Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

CIARKO

Wyjątkowo udany I kwartał

Wyjątkowo udany I kwartał

Firma Ciarko, czołowy producent okapów w Polsce i zarazem jeden z największych producentów tych urządzeń w Europie, zanotował w pierwszym kwartale 2018 r. rekordowe wyniki i zarazem znaczący wzrost eksportu.

W porównaniu do okresu roku poprzedniego wzrost ten wyniósł aż 16 proc., przy jednoczesnym wzroście produkcji o 12,5 proc. Biorąc pod uwagę dotychczasową wielkość sprzedaży, aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku są to dane wyjątkowo dobre. Jak podkreśla zarząd Ciarko, wynikają one nie tylko z ukonstytuowanej pozycji Ciarko wśród wielu czołowych odbiorców, ale także za sprawą dynamicznej dywersyfikacji i rozwoju rynków zbytu – w najdalszych dziś już zakątkach świata.

Działania te są imponujące także ze względu na fakt, że mimo trudnej sytuacji na rynku surowcowym, umożliwiły dalszą intensyfikację współpracy z obecnymi klientami w Europie i Polsce, oraz na większości rynków zagranicznych. Warto podkreślić, że szczególne sukcesy eksportowe firma z Sanoka osiągnęła na rynku rosyjskim (nie wpłynęły na to nawet duże wahania kursów walut). Innym ważnym dla Ciarko rynkiem w pierwszym kwartale 2018 r. okazała się Skandynawia, gdzie sukces eksportowy osiągnięto m.in. dzięki rozszerzeniu oferty u jednego z największych klientów tamtejszego rynku.

Wzrost wartości eksportowej firmy pokrywa się w czasie ze zmianami strategii marketingowej oraz identyfikacji wizualnej. Firma zapowiada także nowe inwestycję w park maszynowy i finalizację budowy innowacyjnej, wielkopowierzchniowej hali montażowej.

2018-06-11

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2018 InfoMarket