Osuszacze adsorpcyjne

Osuszacze adsorpcyjne usuwają wodę z powietrza przez pochłanianie jej przez materiały higroskopijne. Osuszacze adsorpcyjne wykorzystują zjawisko adsorpcji, czyli gromadzenia się wody na powierzchni adsorbentu. Osuszacze adsorpcyjne ze względu na małą, lecz stałą wydajność, niezależną od temperatury, polecane są zarówno do zimnych, jak i ciepłych pomieszczeń. W swoim działaniu przypominają pochłaniacze wilgoci. Główną różnicą jest fakt, że środek chemiczny w osuszaczu adsorpcyjnym jest regenerowany w czasie cyklu pracy i nie wymaga wymiany.

Osuszacze adsorpcyjne można wykorzystać do:

  • osuszania powietrza w procesach technologicznych,
  • osuszania nieogrzewanych magazynów i hal,
  • usuwania wilgoci w chłodniach,
  • ochrony przed skraplaniem pary wodnej w oczyszczalniach ścieków,
  • usuwania wilgoci przy remontach zabytkowych budynków.

Osuszacze adsorpcyjne
2019-01-17
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket