Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Konsument odesłał produkt bez oświadczenia

Konsument odesłał produkt

Konsument po otrzymaniu produktu kupionego przez internet ma prawo do namysłu. Może sprawdzić rzecz i zastanowić się, czy na pewno chce ją zostawić. Ma na to 14 dni. Zgodnie z przysługującym mu prawem w tym terminie może odstąpić od umowy i rzecz odesłać do sprzedawcy. Czy do odstąpienia od umowy niezbędne jest złożenie oświadczenia? Co w przypadku, gdy konsument odeśle produkt bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy? Czy zwrot rzeczy do sprzedawcy jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsument może odstąpić od umowy składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, a więc np. w formie pisemnej czy pocztą elektroniczną.

Ważne jest aby było ono jednoznaczne i dotarło do sprzedawcy. Dla ułatwienia jest specjalny formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy z którego może skorzystać każdy konsument.

Może się zdarzyć sytuacja, że konsument odeśle otrzymany produkt bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Czy takie działanie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy?

Otóż samo odesłanie rzeczy do sprzedawcy nie jest traktowane, jako odstąpienie od umowy. Ustawodawca wymaga, aby ta czynność była jednoznaczna. W przypadku braku oświadczenia o odstąpieniu od umowy trudno stwierdzić, jaki był zamysł konsumenta.

Może on odesłać towar, gdyż chce go np. wymienić na inny. Ponadto może skorzystać z przysługującego mu prawa do reklamacji i odesłać produkt, gdyż okazał się wadliwy.

Trudno więc w takiej sytuacji jednoznacznie stwierdzić, że konsument odsyłając rzecz do sprzedawcy chciał od umowy odstąpić.

Sprzedawca może oczywiście skontaktować się z klientem, aby tę sytuację wyjaśnić. Jednak dla własnego bezpieczeństwa należy pamiętać, że przy odstąpieniu od umowy złożenie oświadczenia jest niezbędne. Może być ono przesłane razem z paczką ( należy pamiętać o 14 dniach) bądź np. drogą e-mailową. Formularz powinien zawierać:

  • określenie adresata, a więc nazwę i adres sklepu,
  • informację o odstąpieniu od umowy poprzez zwrot rzeczy ( wato wypisać nazwy produktów),
  • datę zawarcia umowy,
  • imię, nazwisko i adres konsumenta,
  • podpis konsumenta, jeżeli formularz wysyłany jest w wersji papierowej,
  • dla ułatwienia można też podać numer konta na które sprzedawca ma zwrócić pieniądze.

Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczna, konsument może także od umowy odstąpić:

  • przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy;
  • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Po otrzymaniu oświadczenia przesłanego przez konsumenta w powyższy sposób sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie odesłać klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

Fakt potwierdzenia wysłania oświadczenia jest dla konsumenta istotny ze względu na to, że to na nim ciąży obowiązek udowodnienia, że tę czynność wykonał.

W praktyce dopuszczalne jest również częściowe odstąpienie od umowy. Jeżeli konsument w ramach jednego zamówienia otrzymał kilka rzeczy to ma prawo odesłać np. niektóre z nich. W tym przypadku również musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Warto pamiętać, że samo odesłanie produktu nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy. Bardzo ważne jest złożenie oświadczenia, które w sposób nie budzący wątpliwości wyraża wolę konsumenta do odstąpienia od umowy.

Dopiero po wykonaniu tych czynności, a więc odesłaniu niechcianego produktu i oświadczenia o odstąpieniu od umowy możemy liczyć na zwrot gotówki od sprzedawcy.

Anna Golas

2018-01-29

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2018 InfoMarket