APPLiA POLSKA

Podsumowuje rok 2023 na rynku AGD

Podsumowuje rok 2023

Nie da się ukryć, że rok 2023 dla wielu branż był czasem pełnym wyzwań i trudności. Nie inaczej było w przypadku przemysłu AGD. Podczas branżowego otwarcia roku przedstawiciele związku APPLiA Polska omówili kondycję sektora AGD w Polsce oraz podzielili się perspektywami na przyszłość.

Jak wynika z przedstawionych przez APPLiA Polska danych, w 2023 r. w Polsce wyprodukowano 26 mln sztuk sprzętu AGD, z czego 23 mln dotyczyły dużego AGD. W przypadku sprzętu wielkogabarytowego wytworzono o 3 mln mniej urządzeń niż w 2022 r. oraz aż o 7,5 mln urządzeń mniej niż w rekordowym pod względem wykorzystania mocy produkcyjnych 2021 r. Dobrą wiadomością jest, że mimo wspomnianych spadków Polska nadal utrzymuje pozycję europejskiego lidera produkcji AGD – dostarcza ok. 40 proc. urządzeń dużego AGD wyprodukowanych w całej Unii Europejskiej. Polska jest także drugim eksporterem AGD na świecie.

APPLiA-Polska-podsumowuje-rok-2023-na-rynku-AGD-2

– Rok 2023 nie obszedł się z branżą AGD łaskawie. Musieliśmy borykać się z inflacją, opóźnionym efektem covidowym, wzmożoną ostrożnością zakupową detalistów, nowymi łańcuchami dostaw i lokalnym skutkiem wojny w Ukrainie. Pozostaje jednak optymizm wynikający z przeświadczenia, że „gorzej być nie może” oraz przewidywanego wzrostu popytu napędzanego KPO.

Wojciech Konecki – prezes zarządu Związku Producentów AGD APPLiA Polska.

APPLiA-Polska-podsumowuje-rok-2023-na-rynku-AGD-3

– W roku 2023 branża AGD udowodniła, że jest w dużym stopniu odporna na niesprzyjające warunki gospodarcze. Biorąc pod uwagę globalny spadek popytu na dobra trwałe, możemy powiedzieć, że z sukcesem odpowiedzieliśmy na szereg wyzwań i osiągnęliśmy dobre wyniki. Przede wszystkim utrzymaliśmy wysoki poziom inwestycji. Każdego roku przemysł AGD w Polsce przeznacza na ten cel około 2 mld zł. Inwestujemy nie tylko w rozwój produkcji. Polska jest jednym z wiodących rynków usług biznesowych opartych na wiedzy, a nasza branża współtworzy ten sektor. Rozwijamy obszary usług wspólnych oraz badań i rozwoju. To w Polsce rodzą się innowacje w AGD. Warto również dodać, że w tym wymagającym czasie podnosimy efektywność naszych firm, np. w zakresie zużycia energii. Szybko odpowiadamy też na zmieniające się potrzeby konsumentów. Polska jest atrakcyjnym krajem dla rozwoju branży AGD, a prezentowane w tym raporcie wyniki pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.  

Konrad Pokutycki – przewodniczący Rady Związku APPLiA Polska, prezes zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

APPLiA-Polska-podsumowuje-rok-2023-na-rynku-AGD-4

 

– W Polsce nadal wiele gospodarstw posiada starsze urządzenia, których wymiana pozwoliłaby na zaoszczędzenie nawet kilku TWh w skali roku. Jest to wielkość niebagatelna, biorąc pod uwagę fakt, że 14 mln gospodarstw domowych konsumuje w Polsce 30 TWh.  

Radosław Maj - project manager z APPLiA Polska.

Produkcja dużego AGD

Ponad połowę produkcji stanową pralki, zmywarki oraz suszarki do ubrań. Około 90 proc. polskiej produkcji trafia na eksport – najwięcej na rynek niemiecki, francuski oraz brytyjski. W podziale na produkty dużego AGD Polska jest największym na świecie eksporterem suszarek do ubrań (31 proc.) oraz zmywarek do naczyń (24 proc.).

Wartość produkcji dużego AGD osiągnęła 24,9 mld zł, co daje roczny spadek o ok. 3 proc. Załamanie to sprawiło, że w 2023 r. wolumen wytworzonego AGD spadł do poziomu z roku 2014. Warto dodać, że moce polskich fabryk były wówczas znacznie niższe niż obecnie. Z uwzględnieniem produkcji części AGD wartość produkcji sprzedanej przemysłu w roku 2023 to około 27,7 mld zł. Ilościowo i wartościowo nadal największą grupę w produkcji stanowią pralki – odpowiednio 26 proc. wolumenu sprzętu wielkogabarytowego oraz 27 proc. wartości całej produkcji AGD w naszym kraju. Dwie kolejne kategorie to zmywarki oraz lodówki.

Produkcja

Zatrudnienie w branży

Branża AGD zatrudnia w Polsce bezpośrednio około 35 tys. osób. Większość zatrudnionych pracuje w fabrykach, gdzie poziom zatrudnienia utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, tj. 30 tys. osób. Około 15 proc. tej liczby to pracownicy tymczasowi, którzy z uwagi na znaczną sezonowość produkcji AGD świadczą pracę w wybranych porach roku.

Dodatkowe 5 tys. osób pracuje w firmach nieposiadających fabryk w Polsce, które importują AGD do naszego kraju z lub spoza UE. To także pracownicy regionalnych działów handlowych oraz globalnych centrali usług wspólnych.

Według szacunków Związku Producentów AGD APPLiA sektor AGD generuje zatrudnienie na poziomie 110 tys. osób. Liczba ta uwzględnia poddostawców materiałów oraz usług skupionych wokół całego łańcucha „życia” produktu, w tym sprzedawców oraz techników napraw AGD.

Najwięksi pracodawcy w przemyśle AGD to BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Electrolux Poland Sp. z o.o., Whirlpool SA, Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. oraz Amica SA. Firmy te zatrudniają 77 proc. osób pracujących w AGD (przemysł i import) oraz odpowiadają za 80 proc. przychodów wszystkich producentów oraz importerów AGD. Łączne przychody największych producentów, dostawców i importerów z produkcji oraz sprzedaży AGD w Polsce i za granicą wyniosły około 44 mld zł w 2023 r. 

APPLiA-Polska-podsumowuje-rok-2023-na-rynku-AGD-7

Branżowe otwarcie roku prowadzili (od lewej) Wojciech Konecki – prezes zarządu Związku Producentów AGD APPLiA Polska
oraz Radosław Maj – project manager z APPLiA Polska.

Ujemna sprzedaż w kraju

Według szacunków APPLiA w roku 2023 konsumenci wydali na duże i małe AGD 17,3 mld zł (wartość brutto), o 4 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Dostawy dużego AGD producentów i importerów do dystrybucji wyniosły 9,2 mld zł netto i były niższe o 6 proc. niż w 2022 r. W całym roku sprzedano 6,4 mln szt. urządzeń dużego AGD – to aż o 11 proc. mniej niż w 2022 r. W ujęciu ilościowym rynek skurczył się do poziomu z roku 2019. Porównując te dane z rekordowym rokiem 2021, mamy do czynienia ze zmniejszeniem ilości sprzedaży wielkogabarytowego sprzętu o 1,4 mln szt. Spośród całego asortymentu swój udział umocniła największa kategoria produktowa, czyli urządzenia chłodnicze – 27 proc. (wart.). W całym roku 2023 wzrosty odnotowano jedynie w pralkach wąskich oraz kuchenkach gazowych, a także w niszowych kategoriach, jak lodówki jednodrzwiowe czy lodówki z zamrażalnikiem na górze. Udział sprzętu do zabudowy stanowi 39 proc. wolumenu dużego AGD. – Niektórzy byli zaskoczeni pewnymi trendami rynkowymi, jednak dla większości specjalistów spadek popytu był do przewidzenia. Po okresie covidowej prosperity, kiedy to konsumpcja napędzana była zakupami osób rezygnujących z wyjazdów wakacyjnych lub wyjścia do kina, przyszedł czas korekty – mówi Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska.

Przyszłość w oszczędzaniu

Branża AGD od blisko 20 lat finansuje recykling zużytego sprzętu w ramach tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wydano na to już ponad 1,5 mld zł. Cały asortyment AGD od lat jest wytwarzany w oparciu o ekoprojektowanie nakierowane na ograniczanie szkodliwych substancji, redukcję zużycia zasobów oraz zwiększanie dostępności części. Oferowany obecnie sprzęt AGD to nowoczesne urządzenia pozwalające oszczędzać nie tylko czas, ale w znacznym stopniu także prąd i wodę, a co za tym idzie zmniejszać rachunki gospodarstw domowych. Dzisiejsze lodówki w najwyższej klasie energetycznej – A zużywają aż o 25 proc. mniej energii elektrycznej niż lodówki w starej klasie A produkowane kilkanaście lat temu, które nadal wykorzystywane są w naszych domach. Wymiana takiego sprzętu to oszczędność ok. 320 kWh oraz 310 zł na rachunku za prąd rocznie. Postęp technologiczny w innych kategoriach także ma istotny potencjał oszczędzania zasobów.

APPLiA-Polska-podsumowuje-rok-2023-na-rynku-AGD-10
2024-04-06
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket