ASEKOL , ENVIROPOL PL

Podsumowują rok 2023 i wyznaczają nowe cele

Podsumowują rok 2023

Rok 2023 upłynął spółkom Asekol Pl i Enviropol Pl pod znakiem dalszego rozwoju. Zrealizowany został szereg projektów inwestycyjnych i zbiórkowych, które umocniły spółki i przygotowały je na wyzwania roku 2024.

Asekol kontynuował rozwój systemu zbiórki sprzętu małogabarytowego w czerwonych kontenerach. Do systemu dołączyły kolejne miasta, m.in. Opole. Spółka tym samym osiągnęła liczbę ponad 300 kontenerów na ulicach miast. Do oferty został dołączony nowy produkt: Smart EcoBox – reprezentacyjny pojemnik do zbiórki w galeriach handlowych i instytucjach publicznych. Jako pierwsza organizacja odzysku Asekol wprowadził pojemnik do zbiórki papierosów elektronicznych i rozpoczął budowanie systemu zbiórki również w tym zakresie. Sumarycznie udało się sfinansować zbiórkę ponad 50 000 ton odpadów zużytego sprzętu, które trafiły do najlepszych zakładów przetwarzania w kraju. Wraz z rozwojem firmy zwiększył się budżet edukacyjny, który jest wydatkowany na realizację akcji zbiórek sprzętu wśród mieszkańców oraz szereg akcji ogólnopolskich, np. konkurs dla szkół ,,Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz”, ,,Książka za worek śmieci” czy projekt „Czyste Sołectwo”, który z roku na rok cieszy się coraz większą skalą i zaangażowaniem sołtysów. Asekol rozpoczął również działania edukacyjne i zbiórkowe z Fundacją Legii Warszawa dla kibiców piłki nożnej. Pojemniki do zbiórki sprzętu małogabarytowego stanęły w sąsiedztwie stadionu.

W Enviropolu przeprowadzono szereg inwestycji zwiększających możliwości zbiórki i przetworzenia sprzętu, ale również wpływających na standardy ekologiczne i jakość pracy. Nowa koncepcja odprowadzania wód deszczowych, która uwzględnia osobne zagospodarowanie wód czystych z dachów oraz wody zanieczyszczonej z placu, wpisuje się w najnowsze trendy gospodarowania wodami deszczowymi. Woda czysta jest retencjonowana i wykorzystywana do podlewania zieleni czy utrzymania czystości na placu. Służy ona również jako dodatkowy zbiornik przeciwpożarowy. Wody zanieczyszczone są natomiast podczyszczane, a ich jakość jest monitorowana przed wprowadzeniem do kanalizacji. Z procesów technologicznych przebudowana została linia do segregacji i przetwarzania sprzętu małogabarytowego. Dzięki temu udało się dwukrotnie zwiększyć jej przepustowość przy jednoczesnym zmniejszeniu zaangażowania zasobów ludzkich i środków technicznych. W zakresie zwiększania komfortu pracy wyremontowana i przebudowana została cała część socjalna dla pracowników linii przetwarzania. W zakładzie zebranych i przetworzonych zostało ponad 12 000 ton sprzętu.

W 2024 r. Asekol zapowiada kontynuację rozwoju systemów zbiórki, aby stać się najbardziej rozpoznawalną marką w branży elektroodpadów w kraju. W Enviropolu z kolei planowane są inwestycje w nowoczesne technologie przetwarzania, które pozwolą na zwiększenie możliwości przetwarzania i umocnienie pozycji firmy na rynku.

2024-02-03
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket