Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

nc+

Operator nc+ – zysk prawie 200 mln zł w czasie 21 miesięcy

Operator nc+

Spółka ITI Neovision (operator nc+) wygenerowała w okresie obrotowym obejmującym 21 miesięcy (od kwietnia 2017 do grudnia 2018 r.) 3,78 mld zł przychodów i osiągnęła 195,2 mln zł zysku netto.

Przychody ze sprzedaży okazały się wyższe o 2,5 proc. w stosunku do okresu obrotowego obejmującego 21 miesięcy od lipca 2015 do marca 2017 r., natomiast zysk netto był wyższy o 27,7 proc. W strukturze całościowych przychodów 81,7 proc. (3,09 mld zł) stanowiły wpływy z aktywacji i abonamentu (w okresie obrotowym zakończonym 31 marca 2017 r. wpływy w tym segmencie stanowiły 82,7 proc. całościowych przychodów i wyniosły 3,05 mld zł). Koszty działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniosły 3,55 mld zł i były o 1,7 proc. wyższe w stosunku do okresu obrotowego zakończonego w marcu 2017 r. Koszty własne sprzedaży wzrosły o 2,6 proc., natomiast koszty ogólnego zarządu spadły o 13 proc. Nakłady na wynagrodzenia wyniosły 217,3 mln zł i były o 3,8 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego okresu obrotowego. Na koniec grudnia ub.r. spółka zatrudniała 1494 osoby. Źródło: press.pl.

2019-09-02

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket