Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Urzędy i instytucje konsumenckie

Urzędy i instytucje konsumenckie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (22) 55 60 800
e-mail:
uokik@uokik.gov.pl
Delegatury UOKiK

Rada Krajowa Federacji Konsumentów
ul. Ordynacka 11 lok. 1
00-364 Warszawa
tel. (22) 827-11-73
fax. (22) 827-54-74
e-mail:
sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl
Oddziały Federacji Konsumentów

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
ul. Gizów 6
01-249 Warszawa
tel. (22) 634-06-68
e-mail:
sekretariat@skp.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (22) 556-01-08, (22) 556-01-14
e-mail:
info@konsument.gov.pl

2016-01-12

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2019 InfoMarket