Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Czy sprzedawca może zaproponować inny model produktu?

Czy sprzedawca może zaproponować

Kupując produkt w sklepie mamy nadzieję, że jest on pełnowartościowy i długo nam posłuży. Zdarza się jednak, że kupiona rzecz jest wadliwa i musimy korzystać z reklamacji. Konsumenci zazwyczaj wiedzą, czego mogą żądać przy rękojmi. Sprzedawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, o których nie ma mowy w przepisach prawa. Może to być np. zamiast zwrotu gotówki prawo do wybrania innego modelu w danym sklepie. Czy konsument ma obowiązek zgodzić się na takie rozwiązanie ? Czy sprzedawca ma prawo zaproponować inną rzecz zamiast zwrotu gotówki za wadliwy towar?

Sprzedawcy odpowiadają za wadliwy towar przez 2 lata od chwili jego wydania. Jeżeli w tym terminie ujawni się wada za którą kupujący nie ponosi odpowiedzialności to można wystąpić z roszczeniem z tytułu rękojmi.

Oczywiści składając reklamację nie trzeba posiadać opakowania w którym produkt się znajdował w chwili zakupu .

Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji nie może być zależne od tego, czy oddamy towar w oryginalnym pudełku, czy też innym opakowaniu.

W momencie składania reklamacji powinniśmy udowodnić, że towar pochodził  z tego właśnie sklepu. Zazwyczaj robimy to okazując paragon, czy też fakturę. Niedozwoloną klauzulą umowną jest zapis: „ Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru
( paragon lub faktura VAT)” – wpis nr 6993.

Jeśli jednak nie posiadamy tych dokumentów rękojmia nie jest wyłączona. Konieczne jest jednak udowodnienie, że produkt kupiliśmy w tym, a nie w innym sklepie.

Składając reklamację musimy określić nasze żądanie. Może to być:

  • naprawienie wady,
  • wymiana towaru na nowy,
  • obniżenie ceny,
  • odstąpienie od umowy- wówczas strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły, kupujący-produkt, sprzedawca- pieniądze.

Jeżeli żądamy naprawy uszkodzonego produktu to sprzedawca powinien to wykonać. Może odmówić konsumentowi spełnienia jego żądania w przypadku:

  • gdy jest to niemożliwe do zrealizowania- np. brak jest części zamiennych,
  • albo, gdy wymagałoby to nadmiernych kosztów- przy ocenie nadmiernych kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Jeśli więc sprzedawca nie może naprawić rzeczy, to może zaproponować nowy taki sam model. Zdarza się jednak, że sprzedawcy proponują konsumentom inny lepszy model produktu. Oczywiście może to zrobić, ale konsument nie musi się zgodzić i może żądać zwrotu gotówki. Niedopuszczalnym jest natomiast, aby sprzedawca zaproponował inny model produktu i zażądał dopłaty.

Jeżeli te rozwiązania nie odpowiadają konsumentowi to może on odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy.

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić gotówkę, gdy:

  • nie wymienił lub nie naprawił wadliwego produktu w ramach wcześniejszej reklamacji,
  • towar był wcześniej wymieniany lub naprawiany.

Podsumowując, konsument występujący z reklamacją w ramach rękojmi nie musi się zgodzić na propozycję wymiany rzeczy na inną. Sprzedawca może to zaproponować, ale dla konsumenta nie jest to wiążące. Niedopuszczalne jest natomiast proponowanie konsumentowi w ramach rękojmi wyższego modelu produktu za dopłatą.

                                                                                                                      Anna Golas

2017-11-14

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2018 InfoMarket