Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

ZSEiE

Dodatkowe obowiązki w ustawie o elektroodpadach

Dodatkowe obowiązki w

Przypominamy, że od stycznia 2018 r. obowiązują wyższy procent ilości zbieranego sprzętu przez producentów, a także większe kary pieniężne za złamanie przepisów. Ustawowy poziom utylizacji zwiększa się o 10 p.p.

11 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę dotyczącą zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Oficjalnie ustawa obowiązuje od 2016 roku i zakłada, że sklepy, niezależnie od powierzchni, są zobowiązane do przyjmowania od klientów zużytego sprzętu o dużych gabarytach (tylko w momencie, kiedy dokonuje zakupu nowego modelu, co sprawia, że korzyść staje się wzajemna). Dodatkowo sklepy przekraczające łączną powierzchnię 400 m2 muszą nieodpłatnie przyjmować urządzenia gospodarstwa domowego, których zewnętrzne wymiary nie przekraczają 25 cm. Wówczas klient nie jest zobligowany do kupna nowego produktu.

Ze względu na koszty, prawdziwym wyzwaniem dla producentów może stać się transport sprzętu o dużych gabarytach. Zgodnie z przepisami to producent ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, w tym recykling. Oznacza to, że wszyscy wprowadzający sprzęt zobligowani są do minimalnych (rocznych) poziomów zabierania zużytego sprzętu. Od 2018 roku ustawowy procent przekazywania sprzętu do utylizacji będzie wynosił aż 50 proc., a nie, jak dotychczas 40 proc. Wartość oblicza się w stosunku do masy sprzętu wprowadzonego na rynek w ciągu ostatnich 3 lat. Od stycznia będzie obowiązywał również nowy podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 6 grup, a nie jak dotychczas na 10. Natomiast zakłady przetwarzania będą poddawane regularnym audytom zewnętrznym.

Ustawa styczniowa zwiększa także ilość i wysokość kar. Dotychczas przewidziano 8 kar pieniężnych od 5000 do 50 000 zł. Od nowego roku ich ilość wzrośnie do 45, a wartość od 5000 do nawet 1 000 000 zł.

2018-01-05

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2018 InfoMarket