Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

BNP PARIBAS

Popularność żywności ekologicznej

Popularność

Segment żywności ekologicznej w Polsce dynamicznie rośnie. W latach 2011–2018 jego wartość wzrosła w Polsce trzykrotnie i w 2018 r. przekroczyła 1 mld zł brutto. To wciąż 20 razy mniej niż w Niemczech. Edukacja i promocja proekologicznych postaw wybrzmiały 16 sierpnia tego roku na trzeciej edycji „Kraków Green Film Festival”, którego bank BNP Paribas jest głównym sponsorem.

W 2018 r. wartość globalnego rynku produktów ekologicznych wyniosła 90 mld euro. Prawdziwym hegemonem tego segmentu są Stany Zjednoczone, odpowiedzialne za niemal połowę tej kwoty (40 mld euro). W Europie przodują Niemcy (10 mld euro) i Francja (7,9 mld euro). Światową czołówkę gonią Chiny (7,6 mld euro). Produkcja żywności bez użycia środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej zyskuje na popularności z  dwóch powodów. Jest napędzana coraz bardziej proekologicznym podejściem konsumentów oraz dalekowzroczną polityką uczestników sektora rolno-spożywczego i politycznych decydentów. Zachowanie równowagi biologicznej czy utrzymanie odpowiedniej żyzności gleb to korzyści, za które być może będą nam wdzięczne kolejne pokolenia. Biorąc pod uwagę, że produkcja żywności to największy i najważniejszy sektor gospodarki, a przy tym wywierający ogromny wpływ na ekosystem, każde ograniczenie negatywnego oddziaływania na planetę ma wielką wartość. Komisja Europejska wyznaczyła bardzo ambitny cel – do 2030 r. 25 proc. upraw w Unii Europejskiej ma spełniać standardy rolnictwa ekologicznego. W 2017 r. całkowita powierzchnia gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne w Unii Europejskiej osiągnęła wielkość 12,6 mln ha, czyli 7 proc. ogółu. W Polsce stanowiła 3,4 proc. Potencjał wzrostu jest zatem bardzo duży. Wartość polskiego rynku, przekraczająca 1 mld zł, odpowiada ok. 0,3 proc. całego rodzimego rynku produktów spożywczych (liderem w UE jest Dania z udziałem 8,4 proc.). Polski konsument na produkty ekologiczne wydaje średnio 6 euro rocznie. To mniej niż jedna dziesiąta unijnej średniej.

2020-09-07

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket