Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

AMICA

Amica podsumowuje trzeci kwartał 2020 r.

Amica podsumowuje

Największy polski producent AGD wypracował w trzecim kwartale 2020 r. duży wzrost zysków dzięki restrykcyjnej polityce finansowej, atrakcyjnemu portfolio produktowemu oraz ożywieniu rynkowemu po wiosennych zawirowaniach związanych z pandemią. Grupa Amica zanotowała w trzech kwartałach 2020 r. zbliżone w ujęciu rok do roku przychody ze sprzedaży (ponad 2,1 mld zł), co przy wzroście marży EBITDA o 1,5 p.p. oznaczało wypracowanie 181,1 mln wyniku EBITDA (+21,6 proc. rdr).

Jeszcze mocniej wzrosła rentowność na poziomie wyniku brutto (+1,7 p.p.), dzięki czemu zysk brutto zwiększył się o 39,3 proc. rdr, do 130,4 mln zł. W samym trzecim kwartale przychody ze sprzedaży wzrosły o 10 proc., zysk operacyjny o 65 proc., a zysk brutto – aż o 80 proc. w ujęciu rok do roku. W Polsce sprzedaż Grupy Amica w okresie trzech kwartałów wzrosła o 6,6 proc. rdr, przy czym dynamika rośnie z kwartału na kwartał przy obserwowanym wzmocnieniu kanałów internetowych. Z kolei w samym trzecim kwartale w Europie Zachodniej sprzedaż była wyższa o ponad 22 proc., co pozwoliło na odrobienie mniejszej sprzedaży z pierwszego półrocza. W tym regionie spadek sprzedaży wystąpił w Wielkiej Brytanii (głównie kwestia dostępności towarów importowanych z Dalekiego Wschodu), podczas gdy wzrostowym rynkiem były Niemcy, a marże zwiększyły się zarówno w Niemczech, jak i we Francji. W Skandynawii sprzedaż była stabilna, natomiast przesunięty w czasie względem Zachodu lockdown w Rosji spowodował spadki sprzedaży w tym kraju, których nie zrekompensowały wzrosty na innych rynkach wschodnich. Z kolei na rynkach południowych większa sprzedaż w Czechach i nie Słowacji nie skompensowała mniejszej sprzedaży w Rumunii. Patrząc na poprawę marży zysku na sprzedaży w okresie trzech kwartałów br. o 0,7 p.p., należy wskazać na wzrost rentowności sprzedaży towarów w ślad za zmianą ich portfolio we Francji i Polsce oraz dzięki niższym cenom zakupu. Znaczenie miały również niższe ceny zakupu komponentów do produkcji. Z kolei niższe koszty sprzedaży dotyczą głównie kosztów logistyki, a istotny spadek kosztów ogólnego zarządu to w głównej mierze wynik działań oszczędnościowych podjętych w związku z COVID-19. Złożyły się na to niższe koszty działań marketingowych i komunikacyjnych oraz niższe koszty administracyjne. Należy zauważyć, że Grupa Amica zakończyła trzeci kwartał z bardzo dobrą sytuacją płynnościową i silnym bilansem. W ramach działań optymalizacyjnych kapitału obrotowego zmniejszono wielkość zapasów. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i instrumentów dłużnych zostało zredukowane o 35 proc., do 298,6 mln zł, a wskaźnik ogólnego zadłużenia zmniejszył się do 0,53. Solidne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – mimo wypłaty 22,6 mln zł dywidendy i uruchomienia inwestycji rozwojowych – przełożyły się na wysoki stan gotówki (227 mln zł, +191 proc.). Wyraźnie wzrosły wskaźniki płynności, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł poniżej 1,2.

Amica podsumowuje

Dywersyfikacja geograficzna przychodów Grupy Amica w trzech pierwszych kwartałach 2020 r.

Amica podsumowuje

W trzecim kwartale obserwowaliśmy na wielu rynkach ożywienie popytu po okresie lockdownu w marcu i kwietniu. Wraz z dużym reżimem kosztowym pozwoliło nam to wypracować wysokie dynamiki wzrostu wyników, które przekroczyły nasze wcześniejsze oczekiwania. Koniunktura rynkowa wspiera nas również w czwartym kwartale, choć oczywiście, kluczowy będzie grudzień, który historycznie zawsze był okresem wzmożonej sprzedaży AGD. (…) Mamy bardzo bezpieczne wskaźniki, dzięki czemu jesteśmy przygotowani na ewentualne skutki kolejnych fal pandemii. Jednocześnie rozwijamy się, wykorzystujemy rynkowe szanse i budujemy pozycję rynkową. Zawirowania związane z pandemią pokazały też, jak bardzo zaangażowani i odpowiedzialni są nasi pracownicy, z czego jesteśmy dumni i za co każdemu członkowi zespołu dziękuję w imieniu zarządu – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i personalnych.

2020-12-31

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2021 InfoMarket