Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Żądanie obniżenia ceny przy reklamacji

Żądanie obniżenia ceny

Reklamując wadliwy towar konsument ma prawo żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Jednym z żądań jest więc obniżenie ceny. Konsumenci często nie wiedzą na czym to właściwie polega. Czy obniżenie ceny jest dla konsumenta korzystne? Kiedy warto skorzystać z tego sposobu przy zgłaszaniu reklamacji?  W jakiej wysokości może nastąpić obniżenie ceny? Czy przy obniżeniu ceny musimy oddać wadliwy produkt?

Gdy produkt, który kupiliśmy okaże się wadliwy możemy go zareklamować w ramach rękojmi. Konsument może skorzystać z prawa do obniżenia ceny produktu. Najczęściej będzie to miało miejsce, gdy wada nie jest wielka , a więc można np. łatwo ją naprawić.

Pisząc reklamację wskazujemy kwotę, którą sprzedawca ma nam zwrócić za wadliwy produkt. Zgodnie z art. 560 § 3 kc obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Wysokość takiego obniżenia powinna więc pozostawać w proporcji do wady. Należy wziąć pod uwagę wartość rzeczy bez wady, a jeżeli nie ma takich rzeczy na rynku to punktem odniesienia mogą być rzeczy podobne. Następnie określić wysokość kosztów niezbędnych do doprowadzenia rzeczy do sprawności zgodnie z jej przeznaczeniem. Po porównania konsument określa, że żąda obniżenia ceny np. o 30 %. Tak określona cena może być wyższa od wartości rynkowej rzeczy.

Sprzedawca nie musi jednak wykonać żądania konsumenta, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie.

Jeżeli jednak wadliwy produkt był już naprawiany lub wymieniany to sprzedawca nie może ponownie go naprawiać lub wymieniać. Ma to na celu zapobieżenie ciągłym naprawom produktów, które są niskiej jakości. W takiej sytuacji sprzedawca jest zobowiązany spełnić żądanie kupującego złożone w reklamacji np. obniżyć cenę o żądaną kwotę.

Nie ma w ustawie dokładnie określone, w jakim terminie sprzedawca ma naprawić lub wymienić rzecz. Jest tylko określone, że niezwłocznie a więc bez zbędnej zwłoki. W orzecznictwie przyjęto, że ten czas nie powinien przekroczyć 2 tygodni. Jeżeli więc w tym czasie sprzedawca nie wykona powyższych czynności powinien konsumentowi zwrócić kwotę, której ten żądał w reklamacji.

Ponadto zgodnie z art. 5615 kc jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione .

Jeżeli więc konsument zażądał obniżenia ceny o 90%, a sprzedawca nie odpowiedział na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni wówczas należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Sprzedawca ma więc obowiązek obniżenia ceny o żądane 90% nawet wówczas, gdy kwota ta byłaby wygórowana.

Zdarzają się sytuacje, że po opisaniu wady sklep sam proponuje obniżenie ceny o określoną kwotę. Wskazuje tym samym, że jest to kwota wystarczająca np. na naprawienie wady.

Żądanie obniżenia ceny przez kupującego nie występuje często. Jednak zdarzają się sytuacje, że warto z niego skorzystać, chociażby wtedy, gdy wada nie jest uciążliwa i możemy swobodnie korzystać z rzeczy. Kwota, którą odda nam sprzedawca wystarczy na jej usunięcie i nie będzie potrzeby zanoszenia jej do sklepu ( np. dokupimy mały element i nasze urządzenie będzie działało bez zastrzeżeń).

Warto więc pamiętać o tym żądaniu, które możemy złożyć w reklamacji poprzez oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwej rzeczy. 

Anna Golas

2018-01-29

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2018 InfoMarket