Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

RENEXPO

Targi Renexpo Poland 2017 – Fotowoltaika

Targi Renexpo Poland 2017

W Warszawie odbyły się VII Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, którym towarzyszyły także specjalistyczne konferencje i spotkania branżowe.

W trakcie targów odbyła się „Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki”, na której poruszono szereg aspektów prawnych związanych z biznesem i praktycznych zagadnień związanych z budową instalacji fotowoltaicznej.

Targi Renexpo Poland 2017 1

Maciej Kapalski z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii omówił zmiany w ustawie o OZE.

Wśród poruszanych tematów była nowelizacja ustawy o OZE. Zaproponowano zmiany, które wprowadzają, obok systemu aukcyjnego przyjaznego dla odbiorców końcowych, taryfy sprzedaży energii Feed-in-Tariff i Feed in Premium dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczone dla mikro i małych instalacji OZE. Doprecyzowano definicję mikroinstalacji i małej instalacji. Mikroinstalacja ma mieć moc elektryczną nie większą niż 50 kW i moc cieplną w skojarzeniu nie większą niż 150 kW. Natomiast mała instalacja ma moc elektryczną większą niż 50 kW i nie większą niż 500 kW i moc cieplną w skojarzeniu większą niż 150 kW i nie większą niż 900 kW. Zdefiniowano także definicję hybrydowej instalacji OZE.

Targi Renexpo Poland 20172

Arnold Rabiega z Krajowego Instytutu Energetyki przedstawił możliwości wytwarzania energii fotowoltaicznej w klastrach energii.

Produkcja energii w klastrach

W drugim wystąpieniu omówiono możliwości produkcji i wykorzystania energii fotowoltaicznej w klastrach energii. Klaster energii jest to cywilnoprawne porozumienie, w którym uczestniczą osoby fizyczne, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego, powiązane ze sobą firmy, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub innych źródeł paliw w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV na obszarze działania klastra nieprzekraczającym granic od jednego do pięciu powiatów. Zwrócono uwagę, że w wypadku energii fotowoltaicznej problemem jest nierównomierna produkcja energii w zależności od pory roku i dnia, co wpływa na równoważenie zapotrzebowania na energię.

Targi Renexpo Poland 20173

Od projektu do instalacji

Henryk Biały, prezes zarządu firmy Corab, przedstawił praktyczne aspekty projektowania i realizacji dużych instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 MW. Firma ma 25-letnie doświadczenie w branży elektronicznej i produkcji elementów ze stali (producent anten satelitarnych), a ostatnio jest największym w Polsce dostawcą mocowań do paneli fotowoltaicznych i dystrybutorem urządzeń fotowoltaicznych.

Prawidłowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej wymaga czasu i jest zależne od wielu czynników, takich jak wykonanie projektu, uzyskanie decyzji środowiskowych, warunków zabudowy zezwalających na inwestycje fotowoltaiczne, przeprowadzenie badań gruntu, co decyduje o sposobie wykonania stabilnych podpór pod panele, uzyskanie zgody na przyłączenie do sieci operatora energetycznego. Uzyskanie wszystkich zgód zajmuje około 1 roku, najdłużej może trwać uzyskanie decyzji środowiskowych – nawet od kliku miesięcy do dwóch lat.

Bardzo ważny jest wybór producenta komponentów instalacji fotowoltaicznej i firmy montującej panele, ponieważ instalacja fotowoltaiczna ma pracować min. 25 lat. Przy dobrej organizacji postawienie konstrukcji i montaż modułów PV instalacji 1 MW trwa ok. dwóch tygodni. Ostatnim etapem jest odbiór techniczny, kiedy specjalny zespół sprawdza poprawność wykonania konstrukcji mechanicznej i elektrycznej. W wypadku firm instalacyjnych warto sprawdzić, jak długo działają na rynku i ile wykonały instalacji. Na przykład firma Corab wykonała instalację 1 MW pod Oleckiem, a realizuje kolejne 9 obiektów o mocy 1 MW każdy.

Targi Renexpo Poland 20174

Na co zwracać uwagę przy zakupach paneli fotowoltaicznych, opowiedział dr Tadeusz Żdanowicz z Politechniki Wrocławskiej.

Jakość paneli fotowoltaicznych

Z roku na rok rośnie liczba instalacji PV w Polsce. Bardzo ważną sprawą jest jakość komponentów. Moduły fotowoltaiczne (PV) są najistotniejszą, ale i najdroższą częścią każdego systemu fotowoltaicznego (PV). Głównie to od ich jakości zależą uzysk energetyczny systemu PV i jego trwałość, dlatego przy ich wyborze warto kierować się nie tylko ceną, ale należy brać pod uwagę kilka innych aspektów, które pozwolą zminimalizować ryzyko nietrafionego zakupu. Należy sprawdzić producenta pod względem finansowej wiarygodności i prawdziwości certyfikatów. Przed wadami technicznymi uchroni wyrywkowa kontrola parametrów elektrycznych modułów PV. Wizualnie można sprawdzić defekty wykonania, jak ukruszone ogniwa, zarysowania na szybie ochronnej czy wewnętrzne zabrudzenia.

Targi Renexpo Poland 20175

Na stoisku marki Corab można było zobaczyć moduły PV, inwertery i sposoby montażu modułów PV.

Najciekawsze produkty

Wśród wystawców dominowali polscy producenci paneli fotowoltaicznych i dystrybutorzy czołowych firm z tej branży oraz producenci i dystrybutorzy konstrukcji mechanicznych do mocowania paneli PV oraz inwerterów przetwarzających prąd stały z paneli PV na sieciowy (o napięciu 230 V).

Producenci najlepszych paneli PV to firmy Sharp i Panasonic. Ich rozwiązania można było zobaczyć na stoisku firmy Corab. Wydajność paneli wynosi 19,7 i 19,9 proc. Prezentowane były także produkty firm marki SolarEdge, Solarsofar, Przy wejściu głównym odwiedzający mieli okazję zobaczyć system wolnostojący Corab WS-007 idealny pod farmy fotowoltaiczne. Na stoisku można było zapoznać się ze zrealizowanymi na tej konstrukcji projektami, m.in. 1MW w Olecku, 1MW w Wałczu czy 1 MW w Jaskrze.

 

Targi Renexpo Poland 20176

Można było zobaczyć także moduły PV firm AbiSolar czy Seraphim, które są notowane w najbardziej uznawanym ratingu Tier 1 firmy Bloomberg New Energy Finance. Aby się tam dostać, trzeba zgłosić co najmniej 6 projektów rocznie o mocy nie mniejszej niż 1,5 MW, które są finansowane całkowicie przez zewnętrzne, niezależne źródła bankowe. Wszystkie dane o projekcie muszą być upublicznione. W wypadku pogorszenia wiarygodności finansowej producenta modułów PV jest on natychmiast usuwany z listy Tier 1.

Targi Renexpo Poland 20177

Firma Bruk-Bet, kojarzona z technikami budowlanymi, rozwija markę Bruk-Bet Solar.

Firma Bruk-Bet, kojarzona z technikami budowlanymi, rozwija markę Bruk-Bet Solar.Obecni byli także polscy producenci paneli fotowoltaicznych, między innymi Selfa – producent elementów grzejnych od 1923 r., a od 2012 r. także producent modułów fotowoltaicznych, specjalizujący się w produkcji paneli PV o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej dostosowanych do polskich warunków pogodowych (odporność na obciążenia statyczne, śniegu, lodu: 800 kg/m2, grad: kula Ø 55 mm, masa 80,2 g, wiatr o prędkości 122 km/h).

Druga polska firma – Bruk-Bet, kojarzona z technikami budowlanymi, rozwija markę Bruk-Bet Solar. Produkuje ogniwa polikrystaliczne z serii standard i standard Power, monokrystaliczne z serii prestiże i Prestige Power oraz moduły BIPV, które wytwarzane są w technologii Glass-glass.

Targi Renexpo Poland 20178

Firma Free Volt produkuje panele PV o zwiększonej wydajności.

Firma FreeVolt nawiązała współpracę z międzynarodowymi partnerami i w 2105 r. rozpoczęła produkcję własnych modułów PV III generacji oraz buduje laboratorium badawczo-rozwojowe oraz centralę monitoringu instalacji odnawialnych źródeł energii. Wytwarzane przez nią moduły PV Stay-Powerful mają o 25 proc. zwiększoną produkcję energii w porównaniu z tradycyjną techniką bus bar. Technika work smart zmniejsza wpływ zaciemnienia modułu na wytwarzanie energii i eliminuje wpływ mikropęknięć na moc modułu. Jest możliwość zdalnego monitoringu instalacji fotowoltaicznej.

Targi Renexpo Poland 20179

Pokrycie Magnelis opracowane przez koncern ArcelorMittal trwale chroni podstawy modułów PV przed korozją.

Konstrukcje mocujące panele PV

Od wykonania konstrukcji mocującej panele PV na dachu czy ziemi, stosowania materiałów oraz pokryć antykorozyjnych będzie zależeć trwałość instalacji. Można było porównać systemy mocowań takich firm jak Energy5, Corab, Baks, Alumero i innych.

