Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

ZWIĄZEK CYFROWA POLSKA

Telewizja hybrydowa w Polsce

Telewizja hybrydowa w Polsce

Stanowisko związku Cyfrowa Polska w sprawie rozporządzenia o HbbTV w wersji 2.0.1

Cyfrowa Polska proponuje m.in., by wypracować oraz zbudować system obowiązkowej certyfikacji aplikacji pod egidą podmiotu administracji publicznej (Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, I nstytut Łączności) oraz przy współpracy producentów odbiorników i nadawców. Kolejną kwestią jest oparcie wymagań HbbTV o TestSuit, którym jednoznacznie można potwierdzić poprawność zaimplementowania funkcjonalności HbbTV. W razie uchwalenia zmian do końca sierpnia 2020 r. wejście w życie powinno nastąpić od 1 kwietnia 2021 r. Związek zwraca uwagę, że wersja 2.0.2 HbbTV jest na chwilę obecną jedynie teoretycznym standardem. Nie istnieją jeszcze testy, k tóre umożliwiłby sprawdzenie poprawnego wdrożenia HbbTV w tej wersji. Tym samym nie ma możliwości poświadczenia posiadania HbbTV w najnowszym standardzie. Do dzisiaj najczęściej stosowaną przez producentów telewizorów i najchętniej wykorzystywaną przez nadawców jest wersja HbbTV 1.5.

Telewizja hybrydowa w Polsce
2020-02-10

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket