Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

BOSCH

Wiele odkurzaczy objętych promocją

Wiele odkurzaczy

Odkurzacze marki Bosch, które zostały i zostaną kupione w okresie od 28 sierpnia do 30 listopada 2017 r., są objęte atrakcyjną promocją.

Należy wypełnić kupon zgłoszeniowy na stronie www.bosch-home.pl lub na odwrocie ulotki. Jeśli wybierze się pierwszą opcję, trzeba dołączyć: zdjęcie lub skan dowodu zakupu, zdjęcie lub skan kodu kreskowego wyciętego z opakowania nabytego odkurzacza (wtedy wycięty kod należy też zachować przez 30 dni) oraz zdjęcie opakowania urządzenia wskazujące na rzeczywiste wycięcie tegoż kodu.

Jeśli wybierze się opcję z listem poleconym, trzeba dołączyć kopię dowodu zakupu i kod kreskowy wycięty z opakowania nabytego odkurzacza. Zgłoszenie online albo listem poleconym powinno się wysłać do 7 grudnia 2017 r. W wypadku zgłoszenia listem poleconym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Premię w wysokości podatku VAT, czyli kwotę równą 23 proc. ceny detalicznej netto, otrzyma się w terminie 60 dni.

Promocja jest kierowana tylko do osób fizycznych, a objęte są nią modele odkurzaczy z linii, których oznaczenie kodowe zaczyna się od wymienionych symboli: BZGL2, BGL35, BGL25, BGB2, BGL2, BGL3, BGL4, BGB45, BGL45, BSGL5, BGB7, BGL8, BGS2, BGC2, BGC4, BGS5, BGS7.

2017-10-30

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2018 InfoMarket