Na uwagę zasługuje pokrycie antykorozyjne Magnelis, opracowane przez koncern ArcelorMittal, pokazane na stoisku firmy Energy5. Powłoka Magnelis chroni przed korozją dłużej niż standardowe wyroby ocynkowane i ma lepsze właściwości niż inne powłoki o mniejszej zawartości magnezu. Decydującym czynnikiem jest skład powłoki – 3 proc. Mg i 3,5 proc. Al. Warstwa ochronna utrzymuje się także na miejscach poddawanych odkształceniom. Takie pokrycie bardzo dobrze sprawdza się w konstrukcjach narażonych na działanie soli zawartej w powietrzu na nadmorskich terenach.

Targi Renexpo Poland 201710

Dehn Polska oferuje instalacje odgromowe, zabezpieczające farmy PV przed wyładowaniami atmosferycznym.

Firma Baks stosuje w swoich konstrukcjach stal, stopy aluminium, stal nierdzewną kwasoodporną. Stal jako najtańszy materiał jest cynkowana w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie przy wykorzystaniu kilku technologii cynkowania ogniowego i lakierowania proszkowego oraz najnowszej cynkowania płatkowego, zapobiegającego elektrolitycznej i chemicznej perforacji.

Firma Alumero z Chorzowa projektuje i produkuje mocowania dachowe i naziemne w Polsce wykonywane z aluminium (konstrukcje dachowe), ocynkowanej stali i elementów złącznych ze stali nierdzewnej. 90 proc. produkcji jest sprzedawane na Zachód.

Instalacja odgromowa

Aby instalacja elektryczna fotowoltaiczna montowana na dachu czy na ziemi nie uległa zniszczeniu w wyniku przepięć powodowanych wyładowaniami elektrycznymi, musi być zabezpieczona instalacją odgromową i przepięciową. Na stoisku firmy Dehn można było dowiedzieć się, jakie urządzenia są niezbędne do ochrony odgromowej.

Targi Renexpo Poland 201711

Na wystawie obecny był największy producent inwerterów PV na świecie – firma Huawei.

Inwertery zamieniają prąd stały na zmienny

Aby prąd stały wytworzony przez panele fotowoltaiczne został dostarczony do domu, musi być przetworzony przez inwerter (falownik). Prezentowane były urządzenia krajowe i zagraniczne. Na wystawie obecny był największy producent inwerterów PV na świecie – firma Huawei. W Polsce zamierza uruchomić farmy o mocy 25–30 MW wyposażone w swoje urządzenia. Produkty Huawei minimalizują koszty utrzymania dzięki niezawodności urządzeń i nowatorskim rozwiązaniom chłodzenia, np. mogą pracować w temp 60 °C.

Targi Renexpo Poland 201712

Falowniki firmy Afore.

Firma Afore działa na polskim rynku od dwóch lat i oferuje falowniki Wi-Fi do małych przydomowych instalacji oraz farm i narzędzia Afore Planner do projektowania systemów PV.

Targi Renexpo Poland 201713

Młoda prężna firma Spirvent jest producentem systemu Wolta, nagradzanego na Targach Poznańskich w 2015 i 2016 r. Jest to inwerter przeznaczony dla prosumentów. Przy podłączeniu do sieci zapisuje całą historię pracy, może być obsługiwany przez Internet 24 h/7 dni.

Targi Renexpo Poland 201714

W konkursie dla instalatorów konstrukcji fotowoltaicznej można było zdobyć zestaw fotowoltaiczny 3 kW.

Konkurs na instalatora

W celu promowania dobrych praktyk i sprawdzenia umiejętności polskich instalatorów zorganizowano konkurs na „Instalatora roku 2017”. Najlepsza drużyna otrzymała nie tylko okolicznościowy puchar, ale również instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kW. Organizatorami akcji byli producent systemów fotowoltaicznych Corab oraz Sharp i SolarEdge.

Zdj. 4.

Targi Renexpo Poland 2017

Na zakończenie zwiedzania wystawy można było odwiedzić stojący przed wejściem na teren wystawy edukacyjno-informacyjny autobus jeżdżący po Polsce i dowiedzieć się, jak oszczędzać energię i zapobiegać zmianom klimatycznym, między innym przy wykorzystaniu najnowszych technik w budowaniu mieszkań czy domów, zasilaniu ich energią fotowoltaiczną, stosując energooszczędne przeszklenia, aby wykorzystać więcej światła naturalnego i oświetlenie LED. Entuzjaści samochodów elektrycznych zobaczyli samochód ładowany z panelu PV.

2017-11-21

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket