ELECTRO-SYSTEM , REMONDIS

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odpady szczególnej troski [promocja]

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odpady szczególnej troski

W ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do problemu elektroodpadów, czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W miarę postępu technicznego i wzrostu konsumpcji ilość tego rodzaju odpadów stale się zwiększa.

(Fot. Agata Ciećwierz - Specjalista ds. handlowych REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.)

Rosnąca ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stawia przed nami nowe wyzwania w zakresie ich odpowiedniego zagospodarowania i przetwarzania. W Polsce, jak w większości krajów Unii Europejskiej, stworzono systemy i regulacje mające na celu skuteczne pozyskiwanie oraz przetwarzanie elektroodpadów w zakładach specjalizujących się w gospodarowaniu tym rodzajem odpadów.

Rodzaje i grupy elektroodpadów

Elektroodpady to bardzo zróżnicowana grupa niepotrzebnych urządzeń: od tych dużych, najczęściej używanych w domu, takich jak pralki, lodówki, suszarki bębnowe lub telewizory; przez wiele małych urządzeń zasilanych prądem lub bateriami, jak radia, magnetofony, magnetowidy, DVD, konsole do gier, komputery, laptopy, telefony, żelazka, wiertarki, roboty kuchenne, sprzęt oświetleniowy w postaci świetlówek i LED-ów; po urządzenia specjalistyczne, np. analizatory medyczne, sprzęt laboratoryjny, transformatory, serwery, sterowniki, automaty do wydawania różnego rodzaju produktów, bankomaty, narzędzia przemysłowe, generatory prądu.

Sposób postepowania z elektroodpadami

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają wiele substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Oto kilka przykładów takich substancji. Pierwszym z nich jest ołów, stosowany głównie w bateriach i lutownicach. Ołów może powodować uszkodzenia układu nerwowego, nerek i innych narządów. Kolejny to kadm, który jest najczęściej spotykany w bateriach niklowo- -kadmowych. Jest to substancja rakotwórcza i może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym chorób płuc. Z kolei bromowane związki ogniotrwałe, znajdujące się w niektórych plastikach i izolatorach elektrycznych, mogą wydzielać toksyczne gazy podczas spalania lub rozkładu.

Warto zaznaczyć, że substancje te nie są niebezpieczne w czasie prawidłowego używania urządzeń, ale stanowią zagrożenie w przypadku nieprawidłowego zagospodarowania zużytego sprzętu.

Zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny-odpady-szczegolnej-troski-3

Dzięki nowoczesnym instalacjom REMONDIS Electrorecycling zapewnia odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu wszystkich grup odpadów.

Odzyskiwanie surowców z elektroodpadów

Przyjrzenie się bliżej elektroodpadom odkrywa imponującą gamę surowców, które można odzyskać. Na przykład z dysków twardych komputerów można odzyskać cenne metale, takie jak miedź, srebro i złoto. Z kolei z baterii i akumulatorów można odzyskać materiały takie jak ołów, cynk, nikiel czy lit, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych baterii.

W wypadku telewizorów i monitorów istnieje możliwość odzyskania szkła, tworzyw sztucznych i metali, takich jak aluminium czy stal. Nawet z pozornie nieatrakcyjnych elektroodpadów, takich jak zużyte lodówki, można odzyskać cenne materiały, w tym miedź, aluminium i tworzywa sztuczne.

Surowce te mają ograniczone zasoby, a ich pierwotne wydobycie jest trudne i kosztowne. Dlatego ze względu na szerokie zastosowanie i właściwości tych materiałów ich odzysk jest korzystny pod kątem ekonomicznym, ale przede wszystkim ekologicznym. Recykling elektrośmieci wpisuje się tym samym w globalny trend o nazwie „urban mining”, czyli „górnictwo miejskie”, którego celem jest pozyskiwanie surowców ze zużytych sprzętów oraz infrastruktury miejskiej stworzonej przez człowieka.

Zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny-odpady-szczegolnej-troski-5

Kanały pozyskiwania elektroodpadów

W REMONDIS Electrorecycling Polska wykorzystujemy szereg różnorodnych kanałów pozyskiwania elektroodpadów, które obejmują systemy zbierania zarówno od mieszkańców, jak i od firm i instytucji. W tym procesie ważną rolę odgrywają także sieci handlowe, które oferują możliwość wymiany starego sprzętu na nowy. Dzięki temu konsumenci mają motywację do pozbycia się zużytego sprzętu i jednocześnie mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert na rynku. Ta forma pozyskiwania elektroodpadów zapewnia wygodę i łatwość dla konsumentów, a jednocześnie zwiększa dostępność zużytego sprzętu do procesów przetwarzania.

2024-03-02
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket