ELECTRO-SYSTEM , REMONDIS

Baterie i akumulatory – czy czeka nas rewolucja? [promocja]

Baterie i akumulatory – czy czeka nas rewolucja?

Wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych, dotyczących etykietowania, bardziej restrykcyjne zasady spełniania wymogów bezpieczeństwa i obowiązek zapewnienia wykorzystania surowców z recyklingu na określonym poziomie – to najważniejsze zmiany, które wprowadza nowe unijne rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów.

(Fot. Justyna Bej - Starszy specjalista ds. obsługi klienta w REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542 z 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii (czyli tzw. rozporządzenie bateryjne) nie będzie wymagało implementacji w przepisach krajowych w postaci ustawy. Zapisy wejdą w życie do polskiego porządku prawnego bezpośrednio i obejmą cały cykl „życia” baterii. Część przepisów zaczyna obowiązywać już od 18 lutego 2024 r.

Unijne rozporządzenie zmieni zasady produkcji i recyklingu baterii

Celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom, jak również zmniejszenie negatywnego wpływu zużytych baterii na środowisko. Co do zasady nowe przepisy obejmą wszystkie dostępne na rynku baterie, również te wykorzystywane do produkcji samochodów elektrycznych i lekkich środków transportu (np. hulajnóg).

Zmiany rozłożone w czasie

Większość zmian wynikających z nowych regulacji zacznie obowiązywać dość szybko – od 18 lutego 2024 r. Zasady dotyczące utylizacji wejdą natomiast w życie 18 sierpnia 2025 r., tak by dać czas producentom na dostosowanie się. Określone zostaną nowe cele w zakresie zbierania zużytych baterii przenośnych (63 proc. do końca 2027 r. i 73 proc. do końca 2030 r.) i wprowadzony zostanie nowy cel dotyczący zbierania zużytych baterii z lekkich środków transportu (51 proc. do końca 2028 r. i 61 proc. do końca 2031 r.). Przepisy wprowadzą też bardziej restrykcyjne zasady dotyczące bezpieczeństwa i trwałości baterii oraz wymogi informacyjne i dotyczące etykietowania, m.in. w odniesieniu do komponentów baterii i zawartości materiałów pochodzących z recyklingu na wskazanym w dokumencie poziomie (m.in. kobalt, ołów, lit) dla baterii przemysłowych. Nowe rozporządzenie wprowadzi tzw. cyfrowy paszport baterii, w którym określone zostanie to, w jaki sposób bateria wpływa na środowisko (np. wykazanie śladu węglowego), i stosowanie kodu QR (wymogi dotyczące etykietowania mają zacząć obowiązywać najpóźniej w 2026 r., a stosowanie kodu QR – w 2027 r.).

Baterie-i-akumulatory-czy-czeka-nas-rewolucja-3

Współpraca z REMONDIS Electrorecycling

REMONDIS Electrorecycling jako podmiot pośredniczący realizuje obowiązki wprowadzającego wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz zapewnia:

 • zorganizowanie zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami,
 • zawarcie wymaganych ustawowo umów ze zbierającym oraz zakładem przetwarzania,
 • osiągnięcie wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów,
 • przygotowanie sprawozdań wymaganych ustawowo od wprowadzających baterie oraz akumulatory,
 • organizację publicznych kampanii edukacyjnych,
 • pomoc merytoryczną w zakresie rejestracji BDO oraz przepisów dotyczących obowiązków ciążących na wprowadzającym,
 • pomoc w zakresie zapewnienia odbioru zużytych baterii oraz akumulatorów,
 • atrakcyjne warunki finansowe oraz zakres współpracy dostosowany do działalności klienta,
 • dostęp do platformy internetowej w celu sporządzania raportów o wprowadzanych bateriach i akumulatorach,
 • wsparcie dla wprowadzających sprzęt i opakowania,
 • przekazywanie na bieżąco informacji o zmianach w przepisach związanych z tematyką baterii.

Baterie-i-akumulatory-czy-czeka-nas-rewolucja-5

Kalendarium

 • 18.02.2024 – wejście w życie rozporządzenia bateryjnego;
 • 18.08.2024 – wejście w życie obowiązków podmiotów gospodarczych m.in. w zakresie wytwarzania baterii, w tym procedury zgodności (rozdział VI oraz art. 17 – z wyjątkiem ust. 2), a także nt. stanu i trwałości dla niektórych baterii;
 • 18.08.2025 – traci moc Dyrektywa 2006/66/ WE ws. BiA; wejście w życie rozdziału VIII (m.in. obowiązek ustanowienia właściwych organów, rejestrów producentów, systemów ROP zgodnych ze standardami UE); wejście w życie symbolu selektywnej zbiórki;
 • 18.08.2026 – znakowanie etykietą zawierającą ogólne informacje o danych bateriach, a także inne informacje w zależności od typu baterii (np. pojemność, średni okres używania, art. 13);
 • 18.02.2027 – możliwość usuwania i wymiany baterii przenośnych i baterii LMT (art. 11); znakowanie wszystkich baterii kodem QR; wprowadzenie „paszportów baterii”.  

2024-01-30
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket