Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

SAMSUNG

DEKRA kontroluje serwisy Samsunga

DEKRA kontroluje

Samsung Electronics podpisał 3-letnią umowę z firmą DEKRA. W ramach zawartego kontraktu zobowiązana jest ona do prowadzenia regularnych audytów autoryzowanych placówek serwisowych Samsunga we wszystkich oddziałach firmy w Europie.

Dotychczasowe kontrole potwierdziły wysoki poziom usług świadczonych w polskich serwisach firmy. Średnia ocena autoryzowanej placówki Samsunga w Polsce w ubiegłym roku wyniosła aż 91,3 proc. na 100 możliwych. Aż 50 serwisów firmy działających nad Wisłą otrzymało też od inspektorów firmy DEKRA najwyższą notę i zostało zaklasyfikowanych do klasy A. Audyty serwisów autoryzowanych Samsung Electronics prowadzone są przez inspektorów firmy DEKRA od kwietnia do września. Działania audytowe obejmują sprawdzenie od 12 do 14 obszarów działania serwisu, a sam formularz zawiera około 200 pytań. Sprawdzana jest również praca techników w terenie, gdzie audytor dokonuje ewaluacji jakości usługi wykonanej w trakcie wizyty u klienta. Dane zebrane przez inspektorów, wraz z pełną dokumentacją dostępne są dla wszystkich zainteresowanych na portalu internetowym. Wyniki audytów firmy DEKRA prezentowane są w postaci procentowej, gdzie 100 proc. oznacza wynik wzorowy. W zależności od osiągniętych rezultatów placówki mogą uzyskać odpowiednią klasę: A, B, C lub D. Aby osiągnąć najwyższą klasę (A), placówka musi zdobyć co najmniej 90 proc. Z kolei klasa D przysługuje placówkom, które w trakcie wizyty kontrolnej zanotowały wynik poniżej 70 proc. – Wysokie noty uzyskane przez polskie placówki serwisowe Samsunga są kolejnym potwierdzeniem wysokiego poziomu jakości obsługi klienta, która nie kończy się na dostarczeniu urządzenia do odbiorcy końcowego. Opieka posprzedażna dopełniająca walory samego produktu staje się ważnym elementem budującym relację z marką i coraz częściej przyczynia się do decyzji zakupowych – mówi Roman Żeleźnik z Samsung Electronics Polska.

2018-07-10

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2019 InfoMarket