wydają się zarówno gorsze, jak i lepsze możliwości.

– W 2021 r. głównym czynnikiem warunkującym aktywność gospodarczą i politykę gospodarczą oraz sytuację na rynkach finansowych będzie zapewne dalszy przebieg pandemii. Jej dynamika oraz efektywność szczepień będą bowiem wpływać na decyzje rządów (lub ich brak) dotyczące dalszych ograniczeń działalności gospodarczej. To zaś będzie mieć kluczowe znaczenie dla inwestycji w sektorze przedsiębiorstw i determinować tempo ożywienia. Nie możemy jednak pozwolić, by pandemia przysłoniła nam inne, nie mniejsze wyzwania, które coraz mocniej rzutują na światową gospodarkę – dodaje Michał Dybuła.

Biorąc pod uwagę bezprecedensowy charakter kryzysu spowodowanego przez Covid-19, najbliższe miesiące mogą przynieść nie tylko początek nowego cyklu koniunktury, ale wręcz całej nowej epoki rozwoju społeczno-gospodarczego. Szybko postępująca robotyzacja w przemyśle i digitalizacja usług zapewne będą jeszcze przyspieszać i stanowić w coraz większym stopniu o konkurencyjności gospodarek oraz firm. Zmiany te będą zwiększać wyzwania dla rynku pracy oraz polityki gospodarczej

2021-02-01

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2021 InfoMarket