Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

AMICA

„Czas zawodowców”

„Czas zawodowców”

Grupa Amica zatrudnia w Polsce już ponad 2,5 tysiąca pracowników. Stale i dynamicznie się przy tym rozwija i planuje zdobywanie nowych rynków i zwiększanie produkcji. Nic więc dziwnego, że firma jest zainteresowana podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego w regionie i angażuje się w takie projekty jak „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

W Poznaniu podpisano porozumienie w sprawie partnerstwa w tym przedsięwzięciu, które koordynuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w latach 2012–2015: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

Przedmiotem projektu „Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie. Projekt umożliwia uczniom odbywanie staży w zakładach pracy i udział w specjalistycznych zajęciach. Umowa z firmą Amica obejmuje staże dla ok. 25 osób po 160 godzin. Studenci uczestniczyć będą w konkretnych realizowanych przez firmę projektach, a ich zadania będą ściśle związane z kierunkiem studiów i przygotowaniem.

– Amica SA należy do grona największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich firm. Produkujemy nowoczesny sprzęt grzejny, jesteśmy zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, nowych funkcji w urządzeniach AGD, a do tego potrzebne są odpowiednio wydedukowane kadry, zwłaszcza techniczne. Angażujemy się w projekty z cyklu „Czas zawodowców”, bo z jednej strony czujemy się odpowiedzialni za szkolnictwo zawodowe w naszym regionie, a z drugiej sami jesteśmy jego beneficjentami. Jest wiele synergii, które powodują, że nie szczędzimy na takie działania sił i środków – zwłaszcza widząc projekty, w których coś od siebie dają również Unia Europejska i samorządy – mówi wiceprezes zarządu Amica SA, Alina Jankowska-Brzóska, która w imieniu firmy podpisała umowę partnerską.

Projekt uruchomiono w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizowany będzie do końca 2022 r. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami.

2018-06-09

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2018 InfoMarket