Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

INNOGY POLSKA

„Megatrendy zmieniające przemysł” – raport innogy

„Megatrendy zmieniające przemysł”

Firma innogy Polska we współpracy ze SpotData przygotowała raport pt. „Megatrendy zmieniające przemysł. Polskie firmy produkcyjne na tle globalnych megatrendów przemysłowych”, w którym identyfikuje i analizuje najważniejsze trendy i wyzwania dla sektora przemysłowego.

Zaprezentowane w materiale trzy kluczowe megatrendy oddziałujące na światowy przemysł zdefiniowane zostały na podstawie analizy eksperckiej raportów zintegrowanych i finansowych 150 największych firm przemysłowych na świecie. Dzięki takiemu podsumowaniu była możliwa również ocena sytuacji polskich firm i ich gotowości do dostosowania się do globalnych zmian w przemyśle. Według ekspertów, można wyróżnić następujące kluczowe megatrendy wpływające na zmianę oblicza światowego przemysłu: transformację klimatyczną, automatyzację i cyfryzację oraz transformację organizacyjną. Niezwykle istotne wobec transformacji klimatycznej jest stałe zwiększanie efektywności energetycznej przemysłu. Nabiera to dodatkowego znaczenia, kiedy mówimy o polskim, niezwykle energochłonnym rynku. Ma to także znaczenie przy stałym zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii. Dodatkowym czynnikami zachęcającymi do szybkiego wprowadzania zmian w tym obszarze są rosnące ceny energii i trendy społeczne kładące nacisk na ochroną klimatu. Rozwiązania z obszaru automatyzacji i cyfryzacji umożliwiają przedsiębiorstwom zdobywanie przewagi konkurencyjnej nie tylko na lokalnych rynkach. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu i analizie danych procesy produkcyjne są łączone w samouczące się i hiperwydajne „inteligentne” systemy, które płynnie integrują wszystkie etapy łańcucha produkcji i dostaw. Z kolei ze względu na przenoszenie wielu transakcji do świata cyfrowego przedsiębiorstwa z obszaru przemysłu muszą odpowiednio dostosować i zmienić sposób organizacji łańcuchów dostaw. Model B2B zmienia się w B2B2C, w którym firmy przemysłowe nie będą kierowały swoich produktów wyłącznie do klientów biznesowych, ale również do klientów końcowych. Wyniki pracy ekspertów innogy oraz analityków SpotData pokazują, że sytuacja polskiego przemysłu wydaje się w obecnej sytuacji korzystna. Jest on lepiej przygotowany na globalne zmiany pod względem organizacyjnym niż pod względem technicznym. W odpowiedzi na potrzeby branży przemysłowej na rynku pojawiają się nowe rozwiązania. Firma innogy udostępnia wiele produktów i usług umożliwiających optymalizację zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów produkcji. Jednym z oferowanych przez innogy rozwiązań są długoterminowe umowy na zakup energii odnawialnej, czyli tzw. umowy PPA, które zawierane są między odbiorcami a wytwórcami OZE na okres 15–20 lat. Kontrakty PPA mogą zapewnić długoterminową dostawę energii z odnawialnych źródeł po atrakcyjnej, z góry ustalonej cenie. Poza uniezależnieniem się od ryzyka wzrostu cen energii pochodzącej z tradycyjnych, wysokoemisyjnych źródeł stanowią widoczny wkład w rozwój zielonej energetyki i są potwierdzeniem długofalowej równoważonej strategii przedsiębiorcy. Z kolei z myślą o firmach, które chcą zwiększyć swoją efektywność energetyczną, innogy oferuje autorski system monitoringu mediów bit.B. System ten pozwala zidentyfi kować najbardziej energochłonne urządzenia, co w konsekwencji z jednej strony niesie możliwość ograniczenia kosztów, a z drugiej stwarza okazję do optymalizacji procesów.

Innogy Polska dynamicznie reaguje na zmiany zachodzące na rynku energetycznym, wprowadzając do oferty produkty i usługi odpowiadające najnowszym trendom krajowym i globalnym. Rozumiemy wyzwania, z którymi musza się mierzyć nasi klienci, dlatego tworzymy rozwiązania przyjazne środowisku, skupiając się na pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł i poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Ich zastosowanie może w realny sposób przełożyć się na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu na światowych rynkach – mówi Małgorzata Eull, innogy Polska.

Pełny raport jest dostępny po zeskanowaniu kodu QR.

Źrodło: innogy Polska

„Megatrendy zmieniające przemysł”
2019-06-10

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2021 InfoMarket