Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

BSH

W gronie najlepszych pracodawców w Łodzi

W gronie najlepszych pracodawców

Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego za swój dynamiczny rozwój z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zdobyła nagrodę Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi.

BSH zostało odznaczone nagrodą Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi 2017, po raz pierwszy przyznaną w tym roku przez prezydenta miasta. Celem konkursu było wyłonienie pięciu wyróżniających się pracodawców związanych z Łodzią. Jury doceniło nowoczesny styl zarządzania, kierowanie się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także godny naśladowania sposób zarządzania zasobami ludzkimi. BSH w Łodzi to trzy nowoczesne fabryki, jedno z największych w Polsce centrów logistycznych, centra usług wspólnych i centra rozwoju. Zarządzanie zespołem o tak różnych kompetencjach wymaga elastyczności, nowoczesnych rozwiązań systemowych oraz wykwalifikowanej kadry. Takie wartości, jak otwartość, zaufanie, odpowiedzialność, koncentracja na przyszłości i na wynikach, sprawiają, że mimo różnych kompetencji pracownicy BSH tworzą zgrany międzynarodowy zespół. Jury konkursu oceniało przede wszystkim warunki pracy i wsparcie pracowników, zaangażowanie w działania społeczne, możliwości rozwoju zawodowego oraz nagrody i wyróżnienia zdobyte przez firmę. Organizatorzy programu „Młodzi w Łodzi” docenili także zaangażowanie firmy w działalność na rzecz rozwoju młodych ludzi, przyznając BSH nagrodę „Niezawodny Partner Programu Młodzi w Łodzi”. Firma od dziesięciu lat funduje stypendia dla finalistów programu. W tym roku aż trzech laureatów otrzyma stypendia oraz możliwość odbycia praktyk w BSH.

2018-11-30

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket