Strona domowa / Artykuły / Podsumowanie wyników

AMICA

Podsumowanie wyników pierwszego kwartału 2020 r.

Podsumowanie wyników

Największy polski producent AGD wypracował solidne wyniki finansowe przy wzroście przychodów i marży brutto na sprzedaży mimo widocznego już w minionym kwartale wpływu pandemii na łańcuchy dostaw oraz rynki zbytu. Celem grupy Amica pozostaje minimalizowanie negatywnych skutków pandemii, choć w kolejnych okresach będą one w istotny sposób wpływać na osiągane rezultaty.

Grupa Amica zanotowała w pierwszym kwartale 2020 r. 686,5 mln zł sprzedaży (+1 proc. rdr), co przy wzroście marży brutto na sprzedaży pozwoliło na wypracowanie zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 199,2 mln zł (+4 proc. rdr). Ze względu na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis na zapasach (+1,3 mln zł rdr pozostałych kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności (+1,9 mln zł rdr). Przed rokiem została też rozwiązana rezerwa aktualizująca wartość magazynu (1,1 mln zł), co dodatkowo zaburza porównanie rok do roku na poziomie EBITDA czy zysku brutto. Z kolei w obszarze cash flow i bilansu Grupa Amica poprawiła aż o blisko 74 mln zł wartość wygenerowanych przepływów z działalności operacyjnej, zmniejszyła również zadłużenie netto o 31 proc. rdr. W rezultacie wskaźnik dług/netto do EBITDA znalazł się na niskim poziomie – 0,9.

W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa Grupa Amica podjęła kompleksowe działania w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracowników, zarówno w zakresie środków ochronnych, edukacji, jak również przeorganizowania działalności operacyjnej. Pracownicy biurowi płynnie przeszli w tryb pracy zdalnej, natomiast pełne dostosowanie miejsc pracy w fabryce kuchni we Wronkach do nowych standardów sanitarnych nastąpiło w czasie przerwy produkcyjnej w pierwszej połowie kwietnia.

Zawarte w kwietniu porozumienie ze związkiem zawodowym i przedstawicielami pracowników oznacza obniżenie wymiaru etatów o 20 proc. dla pracowników godzinowych i ryczałtowych oraz proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia, brak podwyżek i zawieszenie systemu premiowego do końca 2020 r. Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej są zmniejszone o 30 proc., a prezes Jacek Rutkowski całkowicie zrezygnował z wynagrodzenia na czas trwania porozumienia. Co ważne, Grupa Amica utrzyma zatrudnienie pracowników etatowych na obecnym poziomie.

Podsumowanie wyników

Pomimo zawirowań w otoczeniu biznesowym Grupa Amica prowadziła liczne działania związane z pandemią w ramach CSR. Łącznie skala pomocy na rzecz rozmaitych placówek w całej Polsce osiągnęła dotychczas wartość około 1 mln zł.

Odczuliśmy w marcu zamrożenie gospodarek, szczególnie na rynkach południowych czy we Francji, musieliśmy przesunąć również nasze plany rozwoju w Hiszpanii. Jednocześnie zwiększyliśmy jednak sprzedaż na rynkach wschodnich, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Wypracowaliśmy dobre rezultaty finansowe i zadbaliśmy o płynność finansową, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych pracowników. (...) Widzimy pozytywne symptomy odreagowania rynkowego w maju, ale liczymy się z długotrwałą odbudową popytu na sprzęt AGD w Europie. Dlatego w ramach dostosowania się do aktualnej sytuacji wprowadziliśmy liczne programy oszczędnościowe w zakresie kosztów operacyjnych, redukujemy lub przesuwamy wydatki inwestycyjne, występujemy o wsparcie z rządowych planów pomocowych w krajach siedziby spółek Grupy, ograniczyliśmy też już koszty wynagrodzeń. (...) Na koniec marca mieliśmy stabilną sytuację finansową, zakładamy utrzymanie bezpiecznych wskaźników finansowych także w kolejnych okresach. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji i zamierzamy tak prowadzić działalność operacyjną, aby minimalizować negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wyniki finansowe – powiedział Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych.

Podsumowanie wyników
2020-07-06
x

Kontakt z redakcją

© 2021 InfoMarket