Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

CHEMOURS

Współpraca z Axima Refrigeration France

Współpraca

Chemours – globalna firma chemiczna z czołową pozycją na rynku fluoroproduktów, technologii tytanowych i rozwiązań chemicznych, ogłosił współpracę z Axima Refrigeration France, czołowym wykonawcą w dziedzinie HVAC, chłodnictwa i ochrony przeciwpożarowej, w celu oceny wykorzystania czynnika chłodniczego Opteon XL.

Jako pierwszy krok w kierunku zmniejszenia kwoty CO2 Axima Refrigeration France już wykorzystała czynnik Opteon XP40 (R-449A) do modernizacji istniejących systemów wykorzystujących czynnik R-404A. Współpraca między Chemoursem i Axima Refrigeration France w związku z przyszłym przyjęciem czynnika chłodniczego Opteon XL ma na celu zapewnienie rynkowi chłodnictwa komercyjnego długoterminowych rozwiązań w ramach regulacji F-Gas, które mają niewielki wpływ na środowisko, zapewniając jednocześnie wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność i opłacalność. Obie firmy zobowiązały się do wspólnego zbadania zastosowania czynników chłodniczych A2L w chłodnictwie komercyjnym i wsparcia przejścia przez przeprowadzenie prób i opracowanie studiów przypadku, a także najlepszych praktyk, które będą wspólnie realizować przez szkolenia. Niedawne przyjęcie Opteonu XP40 (R-449A) przez Axima Refrigeration France jest pierwszym krokiem w kierunku tego przejścia i umożliwia firmie zapewnienie ciągłości dostaw dla klientów. Opteon XP40 (czynnik chłodniczy klasy A1) jest obecnie najczęściej wybieranym czynnikiem chłodniczym wśród czołowych supermarketów, sprzedawców detalicznych, wykonawców, dystrybutorów i użytkowników końcowych w UE w celu modernizacji, zapewnia lepszą wydajność i efektywność energetyczną przy bardziej zrównoważonym wpływie na środowisko i oferuje ponad 65 proc. redukcji GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) w porównaniu z R-404A.

2019-09-02

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket