Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

DELOITTE

Ósma edycja raportu „Polskie Spółki Budowlane” (2020)

Przychody największych 15 podmiotów budowlanych na polskim rynku przekroczyły 32 mld zł, co oznacza niewielki spadek (o 1,4 proc.) w stosunku do 2018 r, natomiast rok do roku, głównie za sprawą popytu na usługi budowlane w sektorze infrastrukturalnym, o prawie 20 mld zł wzrosła wartość produkcji budowlano-montażowej.

Eksperci firmy doradczej Deloitte, autorzy raportu „Polskie spółki budowlane 2020 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” odnotowują wzrost średniego zatrudnienia w sektorze budowlanym o prawie 4 proc. rdr wraz z jednoczesną stabilizacją historycznych trendów wzrostowych w zakresie kosztów materiałów i płac. Jak zauważają analitycy, pandemia w krótkim okresie prawdopodobnie wpłynie na proces organizacji pracy na budowach i zmniejszenie podaży projektów w sektorze prywatnym. Kołem zamachowym sektora pozostanie realizacja dużych inwestycji publicznych i programów budowy infrastruktury drogowej i kolejowej. Polski rynek budowlano-montażowy w 2019 r. wzrósł o 9 proc. w porównaniu do roku 2018. Dzięki inwestycjom realizowanym przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób wartość produkcji osiągnęła 224,3 mld zł (206,2 mld zł rok wcześniej). We wrześniu 2020 r. produkcja budowlano-montażowa mierzona w cenach stałych była mniejsza o 9,8 proc. rdr oraz o 15,5 proc. wyższa w stosunku do sierpnia br. Warto podkreślić, że przez pierwsze 8 miesięcy 2020 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania zwiększyła się o 3 proc. w stosunku do 2019 r. Zmniejszyła się natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, i tych, których budowę rozpoczęto. Jak zauważają eksperci, obserwowane od kilku miesięcy spadki produkcji budowlano-montażowej przypisać należy głównie spowolnieniu gospodarczemu spowodowanemu epidemią COVID-19.

Eksperci Deloitte zauważają, że w analizowanym okresie branża odnotowała wzrost średniego zatrudnienia o 3,9 proc., a więc o ponad 16 tys. osób więcej względem 2018 r. W pierwszym półroczu 2020 r. trend wzrostowy był utrzymany, a przeciętne zatrudnienie wyniosło 428 tys., czyli więcej o 0,5 proc. niż pod koniec 2019 r. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników ma odzwierciedlenie we wzroście płac w sektorze budowlanym. W 2018 r. średnia płaca brutto wynosiła 4902 zł, rok później było to już 5215 zł, a więc więcej o 6,4 proc. Oczywiście, obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 może wpłynąć na poziom zatrudnienia oraz liczbę realizowanych projektów, niemniej dla doświadczonych pracowników w najbliższych latach nie powinno zabraknąć zajęcia.

Ósma edycja raportu
2020-12-02

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2021 InfoMarket