Strona domowa / / Artykuły / Po drewno… do lasu,

Po drewno… do lasu, a właściwie do nadleśnictwa

Po drewno… do lasu,

Skąd wziąć drewno? Najprościej mówiąc – z lasu. Aby zakupić półprodukt w postaci pni pociętych na odcinki, należy zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa. Sprzedaż drewna w nadleśnictwach odbywa się zgodnie z zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Dla klientów zainteresowanych zakupem większych ilości drewna, np. prowadzących działalność gospodarczą związaną z przerobem tego surowca, sprzedaż odbywa się przez portal internetowy, na którym nabywcy po zarejestrowaniu się składają swoje oferty zakupu. Nadleśnictwa dodatkowo organizują przetargi na drewno w serwisie www.e-drewno.pl, w których mogą brać udział zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Dla klientów detalicznych każde nadleśnictwo ma w sprzedaży drewno opałowe i drobne ilości drewna użytkowego. Sprzedaż detaliczna odbywa się tylko na podstawie gotówkowej zapłaty za drewno przed wydaniem go z lasu. Zajmują się nią leśniczowie w swoich kancelariach w wyznaczone dni tygodnia. Jest też możliwość zakupu drewna w biurze nadleśnictwa.

Także w każdym leśnictwie jest możliwość samodzielnego wyrobienia i zakupienia drobnicy opałowej w atrakcyjnych cenach według lokalnie ustalonych zasad. Drewno opałowe uzyskiwane metodą samowyrobu jest przeciętnie o połowę tańsze od drewna w postaci pni przygotowywanych na sprzedaż przez nadleśnictwo. Jego cena jest niższa, bo od ceny są odjęte koszty robocizny. Do ceny ostatecznej musimy jednak doliczyć jeszcze koszty transportu pozyskanego drewna do domu. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdej leśniczówce. Zasady samodzielnego pozyskiwania drewna w lasach są uregulowane szczegółowymi przepisami. Choć mówi się o samowyrobie, nie można tego robić samowolnie i na własną rękę. By móc pozyskać samodzielnie drewno, należy zgłosić się do lokalnego nadleśnictwa i dowiedzieć się, jakie w nim panują zasady. Jeżeli w danym nadleśnictwie samowyrób jest możliwy, nadleśniczy instruuje, kiedy i jak można pozyskać drewno, wydaje zezwolenie, wyznacza i pokazuje fragment lasu, w którym można pracować.

Uwaga! Samowyrób drewna opalowego nie oznacza wycinania drzew lub cięcia grubych zwalonych pni. Samodzielnie można pozyskiwać jedynie drewno kategorii S4 (opał) i M2 (gałęzie opałowe).

Ponadto, jeśli praca w lesie ma być wykonywana za pomocą pilarki łańcuchowej, niezbędna jest możliwość wylegitymowania się odpowiednimi uprawnieniami do obsługi tych maszyn, dlatego należy zadbać o pomoc kogoś, kto takie uprawnienia ma. Pozyskane w ten sposób drewno należy ułożyć w stos i pokazać leśniczemu, który zarejestruje ilość zgromadzonego drewna i dokona jego wyceny.

Właściciele gruntów oznaczonych w ewidencji zagospodarowania przestrzennego jako las (symbol: Ls) mogą pozyskać na swoim terenie drewno opalowe, ale na określonych zasadach. Ustawa o lasach jest przepisem obowiązującym dla wszystkich lasów, bez względu na formę ich własności. Należy także respektować przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz gospodarować według zasad hodowlanych, ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej. O tym, ile drewna można wyciąć w prywatnym lesie w toku normalnych prac gospodarczych, mówi uproszczony plan urządzania lasu, wydany przez starostę. Jeżeli właściciel nie posiada takiego dokumentu, powinien niezwłocznie wystąpić do urzędu o taki dokument i stosować się do podanych w nim norm. Po wycięciu drewna należy zwrócić się do leśniczego nadzorującego lasy prywatne o zalegalizowanie pozyskanego surowca, nawet jeśli przeznaczony jest na własny użytek.

Osoba nadzorująca wystawia świadectwo legalności pozyskanego drewna i ocechowuje je, nabijając plastikowe płytki koloru niebieskiego. Drewno należy przygotować do ocechowania (dokonując pomiarów dłużyc lub stosów) samodzielnie.

2017-10-19
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket