ELECTRO-SYSTEM , REMONDIS

Ty DECYDUJESZ czy będzie z tego PROFIT! [promocja]

Ty DECYDUJESZ czy będzie z tego PROFIT!

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien zostać odpowiednio zutylizowany. Urządzenia te zawierają substancje niebezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego, takie jak rtęć, kadm czy ołów, które są szkodliwe dla zdrowia nawet w ilościach śladowych.

(Fot. Agata Wiśniewska – koordynator projektów edukacyjnych w ELECTRO–SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.)

Podczas używania lodówki bądź pralki związki chemiczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Gdyby jednak taki sprzęt po czasie użytkowania został rozebrany w przypadkowym miejscu, uwolnione substancje przedostałyby się w niekontrolowany sposób do środowiska.

Co z tymi elektroodpadami?

Uwolnienie tych substancji spowodowałoby z pewnością zanieczyszczenie terenu, a w skrajnych przypadkach byłoby szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Z tego powodu zużyte urządzenia powinny trafiać do punktów zbierania, a następnie do zakładów przetwarzania, takich jak REMONDIS Electrorecycling, wyspecjalizowanych w utylizacji sprzętu AGD czy elektronicznego. Obowiązek przekazania zużytego sprzętu nakładają na osoby fizyczne przepisy prawa – kto się do nich nie zastosuje, naraża się na ryzyko kary grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.

Zwykły telefon komórkowy mieści w swojej obudowie niemal całą tablicę Mendelejewa, dlatego tak ważne jest, żeby w sposób zorganizowany i skuteczny usuwać substancje niebezpieczne w prawidłowym procesie recyklingu elektroodpadów.

Flagowe programy zbiórkowe

Organizacja odzysku ELECTRO–SYSTEM proponuje kilka ciekawych rozwiań, umożliwiając w prawidłowy sposób oddawanie elektroodpadów do recyklingu. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się dwa autorskie programy: DECYDUJESZ.pl oraz eko-PROFIT-REcycling to się opłaca! DECYDUJESZ.pl to jedyny taki program realizowany w całej Polsce, skierowany przede wszystkim do osób indywidualnych. Jeśli chcemy bez problemów pozbyć się dużego sprzętu, takiego jak lodówka, pralka lub kuchenka, możemy skorzystać z programu bezpłatnych odbiorów dużego AGD prosto z domu. Wystarczy wejść na stronę www.decydujesz.pl i wypełnić formularz. Usługa jest dostępna za darmo w całej Polsce.

eko-PROFIT – REcycling to się opłaca! to ogólnopolski program, w którym uczestnicy pozyskują dofinansowanie na swoje działania i biorą aktywny udział w zwiększaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uczestnik w zamian za zebrane i przekazane w ramach programu elektroodpady otrzymuje zgodnie z jego wyborem fundusze wypłacone w formie przelewu na wskazane konto lub punkty do wymiany na atrakcyjne nagrody rzeczowe w programie partnerskim Zbieraj z REMONDIS.

Ty-DECYDUJESZ-czy-bedzie-z-tego-PROFIT-2

ELECTRO–SYSTEM działa w imieniu blisko 1000 firm

Jako czołowa organizacja odzysku na naszym rynku ELECTRO–SYSTEM prowadzi działania w imieniu blisko 1000 firm wprowadzających na polski rynek nowe urządzenia oraz baterie i akumulatory. Dzięki edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizację, użytkownicy sprzętu dowiadują się, że cenne surowce pozyskiwane w procesie recyklingu nie są nieskończone. W zużytym sprzęcie elektrycznym mamy cały szereg surowców, które w ramach grupy REMONDIS jesteśmy w stanie odzyskać i poddać recyklingowi w naszych zakładach. Dzięki zaawansowanym procesom demontażu około 80 proc. masy odpadów, która trafia do naszych zakładów, wraca do gospodarki w postaci odzyskanych surowców. Trafiają one do hut i innych zakładów produkcyjnych, gdzie służą do produkcji nowych wyrobów.

Organizacja odzysku ELECTRO–SYSTEM

ELECTRO–SYSTEM to organizacja odzysku, która tworzy i finansuje w Polsce system zagospodarowania elektroodpadów, a także zwiększa świadomość Polaków w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Jednym z jej głównych celów jest dotarcie do jak największego grona odbiorców z apelem o niewyrzucanie elektroodpadów do zwykłego kosza na śmieci. ELECTRO–SYSTEM edukuje i prowadzi programy, w ramach których można pozbyć się zużytego sprzętu w legalny i zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób.

Co roku ELECTRO–SYSTEM przeznacza min. 5 proc. swoich przychodów na działania edukacyjne. Od początku działalności w Polsce wydaliśmy już ponad 8 mln PLN na edukację!

Ty-DECYDUJESZ-czy-bedzie-z-tego-PROFIT-4
2024-04-04
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket