Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

AMICA

Szacuje wyniki trzeciego kwartału 2020 r.

Szacuje wyniki

Największy polski producent AGD wypracował w trzecim kwartale br. duży wzrost zysku operacyjnego i brutto dzięki restrykcyjnej polityce finansowej, atrakcyjnemu portfolio produktowemu oraz ożywieniu rynkowemu po wiosennych zawirowaniach związanych z pandemią.

Grupa Amica zanotowała szacunkowo w trzech kwartałach 2020 r. zbliżone w ujęciu rok do roku przychody ze sprzedaży (2133,4 mln zł), co przy wzroście marży operacyjnej o 1,3 p.p. pozwoliło na wypracowanie 136,8 mln zysku operacyjnego (+26,3 proc.). Jeszcze mocniej wzrosła rentowność na poziomie zysku brutto (+1,7 p.p.), dzięki czemu wynik na tym poziomie zwiększył się o 39,3 proc. rdr, do 130,4 mln zł.

Biorąc pod uwagę charakter trwającej pandemii, z inicjatywy prezesa Jacka Rutkowskiego w grupie Amica został powołany projekt „Day After”, który jest sukcesywnie realizowany. Jego celem jest wykorzystanie kluczowych trendów i zmian zachowań konsumenckich w dobie koronawirusa. Powołane zostały zespoły tematyczne ds. czynników makroekonomicznych, sytuacji na rynku AGD w Europie, dostosowania organizacji do nowej rzeczywistości, finansów.

Warto zauważyć, że mimo zawirowań w otoczeniu biznesowym grupa Amica prowadziła w bieżącym roku liczne działania związane z pandemią w ramach CSR. Przekazała urządzenia AGD oraz darowizny pieniężne placówkom medycznym, stacjom pogotowia ratunkowego, uniwersytetom medycznym, laboratoriom, domom pomocy społecznej, jednostkom OSP i oddziałom PCK. Amica wsparła potrzebujących również w zakresie aparatów wspomagających oddychanie, maseczek FFP2, strojów ochronnych, gogli i rękawiczek jednorazowych. Z kolei fundacja Amicis przekazała 65 tabletów dla uczniów szkół, aby umożliwić im zdalną naukę. Łącznie skala pomocy grupy Amica związanej z pandemią koronawirusa miała dotychczas wartość około 1 mln zł.

Szacuje wyniki

Grupa Amica od początku pandemii wspiera placówki ochrony zdrowia, wyposażając je w niezbędne środki ochrony osobistej i sprzęt ułatwiający codzienną pracę.

Szacuje wyniki
Szacuje wyniki
Szacuje wyniki

– W trzecim kwartale obserwowaliśmy na wielu rynkach ożywienie popytu po okresie lockdownu w marcu i kwietniu. Wraz z dużym reżimem kosztowym pozwoliło nam to wypracować wysokie dynamiki wzrostu wyników, które przekroczyły nasze wcześniejsze oczekiwania. Mając na uwadze tę niestandardową sytuację, obiegającą od tradycyjnej sezonowości dla grupy Amica, zdecydowaliśmy się wyjątkowo na publikację wstępnych, szacunkowych wyników finansowych przed publikacją finalnego raportu okresowego. (…) Nasza restrykcyjna polityka finansowa oznacza kontynuację bardzo dobrej sytuacji płynnościowej, dzięki czemu jesteśmy przygotowani na ewentualne skutki drugiej fali pandemii. O ile bowiem jesteśmy zadowoleni z października, to liczymy się z perturbacjami rynkowymi w listopadzie w ślad za kolejnymi obostrzeniami w poszczególnych krajach. Podobnie jak listopad oceniamy grudzień, mimo że z racji okresu przedświątecznego powinien być dobrym czasem dla branży AGD. (…) Widzimy istotne zmiany, wśród których jest korelacja odbudowy rynków geograficznych ze wskaźnikami makro, zmiana zachowania konsumentów, w tym wyższa wrażliwość na cenę i przesunięcie wydatków gospodarstw domowych z np. podróży na renowację domów i mieszkań, a także gwałtowny rozwój sprzedaży w kanałach internetowych. W rezultacie przyspieszamy transformację cyfrową, stawiamy na pracę zdalną i spotkania wirtualne, automatyzujemy procesy wewnętrzne oraz angażujemy zaawansowane narzędzia IT wspierające sprzedaż i działania marketingowe – powiedział Michał Rakowski, członek zarządu grupy Amica ds. finansowych i personalnych.

2020-12-07

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2021 InfoMarket