Moc a rodzaj obciążenia

Moc a

Ważną kwestią jest rodzaj obciążenia elektrycznego, od którego zależeć będzie dobór mocy agregatu. Wyróżnia się odbiorniki:

  • rezystancyjne – np. sprzęt AGD i TV, oświetlenie, ogrzewanie elektryczne,
  • indukcyjne – silniki elektryczne jednoi trójfazowe, elektronarzędzia, transformatory,
  • nieliniowe – zasilacze UPS, falowniki i sprzęt komputerowy.

Moc agregatu prądotwórczego powinna przewyższać łączne zapotrzebowanie na moc odbiorników. Każde urządzenie elektryczne ma tabliczkę znamionową, na której podawana jest moc urządzenia [kW], pobór prądu [A] oraz napięcie [V]. Moc może być podana w kilowatach [kW] lub kilowoltoamperach (kVA).

Jeśli moc agregatu prądotwórczego podawana jest w kilowoltoamperach, należy ją przeliczyć na kilowaty według wzoru:

P = S × cos φ, gdzie S – moc pozorna [kVA], cos φ = 0,8 – stosunek mocy czynnej do pozornej.

UWAGA! Przyjmuje się, że w wypadku odbiorników rezystancyjnych i nieliniowych jednofazowych moc agregatu prądotwórczego powinna być co najmniej 1,2 razy (ok. 20 proc.) większa od mocy sumarycznej zasilanych urządzeń.

W wypadku odbiorników indukcyjnych agregat prądotwórczy powinien mieć moc co najmniej 3 razy większą od mocy dołączonych urządzeń. Przyczyną takiej sytuacji są prądy rozruchowe urządzeń. Na przykład moc pobierana w trakcie rozruchu silnika elektrycznego może być fizycznie około 2-4 razy większa niż jego zapotrzebowanie na moc w czasie normalnej pracy – dlatego zmywarka do naczyń w momencie uruchomienia może pobierać 540 W, a potem jedynie 220 W.

UWAGA! Jeśli podłączamy silnik elektryczny do agregatu, powinniśmy sprawdzić jego prąd rozruchowy i dobrać do niego odpowiednią moc agregatu.

W urządzeniach trójfazowych także trzeba zastosować dodatkowe korekty mocy dla zasilania silników elektrycznych trójfazowych. W wypadku silników elektrycznych trójfazowych należy pamiętać, że zapotrzebowanie na moc zależy od rodzaju połączeń uzwojeń. Przy połączeniu w gwiazdę pobór mocy agregatu powinna być co najmniej 3 razy większa, a przy połączeniu w trójkąt co najmniej 9 razy większa od mocy znamionowej silnika. Urządzenia połączone w gwiazdę lub trójkąt z funkcją soft start (miękki start) wymagają co najmniej 3 razy większej mocy od mocy znamionowej. Urządzenia wyposażone w falownik mają zapotrzebowanie na moc co najmniej 1,5 razy większą, a elektronarzędzia z silnikami komutatorowymi co najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej.

UWAGA! Agregaty trójfazowe mają na każdej fazie tylko 1/3 mocy. Na przykład agregat o mocy 3 kW na każdej fazie będzie miał tylko 1 kW. Pełną moc 3 kW uzyskamy na wyjściu jednofazowym.

2018-01-12
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket